Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες25/09/2014

Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία, στις 7.00 μ.μ.

Με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έθεσε υπό την αιγίδα του τη σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της κας Αντιγόνης Περικλέους Παπαδοπούλου «Η μετεξέλιξη της Κυπριακής Οικογένειας – Αφηγήσεις από τρεις γενιές γυναικών», ενός βιβλίου-αποτέλεσμα της κοινωνιολογικής, ποιοτικής έρευνας που πραγματοποίησε η κα Παπαδοπούλου στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.

Η κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου γνωστή για την πολυσχιδή δράση της στα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου, στους αγώνες των γυναικών για ισότητα, στους αγώνες του προσφυγικού κόσμου για επιστροφή στις πατρογονικές του εστίες, και σε κάθε προσπάθεια που γίνεται με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας και για την επικράτηση των ευρωπαϊκών αξιών και αντιλήψεων στη χώρα μας, καταγράφει μέσα από τις σελίδες του νέου της βιβλίου, τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή της γυναίκας της Κύπρου τα τελευταία 40 χρόνια.

Η ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να δημιουργήσει έναν κόσμο αγάπης και συνεργασίας όπου οι άνθρωποι ευτυχισμένοι θα μπορούν να ζήσουν το θαύμα της ζωής και της επικοινωνίας. Όμως αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν το μισό αυτής της κοινωνίας και αυτού του οράματος: αδικείται, περιθωριοποιείται, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και υποτίμησης. Για να γίνει αυτό πρέπει η γυναίκα να πάρει την πρέπουσα θέση της και ισότιμη, δημιουργική και αξιοπρεπής να προσφέρει στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας.

Από την ανάληψη της Προεδρίας από τον κο Νίκο Αναστασιάδη, η διάχυση της αρχής της ισότητας υπήρξε σημαντικός στόχος της Κυβέρνησης, σε όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας. Προωθείται διαρκώς η υιοθέτηση θετικών δράσεων, περιλαμβανομένων και νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της ισότητας και στην εξάλειψη των διακρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση έχει διαμορφώσει το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-17, το οποίο, μεταξύ άλλων, περικλείει τη διαβούλευση για την ετοιμασία μέτρων και πρακτικών, που θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά του τόπου μας. Η δική μας προσέγγιση στις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες ορίζει ότι η προώθηση του στόχου της ισότητας δεν πρέπει να εξαντλείται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αλλά ότι αντίθετα, όλες οι πολιτικές και τα μέτρα πρέπει να κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα.

Για το σκοπό αυτό το Στρατηγικό Σχέδιο στόχο έχει να παρέμβει σε όλους τους τομείς της κυπριακής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική ζωή, καθόσον αφορά τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών οι οποίες υφίστανται στην αγορά εργασίας, στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας τους, καθώς και στη διευκόλυνση μιας καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση στα διάφορα συλλογικά όργανα. Ως Κυβέρνηση αξιοποιούμε πολιτικές και θετικά μέτρα, τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων και στην προώθηση γυναικών στην υλοποίηση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δράσεων, σε όλα τα επίπεδα.

Ως Υπουργείο Δικαιοσύνης πρεσβεύουμε την προώθηση της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής με στόχο την καλύτερη λειτουργία της Δημοκρατίας και των θεσμών της. Η διάσταση του φύλου επιβάλλεται να ενσωματωθεί ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των γυναικών, με απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η Κυβέρνηση ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την παροχή ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση της βίας που έχει σχέση με το φύλο και την εμπορία γυναικών.

Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής η οποία προωθείται μέσω της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Tάξεως και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, τον οποίο η Μονάδα πάντοτε στηρίζει με κάθε τρόπο. Μάλιστα, η Κυβέρνηση προχώρησε στο διορισμό γυναίκας Επιτρόπου Ισότητας, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη της προώθησης της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ισότητας όπως είναι: η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών του Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της γυναίκας, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη νομοθετική κατοχύρωση της ισότητας και την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων.

Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ την κα Παπαδοπούλου για το αξιέπαινο έργο της και την προσφορά της μέσα από αυτή την έκδοση στις προσπάθειες που γίνονται για ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τη θέση της γυναίκας στην κυπριακή κοινωνία και ευρύτερα στον αγώνα που διεξάγουμε ως Υπουργείο για την εξάλειψη των διακρίσεων και την ισότητα. Ταυτόχρονα, κα Παπαδοπούλου, σας συγχαίρω θερμά και για την πρωτοβουλία σας όπως τα καθαρά έσοδα των πωλήσεων των βιβλίων διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στον Σύνδεσμο «Παλμός ζωής» και στο Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα.

Σημ.: Τον χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του Υπουργού ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ανδρέας Π. Λουκά.
Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία, στις 7.00 μ.μ. Με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έθεσε υπό την αιγίδα του τη σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της κας Αντιγόνης Περικλέους Παπαδοπούλου «Η μετεξέλιξη της Κυπριακής Οικογένειας – Αφηγήσεις από τρεις γενιές γυναικών», ενός βιβλίου-αποτέλεσμα της κοινωνιολογικής, ποιοτικής έρευνας που πραγματοποίησε η κα Παπαδοπούλου στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Η κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου γνωστή για την πολυσχιδή δράση της στα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου, στους αγώνες των γυναικών για ισότητα, στους αγώνες του προσφυγικού κόσμου για επιστροφή στις πατρογονικές του εστίες, και σε κάθε προσπάθεια που γίνεται με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας και για την επικράτηση των ευρωπαϊκών αξιών και αντιλήψεων στη χώρα μας, καταγράφει μέσα από τις σελίδες του νέου της βιβλίου, τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή της γυναίκας της Κύπρου τα τελευταία 40 χρόνια. Η ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να δημιουργήσει έναν κόσμο αγάπης και συνεργασίας όπου οι άνθρωποι ευτυχισμένοι θα μπορούν να ζήσουν το θαύμα της ζωής και της επικοινωνίας. Όμως αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν το μισό αυτής της κοινωνίας και αυτού του οράματος: αδικείται, περιθωριοποιείται, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και υποτίμησης. Για να γίνει αυτό πρέπει η γυναίκα να πάρει την πρέπουσα θέση της και ισότιμη, δημιουργική και αξιοπρεπής να προσφέρει στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Από την ανάληψη της Προεδρίας από τον κο Νίκο Αναστασιάδη, η διάχυση της αρχής της ισότητας υπήρξε σημαντικός στόχος της Κυβέρνησης, σε όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας. Προωθείται διαρκώς η υιοθέτηση θετικών δράσεων, περιλαμβανομένων και νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της ισότητας και στην εξάλειψη των διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση έχει διαμορφώσει το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-17, το οποίο, μεταξύ άλλων, περικλείει τη διαβούλευση για την ετοιμασία μέτρων και πρακτικών, που θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά του τόπου μας. Η δική μας προσέγγιση στις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες ορίζει ότι η προώθηση του στόχου της ισότητας δεν πρέπει να εξαντλείται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αλλά ότι αντίθετα, όλες οι πολιτικές και τα μέτρα πρέπει να κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα. Για το σκοπό αυτό το Στρατηγικό Σχέδιο στόχο έχει να παρέμβει σε όλους τους τομείς της κυπριακής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική ζωή, καθόσον αφορά τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών οι οποίες υφίστανται στην αγορά εργασίας, στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας τους, καθώς και στη διευκόλυνση μιας καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση στα διάφορα συλλογικά όργανα. Ως Κυβέρνηση αξιοποιούμε πολιτικές και θετικά μέτρα, τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων και στην προώθηση γυναικών στην υλοποίηση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δράσεων, σε όλα τα επίπεδα. Ως Υπουργείο Δικαιοσύνης πρεσβεύουμε την προώθηση της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής με στόχο την καλύτερη λειτουργία της Δημοκρατίας και των θεσμών της. Η διάσταση του φύλου επιβάλλεται να ενσωματωθεί ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των γυναικών, με απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η Κυβέρνηση ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την παροχή ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση της βίας που έχει σχέση με το φύλο και την εμπορία γυναικών. Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής η οποία προωθείται μέσω της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Tάξεως και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, τον οποίο η Μονάδα πάντοτε στηρίζει με κάθε τρόπο. Μάλιστα, η Κυβέρνηση προχώρησε στο διορισμό γυναίκας Επιτρόπου Ισότητας, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη της προώθησης της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ισότητας όπως είναι: η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών του Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της γυναίκας, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη νομοθετική κατοχύρωση της ισότητας και την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων. Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ την κα Παπαδοπούλου για το αξιέπαινο έργο της και την προσφορά της μέσα από αυτή την έκδοση στις προσπάθειες που γίνονται για ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τη θέση της γυναίκας στην κυπριακή κοινωνία και ευρύτερα στον αγώνα που διεξάγουμε ως Υπουργείο για την εξάλειψη των διακρίσεων και την ισότητα. Ταυτόχρονα, κα Παπαδοπούλου, σας συγχαίρω θερμά και για την πρωτοβουλία σας όπως τα καθαρά έσοδα των πωλήσεων των βιβλίων διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στον Σύνδεσμο «Παλμός ζωής» και στο Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα. Σημ.: Τον χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του Υπουργού ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ανδρέας Π. Λουκά.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις