Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες10/11/2015

----------------------------------------------------------------------------------------

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που προσφωνώ σήμερα το Συνέδριο αυτό του Συμβουλίου της Ευρώπης που συνδιοργανώνεται με την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο αφορά τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την κυκλοφορία ψευδεπίγραφων φαρμάκων (Medicrime Convention). Μιας Σύμβασης για την προετοιμασία της οποίας η Κύπρος διαδραμάτισε ένα ενεργό ρόλο.

Όπως είναι γνωστό, η υπό αναφοράν Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία υπέγραψε και η Κύπρος τον Οκτώβριο του 2009, σκοπό έχει σκοπό την ποινικοποίηση της παρασκευής ψευδεπίγραφων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της διάθεσης και της προσφοράς για διάθεση, της διακίνησης και πώλησής τους, καθώς και της δημιουργίας, διακίνησης και παραποίησης εγγράφων που σχετίζονται με φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών προδιαγραφών.

Χωρίς αμφιβολία ο αγώνας εναντίον των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και των παρελκόμενων τους απαιτεί ισχυρά νομικά εργαλεία για τα οποία επιβάλλεται να προβλέπονται αυστηρές ποινές και κυρώσεις, τις οποίες οφείλουμε να ενσωματώσουμε στη νομοθεσία μας, εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταστολή του φαινομένου αυτού.

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης του συνεδρίου σας και με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ανθρώπινης υγείας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διασφάλισης ενός κράτους δικαίου, θα ήθελα να ανακοινώσω σήμερα την πρόθεση της Κυβέρνησης να προβεί στις δέουσες ενέργειες και στην κατάλληλη προετοιμασία για προώθηση της επικύρωσης της Σύμβασης για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Η Κύπρος, μετά την υπογραφή της Σύμβασης μαζί με άλλα 10 κράτη, έχει προχωρήσει στο σύνολο σχεδόν των τροποποιήσεων της Εθνικής Νομοθεσίας ώστε να συνάδει με τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης.

Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω τη σημασία του να προχωρήσουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους στα βήματα εκείνα που είναι αναγκαία ώστε να καταστεί σύντομα δυνατή η επικύρωση της Σύμβασης. Μια εναρμονισμένη νομοθεσία θα μας επιτρέψει την αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης φαρμάκων και των επιπτώσεων που έχει η κατανάλωσή τους στην υγεία των ανθρώπων, ενδυναμώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη του πολίτη στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του συστήματος υγείας της χώρας μας.

Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι διεξάγει ένα σοβαρό έλεγχο στον τομέα των φαρμάκων και, μέσα από την εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, ο έλεγχος αυτός καθίσταται ακόμη πιο αποτελεσματικός και ουσιαστικός, καθώς θα διασφαλίζει ένα ρυθμιστικό και προληπτικό ρόλο στα σύνορα της Ευρώπης όσον αφορά τη διάθεση ασφαλών και καλής ποιότητας φαρμάκων για όλους τους πολίτες.

Θα ήθελα, κλείνοντας, να συγχαρώ τους διοργανωτές του σημερινού συνεδρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Υπουργείο Υγείας μέσω του Γενικού Χημείου του Κράτους, να καλωσορίσω τους συμμετέχοντες από τις 16 χώρες που μας τιμούν με την παρουσία τους και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

Σας ευχαριστώ.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης