Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ, στο Μιλάνο

09/07/2014

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου συμμετείχε στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μιλάνο.

Οι εργασίες της σημερινής ημέρας έδωσαν σημαντική ώθηση στη συζήτηση που γίνεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ, με τον καθορισμό ορίζοντα υιοθέτησης του νομοθετικού πακέτου εντός του 2015. Οι Υπουργοί συζήτησαν το θέμα της συμπερίληψης και του δημόσιου τομέα στην υφιστάμενη πρόταση κανονισμού, με στόχο τη διασφάλιση κοινών εναρμονιστικών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη.

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Νικολάου υποστήριξε ότι ο κανονισμός θα πρέπει να ρυθμίζει τόσο τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, δεδομένα της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να τυγχάνουν αντίστοιχα και της ίδιας προστασίας, ανεξάρτητα αν αυτά εμπίπτουν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο δημόσιος τομέας, επεσήμανε την ανάγκη εξεύρεσης μιας ισορροπημένης λύσης, η οποία θα παρέχει ταυτόχρονα την απαραίτητη ευελιξία μεταξύ του κανονισμού και των εθνικών νομοθεσιών.

Το Συμβούλιο συμφώνησε στην υιοθέτηση κοινής προσέγγισης για την προστασία των δεδομένων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και αποφασίστηκε η συνέχιση των εργασιών σε τεχνικό επίπεδο, με σκοπό την περαιτέρω αποσαφήνιση των εθνικών αρμοδιοτήτων.

Πρόοδος έχει επιτευχθεί, επίσης, σε σχέση με την Πρόταση Κανονισμού για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα έχει αρμοδιότητα έρευνας και δίωξης αδικημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και αφορούν κυρίως αδικήματα απάτης, διαφθοράς, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κ.α. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, τόσο των κρατών μελών όσο και της ΕΕ και να βοηθήσει στην ταχεία και αποτελεσματική δίωξη των αδικημάτων αυτών ενώπιον εθνικών δικαστηρίων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για το θέμα του δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων που θα λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας των αποφάσεων στο πλαίσιο της νόμιμης δίκης. Σε παρέμβασή του, ο κ. Νικολάου υπογράμμισε τη σημασία του ελέγχου των αποφάσεων που θα λαμβάνονται από τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να αποτρέπεται η καταχρηστική άσκηση εξουσιών και συνεπακόλουθα να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης