Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες03/06/2016

Έντιμε Πρόεδρε του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Εξοχότατε Ύπατε Αρμοστή της Βρετανίας, κ. Todd
Έντιμοι κκ Δικαστές
Aγαπητέ Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας
Αγαπητέ Πρόεδρε του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου
Αγαπητοί Συνάδελφοι της Κύπρου και του Εξωτερικού
Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα, κατ’ αρχήν, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για την πρόσκληση που μου απηύθυνε και για την τιμή να προλογίσω τη σημερινή ημερίδα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, σε αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα, διαφωτιστική και χρήσιμη ημερίδα που στοχεύει παράλληλα και στην σύσφιξη των νομικών δεσμών μεταξύ της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αποτελεί γεγονός ότι η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος αλλάζει με την αλλαγή των δεδομένων της εποχής μας. Με την ελεύθερη διακίνηση πολιτών και επιχειρήσεων, με την αύξηση των επαγγελματικών και άλλων οικονομικών συναλλαγών, με τις διασυνοριακές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, με την ανάγκη για ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων και τη θέσπιση Ενωσιακών νομοθετημάτων για ομαλότερη ρύθμιση όλων αυτών, οι απαιτήσεις για τους επαγγελματίες δικηγόρους υφίστανται συνεχείς αλλαγές και διαμορφώνονται βάσει των νέων δεδομένων.

Ζητήματα όπως η διεθνής δικαιοδοσία, οι παράλληλες διαδικασίες, η εγγραφή και η εκτέλεση αποφάσεων, αλλά και τα επειγούσης φύσης ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία, ως δικηγόροι, αντιμετωπίζετε σχεδόν καθημερινά κατά τον χειρισμό των υποθέσεών σας, και τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε και να αναλύσετε κατά την εξέλιξη του Συνεδρίου, αποκτούν διαρκώς νέα χροιά υπό το πρίσμα της αενάως εξελισσόμενης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ύπαρξη και η τύχη, πολλές φορές, της διαδικασίας καθώς και η διατήρηση και εξασφάλιση των δικαιωμάτων του πελάτη σας εξαρτώνται από αυτά.

Κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να βρεθεί, στο τέλος μιας χρονοβόρας και περίπλοκης δικαστικής διαδικασίας, με μία απόφαση την οποία δεν μπορεί να εκτελέσει. Ούτε σε διαδικασία την οποία θα έπρεπε να διακόψει, έχοντας καταναλώσει κόπο και άπειρες ώρες εργασίας, εξαιτίας πολλαπλότητας των διαδικασιών. Τα ζητήματα αυτά δεν είναι εύκολα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας το βαθμό δυσκολίας και την επιτακτική ανάγκη για διευκόλυνση των διαδικασιών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, τη σημασία της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των αστικών αποφάσεων – μέσω της αναγνώρισης και εκτέλεσης σε εταίρο κράτος μέλος – και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, προέβηκε σε αναθεώρηση του Κανονισμού 44/2001, γνωστού και ως Βρυξέλλες Ι, με την θέσπιση του Κανονισμού 1215/2012 (αναδιατύπωση).

Επίσης, δύσκολα ζητήματα συνιστούν στον ποινικό τομέα, τα θέματα αναφορικά με την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση των εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες και, συγκεκριμένα, η διαδικασία για την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση, η οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και απαλλαγμένη από περιττές περιπλοκότητες. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με την ΜΟΚΑΣ ως η αρμόδια αρχή, προχώρησαν τον Μάρτιο σε τροποποίηση του βασικού σχετικού Νόμου 188(Ι)/2007, με θέσπιση του Νόμου 18(Ι)/2016, ο οποίος εξυπηρετεί, παράλληλα, και τον στόχο της εναρμόνισης με την Οδηγία 2014/42/ΕΕ. Δηλαδή, ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του κράτους για δέσμευση και δήμευση περιουσιών που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. Τέτοιες σοβαρές υποθέσεις είναι τα αδικήματα της διαφθοράς και δεκασμού (δωροδοκίας) στις οποίες γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες στο στάδιο της διερεύνησης τους, για διαπίστωση και εκτίμηση της αξίας του οικονομικού οφέλους, για τη δέσμευση και δήμευση των παράνομων εσόδων που έχουν προκύψει από αυτές.

Είμαι σίγουρος, ότι στα πλαίσια της σημερινής ημερίδας, θα ανταλλάξετε απόψεις και μέσα από τις παρουσιάσεις των διακεκριμένων ομιλητών, θα αποκομίσετε αρκετά στοιχεία και εμπειρογνωμοσύνη, που θα υποβοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη άσκηση του επαγγέλματός σας.

Σας ευχαριστώ.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις