Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Διευκρίνιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφορικά με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης»

20/01/2015

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης με τίτλο «Κύπρος – Ρωσία: Βάλτωσαν τρεις συμφωνίες», διευκρινίζει ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έναρξη διαπραγμάτευσης με τη Ρωσική Δημοκρατία λήφθηκε το 2010 και η προώθηση της καθυστέρησε λόγω των εργασιών που σχετίζονταν με την Προεδρία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις και η ουσιαστική προώθηση των τριών συμφωνιών άρχισε στα μέσα του 2013, αφού η Κυβέρνηση αποφάσισε την προώθηση των εκκρεμούντων συμφωνιών, και για τον σκοπό αυτό έχουν ανταλλαγεί κείμενα προσχεδίων μεταξύ των αρμοδίων αρχών των συμβαλλομένων μερών, που αφορούν την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η πρακτική της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών είναι η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης για συνομολόγηση – υπογραφή συμφωνίας, λόγω των διαφορετικών νομοθετικών συστημάτων της κάθε χώρας. Στόχος είναι μέσω των διαπραγματεύσεων να είναι εφικτή η όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών των συμφωνιών.

Τονίζεται ότι ο χρόνος διάρκειας της διαπραγμάτευσης αποτελεί μέρος της ορθής διαδικασίας και δεν αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία επί της ουσίας ή οποιοδήποτε κώλυμα που να εμποδίζει τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών. Υπογραμμίζεται ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις με τις Ρωσικές Αρχές οφείλεται σε λόγους που σχετίζονται με τις εργασίες προετοιμασίας της Προεδρίας και ότι υπάρχει η βούληση και από τις δύο πλευρές για υπογραφή των συγκεκριμένων συμφωνιών.

Η όποια δημοσιοποίηση περιεχομένου των σημείων συζήτησης ή διαπραγμάτευσης από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο σύναψης συμφωνιών με άλλες χώρες δεν βοηθά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και δυνατό να λειτουργεί αρνητικά στις διμερείς σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα μας.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις