ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέματα Γυναίκας


Διεθνείς Συμβάσεις


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μέσω της Μονάδας Ισότητας συμβάλλει ενεργά στην προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Διεθνείς Συμβάσεις που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Κορυφαία Σύμβαση στον τομέα αυτό αποτελεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας στην οποία προσχωρήσαμε με τον Κυρωτικό Νόμο 78/85.

Επίσης εξαιρετικά σημαντικό βήμα ήταν η προσχώρησή μας στο

· Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Hνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας, με τον Κυρωτικό Νόμο 1(ΙΙΙ)/2002 και στο

· Πρωτόκολλο Αρ. 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, με τον Κυρωτικό Νόμο 13(ΙΙΙ)/2002.


Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της Σύμβασης:
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
  • ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο από τις 4 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 1995 υιοθέτησε τη Διακήρυξη του Πεκίνου και το Πρόγραμμα Δράσης. Τα κείμενα αυτά θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά, μεταφράστηκαν στην ελληνική και κυκλοφόρησαν ευρέως.

Δείτε τα κείμενα πατώντας εδώ:

Beijing Declaration

Beijing Platform for Action

  • ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ετοιμάστηκε και μεταφράστηκε στα ελληνικά ειδική Έκδοση με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών» που περιέχει συλλογή Διεθνών και Περιφερειακών Συνθηκών και Νομικών Εγγράφων (2001).
Σχετικά Αρχεία:
Πίσω

© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως