Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες21/04/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Πρόσληψη ενός Λειτουργού / Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης. Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός θα ανέρχεται στις 56.050 Ευρώ, ετησίως. (Ευρώ 4311,55 x 13 μήνες)
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας, τη σύνταξη υπομνημάτων και εισηγήσεων, την προετοιμασία εκθέσεων/μελετών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα προσόντα:
 Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο και μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
 Κυπριακή υπηκοότητα.
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα στα νομικά
 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς και της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή άλλης γλώσσας εργασίας της Ε.Ε. θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 Καλή γνώση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου και των διεθνών πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων.
 Καλή γνώση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη, καθώς και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά ή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε είτε σε υπηρεσία σε δημόσια θέση είτε σε έκτακτη απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία θα αποτελεί πλεονέκτημα.


Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε προφορικό διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί αργότερα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με την επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter), στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία), υπόψη κας Αγάθης Ζακχαίου, μέχρι και τις 12 Μαΐου 2015.

Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής στη Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ Πρόσληψη ενός Λειτουργού / Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης. Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός θα ανέρχεται στις 56.050 Ευρώ, ετησίως. (Ευρώ 4311,55 x 13 μήνες) Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας, τη σύνταξη υπομνημάτων και εισηγήσεων, την προετοιμασία εκθέσεων/μελετών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα. Απαιτούμενα προσόντα:  Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο και μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.  Κυπριακή υπηκοότητα.  Πανεπιστημιακό δίπλωμα στα νομικά
 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς και της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή άλλης γλώσσας εργασίας της Ε.Ε. θα αποτελεί πλεονέκτημα.  Καλή γνώση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου και των διεθνών πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων.  Καλή γνώση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη, καθώς και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά ή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε είτε σε υπηρεσία σε δημόσια θέση είτε σε έκτακτη απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία θα αποτελεί πλεονέκτημα. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε προφορικό διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί αργότερα. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με την επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter), στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία), υπόψη κας Αγάθης Ζακχαίου, μέχρι και τις 12 Μαΐου 2015. Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής στη Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης