Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες16/06/2017

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την αποψινή εκδήλωση για την παρουσίαση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς, ο οποίος εδραιώνεται πλέον και στο Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Σολέας. Παρά το γεγονός ότι οι κοινότητες της περιοχής της Σολέας χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα στενούς δεσμούς μεταξύ τους και το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης είναι έντονα καλλιεργημένο ανάμεσα στους κατοίκους, δεν είναι κακό να φυλάμε τα «νώτα» μας προληπτικά.

Είναι γεγονός ότι ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς, ο οποίος αποτελεί, πλέον, βασικό πυλώνα του νέου μοντέλου Κοινοτικής Αστυνόμευσης που έχει προωθήσει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, συνδράμει καθοριστικά στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. Η αποτελεσματικότητα του θεσμού βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ των πολιτών και της Αστυνομίας και στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για αναβάθμιση του επιπέδου της προσωπικής του ασφάλειας και της ασφάλειας της περιουσίας του, ενώ ταυτόχρονα προάγει το αίσθημα της αλληλεγγύης και στηρίζει τα ηλικιωμένα και ευάλωτα άτομα της κάθε μικρής ή μεγάλης κοινότητας.

Η συνεργασία του πολίτη με την Αστυνομία είναι μια σημαντική επένδυση στην επίτευξη της επιθυμητής ασφάλειας και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το νέο μοντέλο Κοινοτικής Αστυνόμευσης, σήμερα αποδίδει καρπούς. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την επέκτασή του, αξιολογώντας και αναθεωρώντας το θεσμό με στόχο τη συνεχή αναβάθμισή του, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Η θεσμοθέτηση του Παρατηρητή της Γειτονιάς στην περιοχή της Σολέας έρχεται να ενισχύσει τον ρόλο του επιτυχημένου θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς, ο οποίος συχνά λειτουργεί ως μεσάζον μεταξύ της Αστυνομίας και του κοινού, προωθώντας τα προβλήματα των πολιτών στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για επίλυση. Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς πολλές φορές προλαβαίνει το έγκλημα πριν αυτό καλά-καλά προκύψει, γιατί βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους κατοίκους, με τις οικογένειες, ακόμα και με τις παρέες των νεαρών, και εντοπίζει τα προβλήματα παραβατικότητας προτού προλάβουν να εκδηλωθούν με τη μορφή του εγκλήματος.

Η καθημερινή συνεργασία της Αστυνομίας με τις τοπικές κοινωνίες έφερε το θεσμό του Παρατηρητή να λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε 29 Δήμους και 167 κοινότητες, με 82,000 καταγεγραμμένους Παρατηρητές της Γειτονιάς παγκύπρια, ενώ στις αρχές του 2013 – οπότε και αποφασίστηκε η ενδυνάμωση και επέκταση του θεσμού – λειτουργούσε μόνο σε περιορισμένο αριθμό Δήμων και Κοινοτήτων, με ένα μικρό αριθμό (γύρω στους 4000) καταγεγραμμένων Παρατηρητών.

Η σταδιακή αύξηση των Παρατηρητών και η ανταπόκριση όλο και περισσοτέρων Δήμων και Κοινοτήτων να συμμετέχουν στις ενημερωτικές διαλέξεις για τον θεσμό και τη δράση του – όπως η σημερινή – καταδεικνύουν την ορθότητα της κυβερνητικής απόφασης να ενισχύσει την ενεργό δράση του πολίτη στην κοινοτική αστυνόμευση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά την τελευταία τετραετία πραγματοποιήθηκαν πάνω από 250 διαλέξεις, με μεγάλο αριθμό συμμετοχής του κοινού παγκυπρίως.

Σήμερα, οι κάτοικοι της Ευρύχου, της Κακοπετριάς, της Γαλάτας, της Κοράκου, των Καλιάνων, του Σινά Όρους, της Τεμβριάς, της Φλάσου, της Λινούς, των Κατύδατων, των Κανναβιών, της Αγίας Ειρήνης, των Σπηλιών, του Κούρδαλι και του Αγίου Θεοδώρου, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την συμμετοχή στο θεσμό και να συμβάλουν με την ενεργό εμπλοκή τους στη μείωση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας της περιοχής της Σολέας, αλλά και της ενδυνάμωσης του κοινωνικού δικτύου πρόληψης, υποστήριξης και προστασίας του πολίτη.

Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που θα αναβαθμίζουν το ρόλο της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και θα ενισχύουν περαιτέρω τη σύσφιξη των σχέσεων της Αστυνομίας με όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οργανωμένους φορείς, την τοπική κοινωνία, την κάθε γειτονιά, με τον πολίτη κάθε ηλικίας. Μέχρι στιγμής είχαμε μόνο θετικά αποτελέσματα στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας της καθημερινότητας των πολιτών.

Είναι γεγονός ότι ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς, του Εθελοντή Πυροσβέστη και η πρακτική συνεργασία μας με τις τοπικές κοινωνίες, με την συμβολή και ενεργή συνεργασία του Αστυνομικού της Γειτονιάς, σφυρηλατούν καθημερινά το αίσθημα κοινής εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό, είμαστε αποφασισμένοι, να διευρύνουμε, να επεκτείνουμε και να ενισχύσουμε την λειτουργία των θεσμών αυτών προς όφελος της κοινωνίας.

Μεταξύ άλλων, στοχεύουμε σε διεύρυνση των δράσεων για μεγαλύτερη εμπλοκή της νεολαίας στον θεσμό, ενισχύοντας έτσι τόσο το αίσθημα ασφάλειας στα μέλη κάθε δήμου και κοινότητας, όσο και τη συμμετοχή των νέων σε μια μορφή εθελοντισμού και την εμπλοκή τους σε πράξεις που ενδυναμώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Με τον τρόπο αυτό θα καλλιεργείται ο αλληλοσεβασμός και θα τονώνεται η αυτοπεποίθηση του κάθε νεαρού μέλους της κοινότητας, αναπτύσσοντας από τη μια, την έννοια της προσφοράς στο κοινό καλό και ενισχύοντας, από την άλλη, τις αντιστάσεις σε πράξεις παραβατικότητας.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε την επέκταση της δράσης και του παρεμβατικού ρόλου του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, με τη σύσταση και λειτουργία τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας, ώστε να αναπτύξουμε μια πολυδιάστατη δράση στα πρότυπα άλλων ανεπτυγμένων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο την πρόληψη και επίλυση προβλημάτων νεανικής παραβατικότητας, όσο και τη δέσμευση συνεχούς και εξελισσόμενης συμμετοχής του κάθε Δήμου / Κοινότητας. Τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό προληπτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, που επικεντρώνεται στη μείωση του αισθήματος φόβου των πολιτών, αλλά και στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του εγκλήματος και την παράβαση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους εκπροσώπους του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Σολέας για την αποψινή διοργάνωση, και την Αστυνομία Κύπρου, για τη προώθηση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς. Η αγαστή συνεργασία σας με την Αστυνομία και ειδικότερα με τον Αστυνομικό της Γειτονιάς, θα συμβάλλει στον κοινό μας αγώνα για την ασφάλεια της κοινωνίας, που ξεκινά από την κάθε γειτονιά.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης