Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες25/04/2017

Αμφιθέατρο CNP Ασφαλιστικής

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας 24 – 30 Απριλίου, μια εκστρατεία διαφώτισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πυροπροστασία. Θα ήθελα, καταρχάς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την CNP Ασφαλιστική για την επιχορήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σ’ αυτή την εκστρατεία. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και η μέριμνα για την προστασία της κάθε σπιθαμής της γης μας από κάθε μορφής κινδύνους, είναι ζήτημα ουσιώδους σημασίας για την ίδια την ανθρώπινη επιβίωση και ως εκ τούτου τα μέτρα πυροπροστασίας αποτελούν ευθύνη όλων μας.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της και στο πλαίσιο της πολιτικής για βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης και τη μείωση των ζημιών, ενισχύει εμπράκτως τον τομέα της πυρασφάλειας του τόπου, τόσο με την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων και μέτρων, όσο και με τη συνεχή αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών. Με αφορμή την μεγάλη πυρκαγιά στη Σολέα, το περασμένο καλοκαίρι, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του όλου συστήματος αντιμετώπισης πυρκαγιών. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τα υφιστάμενα Σχέδια Δράσης και τον τρόπο εφαρμογής τους, τα συστήματα πρόληψης, τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και συντονισμού των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, την επάρκεια των μέσων κατάσβεσης και του προσωπικού, καθώς και τις εκθέσεις των τριών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του κράτους στη διαδικασία κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ετοίμασε Έκθεση με εισηγήσεις για βελτιωτικές αλλαγές στο όλο σύστημα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έχει μελετήσει τις εισηγήσεις της Επιτροπής και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και επισημάνσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την υλοποίηση διαφόρων ενεργειών, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του τομέα της πυροπροστασίας στον τόπο μας. Τα μέτρα αυτά, καθώς και άλλα που προγραμματίζονται από το Υπουργείο και την Πυροσβεστική στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου πυρασφάλειας στο τόπο μας. Μεταξύ άλλων, ετοιμάστηκε νομοσχέδιο με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των εθελοντών πυροσβεστών, την εκπαίδευση, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων.
Παράλληλα, ετοιμάστηκε πακέτο νομοσχεδίων για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που αποτελεί μια από τις προτεραιότητες στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και περιλαμβάνεται στις συστάσεις της Επιτροπής.
Η δρομολογούμενη αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα δώσει αναμφισβήτητα περαιτέρω ώθηση στην εκπλήρωση της αποστολής της και των στρατηγικών στόχων της και θα την καταστήσει πιο ευέλικτη, ώστε να δρα άμεσα και ανεξάρτητα, χωρίς καθυστέρηση, βάσει της τεχνογνωσίας που θα έχει στον χειρισμό διαφόρων λειτουργικών προβλημάτων.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση του τομέα της πυροπροστασίας και έτσι κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, πέραν των Σταθμών Περιστερώνας, Μονιάτη και Στρουμπιού, θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση και τους Σταθμούς Ευρύχου και Λευκάρων, λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Έχουμε, επίσης, προχωρήσει από το 2015 στη λειτουργία Παρατηρητηρίων Υπαίθρου στις Κοινότητες Χοιροκιτίας, Κιβίδων και Αρόδων την περίοδο Μαΐου – Νοεμβρίου. Τα Παρατηρητήρια αυτά ανεγείρονται σε συνεργασία με τους Επάρχους Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, με την οικονομική συνδρομή των Κοινοτήτων της γύρω περιοχής. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διασπορά των πυροσβεστικών μας δυνάμεων ανά το παγκύπριο, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών.

Επίσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και φέτος θα ενισχυθεί σε ανθρώπινο δυναμικό, με την πρόσληψη 169 εποχικών πυροσβεστών, ενώ, από τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο των προσλήψεων που θα γίνουν στην Αστυνομία, θα προσληφθούν 40 νέοι πυροσβέστες, με βάση τα νέα κριτήρια πρόσληψης που ψηφίστηκαν πέρσι.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της ενίσχυσης των υποδομών πυρόσβεσης, προωθείται η ανέγερση νέων Πυροσβεστικών Σταθμών για κάλυψη τόσο των αστικών περιοχών, όσο και περιοχών της υπαίθρου. Ο πυροσβεστικός σταθμός για κάλυψη των ειδικών αναγκών του Ενεργειακού Κέντρου στην περιοχή Βασιλικού, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018, ενώ οι εργασίες για επέκταση του Κεντρικού Πυροσβεστικού Σταθμού Λεμεσού θα ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει η διαδικασία ανέγερσης Πυροσβεστικού Σταθμού στην Αθηένου, ο οποίος θα παραδοθεί φέτος. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία σταθμών στην Κοινότητα Κυβίδων, για ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας στην ορεινή Λεμεσό, και στην περιοχή της Αγίας Νάπας για ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων στις νοτιότερες περιοχές της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση, στα πλαίσια αύξησης των δυνατοτήτων ανταπόκρισης των μέσων πυρόσβεσης, προχωρά με την αγορά και εγκατάσταση δύο φορητών θερμικών καμερών σε πτητικά μέσα (σε ελικόπτερα) ώστε να αποστέλλεται, σε πραγματικό χρόνο εικόνα από το πεδίο της πυρκαγιάς στο Συντονιστικό Κέντρο, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των πτητικών και επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Αναφορικά με τον αριθμό των πτητικών μέσων πυρόσβεσης, για φέτος θα έχουμε στη διάθεση μας συνολικά οκτώ πτητικά μέσα, εκ των οποίων τα τέσσερα θα αξιοποιούνται μόνο για τις ανάγκες πυρόσβεσης (τα δύο εκμισθωμένα ελικόπτερα και τα δύο ελικόπτερα Bell της Αστυνομίας). Περαιτέρω, όποτε οι ανάγκες απαιτούν πρόσθετα πτητικά μέσα, έχουμε εξασφαλίσει την άμεση συνδρομή των Βρετανικών Βάσεων, του Ισραήλ και της Ελλάδας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανταπόκρισης.

Στο πλαίσιο καλύτερου συντονισμού των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στις 15-16 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Μονιάτη η άσκηση «ΛΑΙΛΑΠΑ», στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες κρατικές Υπηρεσίες. Η εμπειρία κατά την προηγούμενη άσκηση «ΛΑΙΛΑΠΑ», στην οποία συμμετείχαν, η Ελλάδα και το Ισραήλ, με επίγεια και εναέρια μέσα, καθώς και η εμπειρία κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Σολέας, καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η διακρατική συνεργασία για την καταπολέμηση μεγάλων πυρκαγιών. Γι αυτό, στο πλαίσιο και της τριμερούς συνεργασίας των χωρών Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, οι δύο αυτές χώρες, κλήθηκαν να συμμετάσχουν και στη φετινή άσκηση.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και δεν αρκούν τα μέσα και ο σχεδιασμός από της αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για εθελοντική συμμετοχή. Ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων, των τοπικών αρχών, του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομών, των ΜΚΟ και κάθε Εθελοντή Πυροσβέστη είναι καθοριστικής σημασίας στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Είναι μέσα από τη δική τους συνδρομή, που θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον καθαυτό αγώνα με την πύρινη λαίλαπα.

Προς καλύτερη δυνατή ενημέρωση των κατοίκων των κοινοτήτων θα αρχίσουν από την 1η Μαΐου να πραγματοποιούνται συσκέψεις με τις τοπικές αρχές πέραν των 170 κοινοτήτων ανά το παγκύπριο, για την προληπτική δράση και άμεση εμπλοκή τους σε θέματα πρόβλεψης και καταστολής πυρκαγιών. Ευελπιστώ στην άριστη συνεργασία μας για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις είτε εξαιτίας της άγνοιας, είτε λόγω αμέλειας.

Έχοντας υπόψη τις θανάσιμες επιπτώσεις που μπορεί ο αγώνας με τη φωτιά να επιφέρει, θα ήθελα κλείνοντας να θυμηθούμε τους πυροσβέστες -της Αστυνομίας, του Τμήματος Δασών και τους εθελοντές- που έχασαν την ζωή τους και να εξάρω το αλτρουιστικό, ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί το κάθε μέλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Γι’ αυτό, σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή σε μνήμη όλων όσων έχουν χάσει την ζωή τους κατά την κατάσβεση πυρκαγιών.

Κηρύττοντας την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας καλώ όλους, να εργαστούν και να συνεργαστούν με τον ίδιο ζήλο, όπως πάντα, για να προστατεύσουμε τη γη αυτή που ανήκει σε όλους μας και στις μελλοντικές γενεές. Καλή δύναμη σε όλους και ευελπιστώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα αποτελέσει και αυτή τη χρονιά την κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιών στον τόπο μας.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης