Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Εγκληματολογική ΜονάδαΣυμβούλιο Εγκληματικότητας


Συμβούλιο Εγκληματικότητας
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για διαμόρφωση αντεγκληματικής πολιτικής, έχει συσταθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 57.457, ημερ. 24.2.2003) Συμβούλιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας. Το Συμβούλιο Εγκληματικότητας άρχισε τη λειτουργία του στις 15 Δεκεμβρίου 2003.

Κυριότερος σκοπός της σύστασης του Συμβουλίου είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων και προγραμμάτων, τα οποία να βασίζονται στην ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκληματικότητας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς στρατηγικές, καθώς επίσης και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών/ φορέων που εμπλέκονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκληματικότητας.

Απώτερος στόχος του είναι η πρόληψη και μείωση του φαινομένου της παραβατικότητας και των κοινωνικών προβλημάτων που παρατηρούνται στην Κύπρο, προσεγγίζοντας το φαινόμενο της εγκληματικότητας σφαιρικά και επιστημονικά.

Ενόψει του γεγονότος ότι το φαινόμενο της εγκληματικότητας είναι πολυσύνθετο και πολυδιάστατο, το Συμβούλιο έχει ευρείες αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη της εγκληματικότητας.

Κύρια αποστολή του Συμβουλίου Εγκληματικότητας είναι:

· Η μέτρηση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ανά πάσα στιγμή.
· Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εθνικής Αντεγκληματικής Πολιτικής.
· Ο συντονισμός δράσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους.
· Η προώθηση και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.
· Η συγκέντρωση, η οργάνωση και η διάχυση πληροφοριών, γνώσης και εμπειριών.
· Η εξασφάλιση της συνεργασίας και ενεργού ανάμιξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των τοπικών Αρχών και των Εθελοντικών Οργανώσεων.
· Η επιμόρφωση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων φορέων (κράτος και ιδιώτες).

    Λόγω των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου η σύνθεση του είναι πολυθεματική και πολυτομεακή.

    Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγκληματικότητας είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου. Το Συμβούλιο εκπροσωπείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών, Τμήμα Φυλακών, Αστυνομία), τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, τη Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο Δικαστήριο, την Ένωση Δήμων, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

    Στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου εκπονήθηκαν δύο Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και στηρίζονται σε τρεις άξονες:


· τη μείωση των εγκληματογόνων παραγόντων
· τη μείωση της υποτροπής και
· τη μείωση των ευκαιριών για διάπραξη αδικημάτων
Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο αφορούσε τη χρονική περίοδο 2006-2010 και το δεύτερο τη χρονική περίοδο 2012-2017.

Για τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Συμβουλίου καθώς και την προώθηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου 2006-2010 συστάθηκαν οι ακόλουθες Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας:

α) Επιτροπή για την Πρωτογενή και Δευτερογενή Πρόληψη της Εγκληματικότητας.

β) Επιτροπή για την Τριτογενή Πρόληψη της Εγκληματικότητας.

δ) Επιτροπή αναφορικά με την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων.

ε) Επιτροπή αναφορικά με την κράτηση ανηλίκων παραβατών στις Φυλακές.

στ) Ομάδα Εργασίας για το σχεδιασμό, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της Βίας και Νεανικής παραβατικότητας.

ζ) Εκτελεστικές Ομάδες Εργασίας για την προώθηση/ υλοποίηση των δράσεων/ προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης η) Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2012-2017 και τον καθορισμό δεικτών στις δράσεις του Σχεδίου.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2006-2010

Κατά το έτος 2011 έγινε μια ποσοτική ανάλυση/αξιολόγηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2006-2010 από την ερευνητική ομάδα του Κωνστάντειου Κέντρου Εγκληματολογικών Ερευνών. Για σκοπούς αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονταν στην υλοποίηση του Σχεδίου με στόχο την αναλυτική μελέτη της πορείας των στόχων που τέθηκαν στο Σχέδιο αλλά και της πορείας των δράσεων (πιθανά εμπόδια, αποτελέσματα κλπ).

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012-2017

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙ ΔΡΑΣΗΣ 2012 -2017.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 661,15Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης