Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες09/06/2016
4
Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή Υ.Δ.Δ.Τ, κ. Ανδρέα Μυλωνά
στην εκδήλωση του Κυπριακού κέντρου αριστείας για το κυβερνοέγκλημα (3CE) «Ψηφιακοί Πολίτες και Ηλεκτρονικό Έγκλημα»
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Cultural Center)
17:00 – 20:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς της Κύπρου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Cyprus Cybercrime Centre of Excellence.

Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να συγχαρώ όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, για το πραγματικό ενδιαφέρον και την αφοσίωση που επιδεικνύουν για την επίτευξή των στόχων του προγράμματος, που είναι ιδιαίτερα επωφελείς στην ψηφιακή κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού αφορούν στην ενημέρωση και προστασία των ψηφιακών πολιτών, όπως εύστοχα αναφέρεται στον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης.

Η εκδήλωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που παραμονεύουν από τη χρήση του διαδικτύου, μίας μερίδας του πληθυσμού, τους νέους μας.

Είναι γεγονός ότι η καθημερινότητα όλων μας έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της ταχύτητας με την οποία αναπτύσσεται ο τομέας της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Οι αλλαγές αυτές, έχουν επιφέρει πολλά θετικά στοιχεία στη ζωή μας όπως η ευκολία πρόσβασης στην επικοινωνία, η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η διάχυση της, και η ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης και του δημόσιου διαλόγου. Περαιτέρω, έχουν ενισχύσει σημαντικά την οικονομική και την επιχειρηματική ανάπτυξη και έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Επιπρόσθετα, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, αποτελούν σήμερα τη βάση λειτουργίας κλάδων ζωτικής σημασίας για την κοινωνία όπως είναι π.χ. ο χρηματοπιστωτικός, η υγεία, η ενέργεια και οι μεταφορές.

Παράλληλα με τις ευκαιρίες ανάπτυξης και επικοινωνίας που μας παρέχει το διαδίκτυο, η χρήση του ελλοχεύει κινδύνους τους οποίους οφείλουμε να γνωρίζουμε και να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με απειλές. Απειλές που μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές και συνίστανται σε – επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα, (που μπορεί να υποκινούνται ακόμη και από κράτη), σε εγκληματικές, τροκρατικές ή ακόμη και απειλές που προέρχονται από φυσικές καταστροφές ή από ανθρώπινα λάθη. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν κυρίως τα κράτη και μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Κίνδυνοι όμως παραμονεύουν και για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν ευρέως το διαδίκτυο για σκοπούς κοινωνικοποίησης. Τέτοιοι κίνδυνοι αφορούν οικονομικής φύσεως απάτες, εκβιασμούς, κλοπές προσωπικών δεδομένων, διάδοση παιδικής πορνογραφίας, cyberbullying, κ.α., αδικήματα που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου.

Ως εκ τούτου, καθίσταται πλέον σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη χρήση του διαδικτύου, ώστε αυτό να συνεχίσει να αναπτύσσεται με όλα τα θετικά που μας παρέχει. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να υπάρχει σεβασμός στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης των απειλών που παρουσιάζονται στον κυβερνοχώρο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει 2003/2013 την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας – Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών της Πληροφορίας, η οποία αναγνωρίζει ως τομείς προτεραιότητας τους εξής:

· την οργάνωση των αρμόδιων φορέων του κράτους, με σκοπό την αποτελεσματική μεταξύ τους συνεργασία,

· τη δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου,

· τη διαμόρφωση των διαδικασιών για την αύξηση της ασφάλειας και τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,

· την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων, την κατάρτιση των εμπλεκομένων και την επιμόρφωση του κοινού,

· την αποτελεσματική συνεργασία του κράτους με συναρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και

· τη δημιουργία μηχανισμών για άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα.

Η Στρατηγική βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης από τους συναρμόδιους κυβερνητικούς φορείς με τη συμβολή μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών εταιρειών, όπως εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, υπό το συντονισμό του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Σημαντικό μέρος της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, καθώς επίσης και της Ευρωπαικής Στρατηγικής, είναι η πρόληψη και η μείωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, αφού το ηλεκτρονικό έγκλημα ή αλλιώς το έγκλημα στο διαδίκτυο, όχι μόνο αυξάνεται αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει συνεχώς και μεγαλύτερες διαστάσεις και διαφορετικές μορφές, από τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και την παιδική πορνογραφία, μέχρι τους εκβιασμούς, τις οικονομικές απάτες και την απόσπαση ή κλοπή δεδομένων, και άλλα.

Επιπρόσθετα, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει την απειλή που μπορεί να προέλθει από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τους λεγόμενους «μοναχικούς λύκους», οι οποίοι θα μπορούσαν να σχεδιάσουν κυβερνο-επίθεση σε κρίσιμες υποδομές του κράτους.

Ως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με την Αστυνομία, έχουμε αναγνωρίσει τους τομείς προτεραιότητας για πρόληψη και μείωση του κυβερνοεγκλήματος, επιλέγοντας και υποστηρίζοντας συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες:

(α) θα ενισχύσουν την αναφορά εγκλημάτων στο κυβερνοχώρο από πολίτες και την συλλογή πληροφοριών για το κυβερνοέγκλημα από τις διωκτικές αρχές, όπως είναι η δυνατότητα online και τηλεφωνικών καταγγελιών για αδικήματα στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και οι συστηματικότεροι έλεγχοι στο διαδίκτυο, και

(β) θα αναπτύξουν περαιτέρω τα διαθέσιμα τεχνικά εργαλεία και λογισμικά προγράμματα για αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, μέσω του δικανικού εργαστηρίου της Αστυνομίας, αφού, όπως γνωρίζετε, ένα σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχή διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων είναι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπου ταχύτατα αναπτύσσονται νέες παράνομες εφαρμογές και προγράμματα λογισμικά από επίδοξους εγκληματίες, τα οποία οι διωκτικές αρχές θα πρέπει όχι μόνο να εντοπίσουν, άλλα και να διερευνήσουν με επιτυχία.

Επιπρόσθετα υποστηρίζουμε δράσεις για:

(α) την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσω οργανωμένων σεμιναρίων και διαλέξεων στα σχολεία, άλλα και σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται πολλά και σημαντικά δεδομένα, όπως είναι οι τραπεζικοί οργανισμοί,

(β) την υιοθέτηση των απαραίτητων νομικών εργαλείων.

(γ) τη συνεργασία του εξειδικευμένου Kέντρου Kαταπολέμησης κυβερνοεγκλήματος της Αστυνομίας με άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και το Τμήμα Τελωνείων, για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση των ικανοτήτων τους, καθώς επίσης,

(δ) την κατάρτιση και επιμόρφωση των αρχών επιβολής του νόμου, των εισαγγελέων, των δικηγόρων και των δικαστών, στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 3CE.

Θεωρούμε ύψιστης σημασίας,

(α) την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τον καθορισμό σημείων επαφής και τη συνεργασία τους με τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφού με την εφαρμογή καλών πρακτικών, μπορούν και αυτές να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και διερεύνηση του εγκλήματος που διαπράττεται μέσω του διαδικτύου.

Ύψιστης σημασίας θεωρούμε επίσης,

(β) την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία, μέσω της συμμετοχής της Αστυνομίας σε εξειδικευμένα κανάλια ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών της Europol και της Interpol, και την παρακολούθηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμματισμών και εργαστηρίων στον τομέα αυτό, όπου παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης επαφών με ομολόγους άλλων κρατών και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το μέγεθος του προβλήματος είναι τέτοιο που επιβάλλει όπως τα μέτρα αντιμετώπισης του εγκλήματος στο διαδίκτυο πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά, με τη συμβολή τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και των ίδιων των πολιτών, τους οποίους οφείλουμε να ενημερώσουμε. Οφείλουμε, ειδικότερα, να ενημερώνουμε και να συμβουλεύουμε τους νέους μας για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις