Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες15/12/2015

Είναι μεγάλη η χαρά μου γιατί βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές επτά σχολείων που επιλέγηκαν να βραβευθούν για την εφαρμογή καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

Επιθυμώ να εκφράσω την ευαρέσκεια και τα συγχαρητήρια μου στις Διευθύνσεις, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Ψυχολόγους, τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων, και άλλους Φορείς, αλλά κυρίως στους μαθητές και μαθήτριες που συνεργάστηκαν για την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια απευθύνω και σ’ όλες τις σχολικές μονάδες που υπέβαλαν αίτηση για βράβευση.

Η παρουσία όλων εσάς εδώ αποδεικνύει το γεγονός ότι ο θεσμός αυτός, που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, έχει πετύχει. Επίσης, αποδεικνύει τον ζήλο και το ενδιαφέρον των σχολικών μονάδων να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού φαινομένου.

Όντως, η ενεργός εμπλοκή του σχολείου στις προσπάθειες για προστασία και διατήρηση μιας υγιούς νεολαίας, όχι μόνο είναι σημαντική και ουσιαστική, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι η αποφασιστική κίνηση που θα οδηγήσει τη μαθητική κοινότητα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας μακριά από βία και παραβατικές συμπεριφορές.

Τα προληπτικά προγράμματα αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των μαθητών να αποφασίζουν και να ενεργούν υπεύθυνα και συνειδητά για θέματα και συμπεριφορές που επηρεάζουν την προσωπικότητα τους, μέσα από την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων ζωής.

Η επιλογή των σχολείων έγινε από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν δύο μέλη του Συμβουλίου Εγκληματικότητας και δύο μέλη του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο, τα οποία ευχαριστώ για τη συνεργασία στο όλο εγχείρημα.

Η εκδήλωση ή μη παραβατικής συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας και τα αδιέξοδα που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος νέος.

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης των παιδιών, οι οποίοι λειτουργούν όχι μόνο συμπληρωματικά αλλά και διορθωτικά.

Συνεπώς, ο τομέας της πρόληψης είναι ο πιο καθοριστικός. Πρωτοβουλίες και δράσεις σαν κι αυτές εκπέμπουν θετικά μηνύματα σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.

Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη έχει τεθεί ως μία εκ των υψηλότερων προτεραιοτήτων η χάραξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε και εγκρίθηκε Πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η σύσταση ανεξάρτητου Επιστημονικού Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Το Κέντρο αυτό, μέσω του ερευνητικού του έργου, θα συμβάλει στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας εθνικής πολιτικής για την ασφάλεια του πολίτη και για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.

Κύρια αποστολή του είναι η επιστημονική μελέτη των εγκληματικών φαινομένων και η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ύστερα από οδηγίες του ή και αυτεπάγγελτα.

Το Κέντρο θα συντίθεται από ακαδημαϊκούς με επιστημονική κατάρτιση και ερευνητική πείρα σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την εγκληματικότητα και την ποινική δικαιοσύνη.

Επίσης προωθείται Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση τους στο σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2015», το οποίο έχει ετοιμαστεί σε συνεργασία με την Επίτροπο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το Νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει την πρόληψη και τη μεταχείριση των παιδιών ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ χρονών, που βρίσκονται αντιμέτωπα με τον νόμο, και στοχεύει στην εισαγωγή παιδοκεντρικών ρυθμίσεων και μέτρων πρόληψης και μεταχείρισης τους.

Επιπρόσθετα, καθορίζεται η σύσταση πολυθεματικών ομάδων χειρισμού των περιπτώσεων αυτών, με τη συμμετοχή ή μη της Αστυνομίας, και η δυνατότητα ανάληψης της δικαστικής διαδικασίας από Ειδικό Δικαστήριο Ανηλίκων ή από το Οικογενειακό Δικαστήριο.

Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητά παιδιά,

Μεταξύ των στόχων του θεσμού της βράβευσης είναι και η προβολή θετικών και αισιόδοξων μηνυμάτων σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μια νεολαία με ανοικτά μάτια που κατανοεί ορθά τα μηνύματα, που αντιστέκεται και θέλει να ζήσει πραγματικά.

Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, γιατί, εξ’ άλλου, η σημερινή εκδήλωση είναι πρωτίστως δική σας. Θα ήθελα απλώς να εκφράσω για ακόμη μια φορά την εκτίμηση και τις ευχαριστίες μου για το έργο που επιτελείτε στα σχολεία σας. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε και στο μέλλον με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό να χτίζετε τα θεμέλια του αύριο για εσάς, την οικογένεια σας και για το μέλλον του τόπου.

Σας ευχαριστώ

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.