Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες19/11/2014

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Η προστασία και η ευημερία των ζώων του τόπου αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά τους κρατικούς και τοπικούς φορείς αλλά και το ευρύ κοινό. Η μεταχείριση των ζώων άπτεται της δεοντολογίας και αποτελεί μέρος του συνόλου των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις της για την καλή διαβίωση των ζώων ως ευαίσθητων όντων.

Η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της προστασίας των ζώων, καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα περιστατικά κακομεταχείρισης ζώων, που δυστυχώς καταγράφονται κατά καιρούς, περιλαμβανομένης της εγκατάλειψης και των δηλητηριάσεων σκύλων επί των ημερών μας, και στηρίζουν κάθε προσπάθεια που γίνεται προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης φιλοζωικής συνείδησης και κουλτούρας στην Κύπρο. Γιατί η ορθή μεταχείριση των ζώων καταδεικνύει το επίπεδο της παιδείας και της κουλτούρας ενός λαού και τα φαινόμενα κακοποίησης ζώων που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο χρόνο, αποτελούν ντροπή για την κυπριακή κοινωνία και προσβάλλουν τα ήθη του τόπου μας.

Με στόχο, λοιπόν, τη βελτίωση των συνθηκών ευημερίας των ζώων και κατόπι οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη από τον περασμένο Μάρτιο βρισκόμαστε σε δημόσια διαβούλευση με τους κυβερνητικούς φορείς και τις φιλοζωικές οργανώσεις, με στόχο την κωδικοποίηση και επεξεργασία προτάσεων που στοχεύουν στην προστασία και ευημερία των ζώων, στην αποτελεσματική πάταξη των φαινομένων εγκληματικής συμπεριφοράς στα ζώα και στην σύσταση ανεξάρτητου φορέα για την ευημερία των ζώων. Στα πλαίσια αυτά, πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Σκύλων Νόμο, εισάγοντας νέες ρυθμιστικές διατάξεις που θα καταστίσουν την εφαρμογή από τις Τοπικές Αρχές, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία πιο αποτελεσματική και θα επιλύσει το ζήτημα έλλειψης επαρκών ποινών, που να επισύρουν τον σεβασμό και την επιβολή του Νόμου, την εγγραφή και σήμανση των σκύλων, αλλά και την ευημερία των ζώων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας απαγορεύεται η εκπαίδευση ή χρήση σκύλων για κυνομαχίες ή χρήση υλικών ή εργαλείων για την εκπαίδευση σκύλων για το σκοπό αυτό. Επίσης, απαγορεύεται η κακοποίηση, εγκατάλειψη και κακή ή βάναυση μεταχείριση σκύλου, απαγορεύεται η διατήρηση σκύλου στην ταράτσα, σε μπαλκόνι μονοκατοικίας και σε κοινόχρηστο χώρο ή σε μπαλκόνι πολυκατοικίας. Η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη να διατηρεί εγκεκριμένα από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατάλληλα τοπικά, επαρχιακά ή περιφερειακά υποστατικά για τη φύλαξη σκύλων. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες σκύλων είναι υποχρεωμένοι να έχουν περιλαίμιο στο σκύλο τους, στο οποίο να αναγράφεται το όνομα ή το όνομα και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Για την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή της νομοθεσίας, για πρώτη φορά στην προτεινόμενη νομοθεσία σχεδόν όλα τα αδικήματα θα μπορούν να τύχουν εξώδικης ρύθμισης, με βάση τον Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο 47(Ι) του 1997. Αυτά αποτελούν μόνο ορισμένες από τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας με στόχο την ορθή και καλή μεταχείριση των ζώων.

Όμως η καλή μεταχείριση των ζώων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν οι κάτοχοι ζώων και όσοι έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους, αποκτήσουν επίγνωση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά την ενδεδειγμένη συμπεριφορά έναντι τους. Κι όταν μιλούμε για τα ζώα και την ευημερία τους δεν αναφερόμαστε μόνο στα ζώα συντροφιάς, που ο καθένας διατηρεί στο σπίτι του. Εννοούμε και τα παραγωγικά ζώα στις φάρμες, τα ζώα που διατηρούνται στους ζωολογικούς κήπους και σε πάρκα, τα ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και γενικότερα κάθε ζώο το οποίο βρίσκεται υπό ανθρώπινη επίβλεψη.

Είναι επιτακτική ανάγκη, να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται το κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να προωθηθεί η υπευθυνότητα όσον αφορά την κατοχή ζώων. Μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση από νεαρή ηλικία θα κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε μια φιλοζωική νοοτροπία και θα αλλάξουμε συμπεριφορές.

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε θέματα που αφορούν τη προστασία των ζώων και δίωξη κάθε εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάρος τους, ενισχύθηκε ο ρόλος της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και από τις 16/8/2013 οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς έχουν οριστεί και ως αρμόδιοι και για το θέμα της προστασίας και της διασφάλισης της υγείας και ευημερίας των ζώων. Τον περασμένο Μάιο ορίστηκαν δύο αξιωματικοί της Αστυνομίας σε κάθε επαρχία ως σημεία επαφής, για άμεση επίλυση προβλημάτων και επίβλεψη των ενεργειών, που προκύπτουν για διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία και την ευημερία των ζώων και σε συνεργασία με την Κοινοτική Αστυνόμευση έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας και διερεύνησης των καταγγελιών. Στη συνέχεια, στις 9/10/2014 δόθηκαν οδηγίες ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για την πορεία και τα αποτελέσματα των υποθέσεων τους, καθώς και οδηγίες στα σημεία ελέγχου στα οδοφράγματα για καλύτερο έλεγχο της διακίνησης ζώων, εφόσον υπήρχαν καταγγελίες αναφορικά με κλαπέντα ζώα που μεταφέρονται, από και προς τις κατεχόμενες περιοχές.

Ταυτόχρονα, τονίζεται επανειλημμένα η σημασία του να υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση από μέρους των μελών της Αστυνομίας και πραγματοποιούνται ήδη και σε συνεχή βάση εκπαιδεύσεις αστυνομικών από όλες τις βαθμίδες, για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στα καθήκοντα που προκύπτουν από τις ισχύουσες νομοθεσίες. Η εκπαίδευση, αναβαθμισμένη στα πλαίσια της νέας πολιτικής της Κυβέρνησης για την προστασία των ζώων, θα συνεχιστεί κατά τον επόμενο χρόνο αφού ήδη έχουν εκπαιδευτεί πέραν των 400 μελών της Αστυνομίας και αξιοποιώντας τις εκπαιδεύσεις μέσω τηλεδιασκέψεων στοχεύουμε στην ταχύτερη επιμόρφωση των αστυνομικών, ώστε να καταστεί το αστυνομικό σώμα ακόμη πιο αποτελεσματικό στον τομέα της προστασίας των ζώων.

Από τις 107 υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, οι 63 υποθέσεις απασχόλησαν την Αστυνομία κατά τους τελευταίους 18 μήνες πριν την 30/9/2014, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ευαισθητοποίηση που επιδείχθηκε, για διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Πρέπει να αναφέρουμε ότι είχαμε ως αποτέλεσμα 40 καταδίκες, ενώ έξι υποθέσεις συνεχίζουν να τελούν υπό διερεύνηση. Με την εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων που στοχεύουν στην προστασία των ζώων και ειδικότερα την αμεσότητα στην επιβολή των ποινών, θα αναμένουμε ότι η προστασία των ζώων θα είναι πιο αποτελεσματική και η ευαισθητοποίηση του κοινού θα είναι αυξημένη.

Η στενή συνεργασία του Υπουργείου και ο συντονισμός ενεργειών μεταξύ της Αστυνομίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Θήρας, με τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια και με τις Φιλοζωικές Οργανώσεις, αποτελούν τη βάση για ακόμη πιο αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ζώων και τη συμμόρφωση τους με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο, αλλά και όσον αφορά τους δράστες ενεργειών κακοποίησης ζώων.

Παράλληλα, μέσα από την καλλιέργεια φιλοζωικής νοοτροπίας, την απαλλαγή από τις κακές αντιλήψεις περί λαθροθηρίας και παγίδευσης, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, και τη μηδενική ανοχή των τοπικών και διωκτικών Αρχών, οι πράξεις αμέλειας, εγκατάλειψης ή κακομεταχείρισης ζώου αναμένεται ότι θα μειωθούν, η προστασία των ζώων θα γίνει πιο αποτελεσματική και θα αποτρέπονται πράξεις, που προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας μας, αλλά και τον πολιτισμό μας.

Πιστεύω ότι γίνονται σταθερά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τα θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων. Χρειάζεται, όμως, προσπάθεια και συνεργασία από όλους, για να πετύχουμε την αναβάθμιση που επιδιώκουμε. Μαζί όλοι, η Κυβέρνηση, οι κρατικές υπηρεσίες, τα οργανωμένα σύνολα, φιλοζωικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και οι πολίτες, πρέπει να συμβάλουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε στην προστασία της υγείας και στην ευημερία των ζώων.
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Η προστασία και η ευημερία των ζώων του τόπου αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά τους κρατικούς και τοπικούς φορείς αλλά και το ευρύ κοινό. Η μεταχείριση των ζώων άπτεται της δεοντολογίας και αποτελεί μέρος του συνόλου των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις της για την καλή διαβίωση των ζώων ως ευαίσθητων όντων. Η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της προστασίας των ζώων, καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα περιστατικά κακομεταχείρισης ζώων, που δυστυχώς καταγράφονται κατά καιρούς, περιλαμβανομένης της εγκατάλειψης και των δηλητηριάσεων σκύλων επί των ημερών μας, και στηρίζουν κάθε προσπάθεια που γίνεται προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης φιλοζωικής συνείδησης και κουλτούρας στην Κύπρο. Γιατί η ορθή μεταχείριση των ζώων καταδεικνύει το επίπεδο της παιδείας και της κουλτούρας ενός λαού και τα φαινόμενα κακοποίησης ζώων που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο χρόνο, αποτελούν ντροπή για την κυπριακή κοινωνία και προσβάλλουν τα ήθη του τόπου μας. Με στόχο, λοιπόν, τη βελτίωση των συνθηκών ευημερίας των ζώων και κατόπι οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη από τον περασμένο Μάρτιο βρισκόμαστε σε δημόσια διαβούλευση με τους κυβερνητικούς φορείς και τις φιλοζωικές οργανώσεις, με στόχο την κωδικοποίηση και επεξεργασία προτάσεων που στοχεύουν στην προστασία και ευημερία των ζώων, στην αποτελεσματική πάταξη των φαινομένων εγκληματικής συμπεριφοράς στα ζώα και στην σύσταση ανεξάρτητου φορέα για την ευημερία των ζώων. Στα πλαίσια αυτά, πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Σκύλων Νόμο, εισάγοντας νέες ρυθμιστικές διατάξεις που θα καταστίσουν την εφαρμογή από τις Τοπικές Αρχές, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία πιο αποτελεσματική και θα επιλύσει το ζήτημα έλλειψης επαρκών ποινών, που να επισύρουν τον σεβασμό και την επιβολή του Νόμου, την εγγραφή και σήμανση των σκύλων, αλλά και την ευημερία των ζώων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας απαγορεύεται η εκπαίδευση ή χρήση σκύλων για κυνομαχίες ή χρήση υλικών ή εργαλείων για την εκπαίδευση σκύλων για το σκοπό αυτό. Επίσης, απαγορεύεται η κακοποίηση, εγκατάλειψη και κακή ή βάναυση μεταχείριση σκύλου, απαγορεύεται η διατήρηση σκύλου στην ταράτσα, σε μπαλκόνι μονοκατοικίας και σε κοινόχρηστο χώρο ή σε μπαλκόνι πολυκατοικίας. Η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη να διατηρεί εγκεκριμένα από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατάλληλα τοπικά, επαρχιακά ή περιφερειακά υποστατικά για τη φύλαξη σκύλων. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες σκύλων είναι υποχρεωμένοι να έχουν περιλαίμιο στο σκύλο τους, στο οποίο να αναγράφεται το όνομα ή το όνομα και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Για την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή της νομοθεσίας, για πρώτη φορά στην προτεινόμενη νομοθεσία σχεδόν όλα τα αδικήματα θα μπορούν να τύχουν εξώδικης ρύθμισης, με βάση τον Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο 47(Ι) του 1997. Αυτά αποτελούν μόνο ορισμένες από τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας με στόχο την ορθή και καλή μεταχείριση των ζώων. Όμως η καλή μεταχείριση των ζώων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν οι κάτοχοι ζώων και όσοι έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους, αποκτήσουν επίγνωση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά την ενδεδειγμένη συμπεριφορά έναντι τους. Κι όταν μιλούμε για τα ζώα και την ευημερία τους δεν αναφερόμαστε μόνο στα ζώα συντροφιάς, που ο καθένας διατηρεί στο σπίτι του. Εννοούμε και τα παραγωγικά ζώα στις φάρμες, τα ζώα που διατηρούνται στους ζωολογικούς κήπους και σε πάρκα, τα ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και γενικότερα κάθε ζώο το οποίο βρίσκεται υπό ανθρώπινη επίβλεψη. Είναι επιτακτική ανάγκη, να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται το κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να προωθηθεί η υπευθυνότητα όσον αφορά την κατοχή ζώων. Μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση από νεαρή ηλικία θα κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε μια φιλοζωική νοοτροπία και θα αλλάξουμε συμπεριφορές. Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε θέματα που αφορούν τη προστασία των ζώων και δίωξη κάθε εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάρος τους, ενισχύθηκε ο ρόλος της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και από τις 16/8/2013 οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς έχουν οριστεί και ως αρμόδιοι και για το θέμα της προστασίας και της διασφάλισης της υγείας και ευημερίας των ζώων. Τον περασμένο Μάιο ορίστηκαν δύο αξιωματικοί της Αστυνομίας σε κάθε επαρχία ως σημεία επαφής, για άμεση επίλυση προβλημάτων και επίβλεψη των ενεργειών, που προκύπτουν για διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία και την ευημερία των ζώων και σε συνεργασία με την Κοινοτική Αστυνόμευση έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας και διερεύνησης των καταγγελιών. Στη συνέχεια, στις 9/10/2014 δόθηκαν οδηγίες ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για την πορεία και τα αποτελέσματα των υποθέσεων τους, καθώς και οδηγίες στα σημεία ελέγχου στα οδοφράγματα για καλύτερο έλεγχο της διακίνησης ζώων, εφόσον υπήρχαν καταγγελίες αναφορικά με κλαπέντα ζώα που μεταφέρονται, από και προς τις κατεχόμενες περιοχές. Ταυτόχρονα, τονίζεται επανειλημμένα η σημασία του να υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση από μέρους των μελών της Αστυνομίας και πραγματοποιούνται ήδη και σε συνεχή βάση εκπαιδεύσεις αστυνομικών από όλες τις βαθμίδες, για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στα καθήκοντα που προκύπτουν από τις ισχύουσες νομοθεσίες. Η εκπαίδευση, αναβαθμισμένη στα πλαίσια της νέας πολιτικής της Κυβέρνησης για την προστασία των ζώων, θα συνεχιστεί κατά τον επόμενο χρόνο αφού ήδη έχουν εκπαιδευτεί πέραν των 400 μελών της Αστυνομίας και αξιοποιώντας τις εκπαιδεύσεις μέσω τηλεδιασκέψεων στοχεύουμε στην ταχύτερη επιμόρφωση των αστυνομικών, ώστε να καταστεί το αστυνομικό σώμα ακόμη πιο αποτελεσματικό στον τομέα της προστασίας των ζώων. Από τις 107 υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, οι 63 υποθέσεις απασχόλησαν την Αστυνομία κατά τους τελευταίους 18 μήνες πριν την 30/9/2014, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ευαισθητοποίηση που επιδείχθηκε, για διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Πρέπει να αναφέρουμε ότι είχαμε ως αποτέλεσμα 40 καταδίκες, ενώ έξι υποθέσεις συνεχίζουν να τελούν υπό διερεύνηση. Με την εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων που στοχεύουν στην προστασία των ζώων και ειδικότερα την αμεσότητα στην επιβολή των ποινών, θα αναμένουμε ότι η προστασία των ζώων θα είναι πιο αποτελεσματική και η ευαισθητοποίηση του κοινού θα είναι αυξημένη. Η στενή συνεργασία του Υπουργείου και ο συντονισμός ενεργειών μεταξύ της Αστυνομίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της Θήρας, με τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια και με τις Φιλοζωικές Οργανώσεις, αποτελούν τη βάση για ακόμη πιο αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ζώων και τη συμμόρφωση τους με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο, αλλά και όσον αφορά τους δράστες ενεργειών κακοποίησης ζώων. Παράλληλα, μέσα από την καλλιέργεια φιλοζωικής νοοτροπίας, την απαλλαγή από τις κακές αντιλήψεις περί λαθροθηρίας και παγίδευσης, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, και τη μηδενική ανοχή των τοπικών και διωκτικών Αρχών, οι πράξεις αμέλειας, εγκατάλειψης ή κακομεταχείρισης ζώου αναμένεται ότι θα μειωθούν, η προστασία των ζώων θα γίνει πιο αποτελεσματική και θα αποτρέπονται πράξεις, που προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας μας, αλλά και τον πολιτισμό μας. Πιστεύω ότι γίνονται σταθερά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τα θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων. Χρειάζεται, όμως, προσπάθεια και συνεργασία από όλους, για να πετύχουμε την αναβάθμιση που επιδιώκουμε. Μαζί όλοι, η Κυβέρνηση, οι κρατικές υπηρεσίες, τα οργανωμένα σύνολα, φιλοζωικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και οι πολίτες, πρέπει να συμβάλουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε στην προστασία της υγείας και στην ευημερία των ζώων.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις