Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ανακοίνωση για το θέμα της κρατικής ασφάλειας στο ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της ΑTΗΚ 

23/08/2016

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στον Τύπο και ανακοινώσεις που εξέδωσαν κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία αναφέρονται στο θέμα της κρατικής ασφάλειας σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης της ΑTΗΚ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρινίζει ότι η επιστολή απάντησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου σε ερώτημα του Βουλευτή Γιώργου Περδίκη αφορά την πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και δεν σχετίζεται με το γενικότερο ζήτημα της εθνικής ασφάλειας του τόπου, από τυχόν ιδιωτικοποίηση της Αρχής. Η απάντηση αποτελεί μόνο μια πτυχή του ζητήματος της νομοθεσίας και των ασφαλιστικών δικλείδων πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

Τα ευρύτερα θέματα της ασφάλειας από ένα τέτοιο ενδεχόμενο έτυχαν πλήρους εξέτασης από Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελείτο από εξειδικευμένους λειτουργούς αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και ξένους εμπειρογνώμονες. Τονίζεται ότι το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την εθνική ασφάλεια, περιλαμβανομένων και όλων των τεχνικής φύσεως θεμάτων, εξετάστηκαν σε βάθος από την εν λόγω Επιτροπή, η οποία προέβη σε εισηγήσεις για λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μεταξύ των οποίων και νομοθετικών τροποποιήσεων, οι οποίες περιλήφθηκαν σε νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή. Στη μελέτη γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, σε μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τον πάροχο για το προσωπικό και τις πληροφορίες, για τη διαχείριση και τις διαβαθμίσεις των πληροφοριών, για την προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας, για τις βάσεις δεδομένων, και για πολλά άλλα ζητήματα τα οποία επεξηγήθηκαν από εκπροσώπους της Τεχνικής Επιτροπής σε αριθμό συνεδριών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου συζητείται το θέμα.

Συνεπώς, η μελέτη και αξιολόγηση των πτυχών του θέματος, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων και μέτρων απασχόλησαν σοβαρά τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τόσο σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, όσο και σε επίπεδο ξένων ειδικών και δεν πρόκειται για μια επιφανειακή εξέταση του ζητήματος.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις