ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνής Συνεργασία


ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η δικαστική συνεργασία σε αστικά θέματα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των διμερών και των πολυμερών διεθνών συμβάσεων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την απλούστευση της ζωής των πολιτών που αντιμετωπίζουν διασυνοριακές διαφορές, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο αστικών ή εμπορικών διαφορών που έχουν διασυνοριακή επίπτωση καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αστικά και εμπορικά θέματα, έχει δημιουργήσει και λειτουργήσει ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των Αστικών Υποθέσεων - http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/htmil/index_en.htm


Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών


Διεξαγωγή Αποδείξεων

Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος
Ευρωπαϊκή Διαταγή ΠληρωμήςΣχετικές Σελίδες:


Απαγωγή

Αναγνώριση Αποφάσεων

Διατάγματα Διατροφής

Επίδοση Εγγράφων

Νομιμοποίηση Εγγράφων
Σχετικά Αρχεία:
Πίσω

© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως