Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Στόχος του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας η χάραξη μιας σφαιρικής και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής

16/05/2016

Με στόχο τη χάραξη μιας σφαιρικής και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, η Κυβέρνηση προχώρησε στη συγκρότηση του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, κατά την πρώτη συνεδρία με τα μέλη του Κέντρου, το οποίο συστάθηκε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Νικολάου δήλωσε: «Το Κέντρο έρχεται για να αναπληρώσει ένα κενό, το οποίο διαπιστώσαμε ότι υπάρχει σε σχέση με τη διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής του κράτους, την οποία ο εκάστοτε Υπουργός προσπαθούσε να διαμορφώσει, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε τεκμηρίωση και εμπεριστατωμένη μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες του κράτους διαμόρφωναν από μόνες τους κάποιες δράσεις και προτεραιότητες, χωρίς την ύπαρξη προηγούμενης ουσιαστικής μελέτης και αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων στον τόπο μας όσον αφορά το έγκλημα.

Το Κέντρο μετά από μελέτη θα υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις, με στόχους και δράσεις που θα εφαρμόζονται άμεσα, μεσοπρόθεσμα είτε μακροχρόνια, αφού προηγουμένως γίνει αξιολόγηση, με βάση την επιστημονική γνώση και των διεθνών δεδομένων των συμπερασμάτων ερευνών και μελετών που θα διενεργούνται για τον σκοπό αυτό.

Στόχος του Κέντρου είναι να διεξάγει επιστημονικές, εγκληματολογικές μελέτες και έρευνες αναφορικά με όλο το φάσμα της ποινικής δικαιοσύνης. Δεν θα περιοριστεί σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, αλλά σε όλα τα θέματα που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη, δηλαδή την πρόληψη, την καταστολή, τη μεταχείριση, την κοινωνική ένταξη των αδικοπραγούντων, τη δημόσια ασφάλεια, τις ποινές, και γενικά ζητήματα με τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουμε ασχοληθεί, ούτε η νομοθετική, ούτε η εκτελεστική, ούτε και η δικαστική εξουσία κατά την επιβολή των ποινών. Έτσι, θα μπορούν να εξεταστούν στον Ποινικό Κώδικα αδικήματα τα οποία ήταν αναγκαία κατά την δεκαετία του '50 και παραμένουν στις διατάξεις του έστω και αν είναι αναχρονιστικά, όπως για παράδειγμα η καύση του σανού που θεωρείτο αδίκημα και τιμωρείται με ισόβια ποινή φυλάκισης».

Περαιτέρω, ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι το Κέντρο Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας θα συλλέγει στατιστικές ερευνητικών δεδομένων και θα προβαίνει σε έρευνες που θα αξιολογούν τις δράσεις, που σχετίζονται με την αντεγκληματικότητα, και τον αντίκτυπο που από την εφαρμογή τους στην κοινωνία. Επίσης, τόνισε, θα εκπονεί νομικές μελέτες σύμφωνα με το Συγκριτικό Δίκαιο και θα συγκρίνει νομοθεσίες που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση των δικών μας νομοθεσιών, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εκσυγχρονισμό του εθνικού Ποινικού Κώδικα ο οποίος συντάχθηκε τη δεκαετία του '50. «Υπάρχουν διατάξεις στον ποινικό μας κώδικα που παραμένουν σε εκείνη την εποχή, υπάρχουν όμως και ζητήματα που έχουν, κατά καιρούς, ρυθμιστεί κατά τρόπο που να μην υπάρχει συνοχή μεταξύ τους», υπογράμμισε.

Το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί κατά την επόμενη συνάντηση μας στις 24 Ιουνίου, αφορά το προσχέδιο νομοσχεδίου για τη μεταχείριση των νεαρών παραβατών, ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο, για το οποίο έχουν ληφθεί οι παρατηρήσεις των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και αναμένεται ότι μετά από τη συγκριτική μελέτη του από το Κέντρο, το τελικό κείμενο θα προωθηθεί για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία.

Το Κέντρο απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς (καθηγητές πανεπιστημίων) από τις διάφορες επιστημονικές ειδικότητες του Ποινικού και Συνταγματικού Δικαίου και με τεράστια πείρα και συγγραφικό έργο, προεδρεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και έχει ως αντιπρόεδρο τον κ. Νέστορα Κουράκη, και μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων αυτών των προσωπικοτήτων και των δυνατοτήτων που προσφέρονται για σκοπούς έρευνας, μελέτης και υποβολής εισηγήσεων, στοχεύουμε στο να πετύχουμε μια αλληλοτροφοδοσία με όλες τις κρατικές υπηρεσίες και τον καθορισμό συγκεκριμένων πολιτικών που να επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην προσπάθεια για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, κατέληξε.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις