Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στα πλαίσια του Προγράμματος Δικαιοσύνη – 2017

16/06/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε στις 30/3/2017 τις ακόλουθες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στα πλαίσια του Προγράμματος Δικαιοσύνη – 2017:JUST-JCOO-AG-2017

TOPIC 1 - Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

7,612,000

JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

TOPIC 2 - Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

6,098,000

JUST-JACC-EJU-AG-2017

TOPIC 3 - Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects

3,552,000

JUST-JACC-AG-2017

Topic 4 – Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

5,000,000

Η Επιτροπή υποστηρίζει, όπως κάθε χρόνο, προτάσεις και έργα από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, ΜΚΟ, και άλλους οργανισμούς, σύμφωνα με τους στόχους του κάθε προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον πιο κάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. για τις λεπτομέρειες του κάθε προγράμματος:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Ημερίδας

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδια που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής και για τη ρύθμιση του lobbying

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδιο για μεταφορά των υποχρεώσεων της οδηγίας 2016/681 (PNR) στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

ReForm

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης