Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Εγκληματολογική ΜονάδαΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ


Το Συμβούλιο είναι ένας θεσμός που για χρόνια λειτουργεί και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών των Φυλακών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Φυλακών διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23(1) του περί Φυλακών Νόμου του 1996 έως 2009. Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει επίσης τον αριθμό και τη θητεία των μελών του Συμβουλίου.

Πρόκειται για ένα σώμα Συμβουλευτικό σε σχέση με την εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των καταδίκων και την ομαλή λειτουργία των Φυλακών σε συνεργασία με το Διευθυντή Φυλακών. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των μελών του Συμβουλίου συνοψίζονται στην ελεύθερη επικοινωνία τους με όλους τους κρατουμένους και στη διερεύνηση οποιουδήποτε παραπόνου, καθώς και στην εξέταση θεμάτων που έχουν σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης, την εκπαίδευση, αγωγή, απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, ψυχαγωγία, κοινωνική επανένταξη και ψυχολογική υποστήριξη των κρατουμένων. Τα μέλη του Συμβουλίου Φυλακών έχουν δικαίωμα να εισέρχονται ελεύθερα στις Φυλακές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και να επισκέπτονται όποιον κατάδικο επιθυμούν και να συνομιλούν μαζί του.

Το παρόν Συμβούλιο διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη χρονική περίοδο 2012 – 2015 και είναι 9μελές. Για το διορισμό των μελών λήφθηκαν υπόψη η επαγγελματική ιδιότητα και συμμετοχή του καθενός σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, το ενδιαφέρον για τα κοινά και η επιθυμία προσφοράς στους κρατουμένους. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Τρία (3) από τα μέλη είναι εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)). Τα υπόλοιπα μέλη είναι ο Έπαρχος Λευκωσίας (ex-officio) μέλος του Συμβουλίου, ένα (1) μέλος από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, από το Σύνδεσμο Φίλων των Φυλακισμένων, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΛ) και ένα (1) μέλος από τον Ιδιωτικό Τομέα (Κοινωνιολόγος).

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συμβουλίου Φυλακών, συστάθηκαν τέσσερις (4) Ομάδες/Επιτροπές ως εξής:

1. Δύο Ομάδες για την Εξέταση/Διερεύνηση των παραπόνων των καταδίκων
2. Ομάδα για την Υγεία και Ευημερία των καταδίκων
3. Ομάδα για την Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση και Ψυχαγωγία των καταδίκων

Η ολομέλεια του Συμβουλίου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τον περί Φυλακών Νόμο, το Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά κάθε 3 μήνες, όμως το Συμβούλιο δεν περιορίζεται μόνο στις συνεδριάσεις της ολομέλειας αλλά για σκοπούς λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του έργου του, τα μέλη του Συμβουλίου που συνθέτουν τις ομάδες/επιτροπές πραγματοποιούν πολύωρες συναντήσεις με τους κατάδικους αλλά και με το προσωπικό του Τμήματος Φυλακών για τη διερεύνηση των αιτημάτων/παραπόνων τους αλλά και των άλλων θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου.

Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας του Συμβουλίου γίνεται από τις ομάδες/επιτροπές, οι οποίες διερευνούν τα παράπονα/αιτήματα των καταδίκων και ακολούθως, συζητούνται στην ολομέλεια του Συμβουλίου για λήψη τελικών αποφάσεων ή/και υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Φυλακών.


Μέχρι τώρα το Συμβούλιο διερεύνησε σημαντικό αριθμό αιτημάτων που υποβλήθηκαν σ’ αυτό γραπτώς ή προφορικά. Οι κατάδικοι αποτείνονται στο Συμβούλιο κυρίως για θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης, τις άδειες εξόδου, τη ψυχαγωγία, τις πειθαρχικές ποινές, κ.λ.π.
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης