Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με την Επίτροπο Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων της ΕΕ

05/12/2014

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου είχε συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κα Věra Jοurová. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του κ. Νικολάου με την Επίτροπο Jοurová μετά από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της την 1η Νοεμβρίου. Κατά τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα, ο κ. Νικολάου ανέπτυξε τις θέσεις της Κύπρου επί σημαντικών προτάσεων που συζητούνται στο Συμβούλιο και ανέλυσε τις δράσεις στις οποίες προβαίνει η Κυβέρνηση για εκσυγχρονισμό του τομέα της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα μέσω της διάθεσης κοινοτικών κονδυλίων.

Η επιμόρφωση των δικαστών, εισαγγελέων και των ασκούντων συναφή νομικών επαγγελμάτων ήταν ανάμεσα στα κύρια θέματα συζήτησης. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο θέμα αυτό, αφού στόχος της Ένωσης αποτελεί η επιμόρφωση, με κοινοτική χρηματοδότηση, 700,000 και πλέον λειτουργών της Δικαιοσύνης μέχρι το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νικολάου είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την Επίτροπο Jourova για τις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλους φορείς, για δημιουργία Συμβουλίου Νομικής Επιμόρφωσης το οποίο θα αναλάβει τη συστηματική επιμόρφωση των Δικαστών και Δικηγόρων, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την προετοιμασία ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Είμαστε αποφασισμένοι, υπογράμμισε ο κ. Νικολάου, να προσφέρουμε όλα τα μέσα συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών πόρων, έτσι ώστε οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης στην Κύπρο να λάβουν την αναγκαία κατάρτιση και εκπαίδευση. Η ανάδειξη της εκπαίδευσης μεταξύ των προτεραιοτήτων της Επιτρόπου μας δίδει την ευκαιρία ώστε, με τον σωστό προγραμματισμό, να προωθήσουμε τους εθνικούς μας προγραμματισμούς, κατέληξε ο Υπουργός.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε, επίσης, στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για εφαρμογή υπηρεσιών πληροφοριακού συστήματος Διοίκησης των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω στρατηγικού επενδυτή. Η Κυβέρνηση και κατ’επέκταση το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο κ. Νικολάου, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εφαρμογή μέτρων επιτάχυνσης της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη και ταχύτερης απονομής της. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκε η χρηματοδότηση του έργου ηλεκτρονική δικαιοσύνη e-justice μέσω του χρηματοδοτικού πολυετούς προγράμματος της ΕΕ «Δικαιοσύνη 2014-2020», περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των χρηστών για την λειτουργία του συστήματος. Η Επίτροπος χαιρέτησε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μηχανογράφησης των Δικαστηρίων μας και εξέφρασε την υποστήριξή της καθότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα της ίδιας της Ένωσης η οποία αντικατοπτρίζεται με τη διάθεση χρηματοδοτικών ευκαιριών μέσω του Πολυετούς Προγράμματος Δικαιοσύνης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα της σύστασης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την δίωξη αδικημάτων που διαπράττονται εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νικολάου τόνισε την ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργήσει στη βάση του Κολλεγιακού μοντέλου στο οποίο θα εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη, και η εκδίκαση των υποθέσεων θα γίνεται στη βάση του εθνικού δικαίου.

Τέλος, στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων για την Πρόταση Κανονισμού για προσωρινή νομική αρωγή, ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε στην εποικοδομητική στάση της Κύπρου στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται σε επίπεδο Συμβουλίου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη εξεύρεσης ενός συμβιβασμού που να λαμβάνει υπόψη το κόστος που θα προκύψει από την εφαρμογή και την ανάγκη αποφυγής των καταχρήσεων οι οποίες απολήγουν με την επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών.

Ο κ. Νικολάου και η κα Jοurová συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή και να συνεχίσουν το διάλογο τόσο σε πολιτικό όσο και υπηρεσιακό επίπεδο, έτσι ώστε η Κύπρος να είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τα κονδύλια και την τεχνογνωσία που μπορεί να της παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της δικαιοσύνης.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις