Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες14/09/2017

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που αποδέχθηκα την εισήγηση να θέσω υπό την αιγίδα μου τη σημερινή ημερίδα, η οποία έχει ως επίκεντρο την ενημέρωση για το σκεπτικό της εφαρμογής του προτύπου ISO – 37001 από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, τις πρόνοιες του και την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

Ως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στηρίζουμε την εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος που αφορά τη διαχείριση της καταπολέμησης της δωροδοκίας, καθώς βοηθά ένα Οργανισμό να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει έγκαιρα τους κινδύνους δωροδοκίας, καθιστώντας τον πιο αξιόπιστο, αυξάνοντας την ικανότητά του να ανιχνεύει κάποια απάτη, να βελτιώνει τις οικονομικές του επιδόσεις με το να αρνείται να προβεί σε δωροδοκίες, να μην χρειάζεται να καταβάλει πρόστιμα και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών.

Έχοντας στα χέρια μας ένα τόσο σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θεώρησε απαραίτητη την υιοθέτηση του προτύπου αυτού, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου έχουμε συμπεριλάβει το πρότυπο αυτό στο σχέδιο δράσης οριζόντιας εφαρμογής που ετοιμάζουμε για υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς που ως Υπουργείο έχουμε εκποιήσει και η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από οδηγίες μου, έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες για την εφαρμογή του προτύπου διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σε πρώτη φάση από την Αστυνομία.

Η σημερινή ημερίδα και η παρουσίαση στην οποία θα προβεί ο κ. Neil Stansbury (συνιδρυτής και Διευθυντής του GIACC) είναι πολύ σημαντική στην κατανόηση για την πρακτική εφαρμογή του διεθνούς αυτού προτύπου. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δώσει την ευκαιρία για ευρεία προώθησή του στον τόπο μας.

Θα πρέπει να τονίσω με έμφαση ότι, ως Κυβέρνηση, έχουμε εργαστεί με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει ήδη προβεί στην ετοιμασία ή τη διαμόρφωση νομοθεσιών και τη λήψη διαφόρων μέτρων πολιτικής, ενώ έχει καταρτίσει ενιαία Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων για τη Διαφθορά τις οποίες η Κύπρος έχει επικυρώσει, τις συστάσεις της GRECO, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις πρακτικές άλλων χωρών και τις εθνικές τους νομοθεσίες. Η Στρατηγική, η οποία έχει τεθεί σε δημόσιο διάλογο, έχει ως βασικούς πυλώνες την πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, το νομοθετικό εκσυγχρονισμό και την καταστολή και παρακολούθηση των φαινομένων διαφθοράς στην κοινωνία, στη δημόσια διοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό και συμπληρώνοντας το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς, έχει προωθηθεί η θεσμοθέτηση της προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν ή παρέχουν πληροφορίες για περιστατικά διαφθοράς (whistleblowers) - ρύθμιση που αναμένεται θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποκάλυψη περιστατικών. Επίσης, η πρόσβαση σε πληροφορίες διευκολύνεται και από την δημιουργία ανεξάρτητης ιστοσελίδας, η οποία θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών και του περιεχομένου των πληροφοριών αυτών.

Ταυτόχρονα, ετοιμάζονται νομοσχέδια που θα ρυθμίζουν την λειτουργία των Ομάδων Πίεσης (lobbying) καθώς και τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Στα ίδια πλαίσια εντάσσονται και έξι νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί ήδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αστυνομία, στα οποία περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας.

Η διαφθορά συνιστά ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις η οποία ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία κα την κοινωνία στο σύνολό της, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα βλάπτει την κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.

Το πολυδιάστατο κόστος της διαφθοράς επηρεάζει αρνητικά και βλάπτει όλους τους πολίτες με επίκεντρο τους κοινωνικά ασθενέστερους αυξάνει την φτώχεια και διευρύνει τις ανισότητες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι διαφθοράς, απαιτείται η δημιουργία συνθηκών που να μην ευνοούν την ανάπτυξή της. Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος είναι η πλήρης ή και ειλικρινής δέσμευση της Κυβέρνησης αλλά και όλων των άλλων εμπλεκόμενων φορέων για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημαντικής αυτής ημερίδας.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης