Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες08/05/2014

Χαιρετισμός Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου στα εγκαίνια του νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Περιστερώνας

Κυρίες και κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ για να τελέσουμε τα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του πυροσβεστικού σταθμού Περιστερώνας. Ενός πολύ σημαντικού σταθμού για τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και η μέριμνα για την προστασία της κάθε σπιθαμής του από κάθε μορφής κινδύνους, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και ως εκ τούτου η πυροπροστασία της υπαίθρου μας πρέπει να έχει ως λάβαρό της την Ετοιμότητα!

Ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, η κυπριακή ύπαιθρος ταλανίζεται συστηματικά από τις πυρκαγιές, και καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αποτεφρωμένων τοπίων και πεθαμένων δέντρων καθοδόν προς τα βουνά ή τις παραλίες μας.

Το σοβαρό πρόβλημα των πυρκαγιών στην κυπριακή ύπαιθρο θεωρείται από την Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως θέμα Ασφάλειας της χώρας μας.

Με τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων του Πυροσβεστικού Σταθμού Περιστερώνας βάζουμε ακόμη ένα λιθαράκι στη βελτίωση της πυρασφάλειας της υπαίθρου μας, σε μια γεωγραφικά σημαντική περιοχή της Κύπρου, τόσο από πλευράς γεωλογικής όσο και σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Ο σημαντικός αυτός σταθμός για τη γύρω περιοχή, επανδρώνεται από το Μάιο μέχρι το Νοέμβριο από εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι στηρίζονται πάντοτε από έναν πυροσβέστη από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας, ενώ κατά τον υπόλοιπο χρόνο εξυπηρετείται από έκτακτους πυροσβέστες από τα γύρω χωριά οι οποίοι ανταποκρίνονται όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Κατά το 2013 ο πυροσβεστικός σταθμός Περιστερώνας ανταποκρίθηκε σε 414 κλήσεις πυρκαγιάς και σε 11 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελεί μια σημαντικότατη πτυχή της πολιτικής της κυβέρνησης και στηρίζεται ολοένα και περισσότερο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως εφαρμόζοντας την πολιτική στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, έχει θέσει τους εξής στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
 • Την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπό την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού της έργου και της προσφοράς της προς την Κυπριακή κοινωνία.
 • Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Υπηρεσίας, προς αποφυγή των συναρμοδιοτήτων με άλλες υπηρεσίες.
 • Την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Υπηρεσίας και την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της, μετά από αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισής του και τον περιορισμό του χρόνου ανταπόκρισης μας στην περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης με πτητικά μέσα και σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών, που σχετίζονται με την ανόρυξη, μεταφορά και υγροποίηση του φυσικού αερίου.
 • Τον καταρτισμό των απαραίτητων σχεδίων δράσης, πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών που προκύπτουν συνεπεία της αξιοποίησης του φυσικού αερίου στην περιοχή μας, τόσο επί θαλάσσης όσο και στη ξηρά.
 • Την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΜΑΚ και την εκπαίδευση των μελών της.
 • Την ενοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης του τόπου στο πλαίσιο ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού με αποσαφηνοποίηση των αρμοδιοτήτων των δυνάμεων αυτών.

Οι πυρκαγιές έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και από την άλλη, η προσπάθεια για καταστολή των πυρκαγιών συνεπάγεται πάντοτε υψηλό οικονομικό κόστος λόγω της εμπλοκής μεγάλου αριθμού πυροσβεστικών οχημάτων, εναέριων μέσων, βαρέων μηχανημάτων και μεγάλου αριθμού προσωπικού.

Παρά την οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος, η κυβέρνηση δεν έχει θέσει σε καμία περίπτωση θέμα περικοπών όσον αφορά την Πυρασφάλεια.

Έμπρακτη απόδειξη αποτελούν τα εξής:
 • Η εκμίσθωση εναέριων μέσων πυρόσβεσης και
 • Η αύξηση του αριθμού πρόσληψης εποχικών Εργατών Πυρόσβεσης, από 129 σε 160 για το 2014, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αντιπυρικής περιόδου του καλοκαιριού
 • Η εκπαίδευση των Πυροσβεστών μας στην Κύπρο και το εξωτερικό, των εθελοντικών οργανώσεων, των στρατιωτών μας και των ομάδων δράσης των κοινοτήτων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Η Κυβέρνηση δίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων και στα πλαίσια αυτά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων της Πολιτικής Άμυνας, των ομάδων δράσης των Κοινοτήτων και του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομών, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να συνδράμουν στο έργο της σε θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιών και πλημμύρων, και έχουμε παράλληλα αναπτύξει συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προσκόπων Κύπρου.
 • Χαιρετίζω δε και τη σημαντική προσφορά Εθελοντών συμπατριωτών μας στην αντιμετώπιση εκδηλώσεων πυρκαγιών, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά καθαρός πατριωτισμός και αλτρουισμός. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία της συμβολής οργανωμένων ομάδων εθελοντών σε περιπτώσεις κατάσβεσης πυρκαγιών αλλά και σε περιπολίες σε περιοχές της υπαίθρου με υψηλή επικινδυνότητα. Γι αυτό σας καλώ να ενισχύσετε τις ομάδες αυτές τόσο για σκοπούς πρόληψης όσο και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκδηλώσεων πυρκαγιάς στην περιοχή μας.
 • Οι κλιματολογικές αλλαγές ανά το παγκόσμιο έχουν επηρεάσει και τον τόπο μας και συνεπώς φροντίσαμε να εκπαιδεύσουμε, το προσωπικό τόσο της ΕΜΑΚ, όσο και άλλων μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε θέματα αντιμετώπισης καταστάσεων πλημμυρών, σε περιπτώσεις διασώσεων από χείμαρρους και πυρκαγιές, αξιοποιώντας παράλληλα και τις εκπαιδεύσεις που προσφέρονται στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo Da Vinci.
 • Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Δράσης Ίκαρος, το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών με σκοπό τον συντονισμό και την ασφάλεια των εναέριων πτητικών μέσων για αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε περιπτώσεις που απαιτούνται πάνω από έξι εναέρια πτητικά μέσα (Αστυνομίας, Εθνικής Φρουράς, Τμήματος Δασών και εκμισθωμένα πτητικά μέσα) για αντιμετώπιση της κατάστασης. Επιπρόσθετα ενισχύονται τα πτητικά μέσα με τη χρήση των Ελικοπτέρων Bell της Αστυνομίας τα οποία αντί να εκποιηθούν, όπως ήταν η απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης, θα διατηρηθούν και αξιοποιηθούν για τις ανάγκες.
 • Αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελεί η ΕΜΑΚ, προχωρήσαμε σε τροχοδρόμηση των διαδικασιών για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση του προσωπικού και την αποτελεσματική λειτουργία της ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της και οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος του χρόνου.
 • Εκτός από τον Πυροσβεστικό Σταθμό που εγκαινιάζουμε σήμερα, έχουμε επίσης τροχοδρομήσει τη λειτουργία δύο Υποσταθμών Υπαίθρου οι οποίοι προβλέπεται να λειτουργήσουν τέλος Μαΐου, ένας στη Χοιροκιτία και ένας στις Κιβίδες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Πυροσβεστικός Σταθμός Περιστερώνας, έχει ανεγερθεί με την οικονομική συνδρομή της Κοινότητας Περιστερώνας και σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, χωρίς την συνδρομή των οποίων το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Στο σημείο αυτό επιτρέψετε μου να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ αφού με την πολύτιμη βοήθεια τους, θα επιτυγχάνεται η διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων ανά το παγκύπριο με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών.
 • Με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μας στο δύσκολο έργο που επιτελεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, χρειαζόμαστε τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Κοινοτήτων και του κάθε Κοινοτάρχη, με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αγροτικών πυρκαγιών και είμαι σίγουρος ότι σας βρούμε δίπλα μας, αρωγούς και συμπαραστάτες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους βοήθησαν στην διεκπεραίωση του έργου για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων του και ειδικότερα τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας, τους οποίους η συμβολή ήταν πολύ σημαντική στην ολοκλήρωση του έργου. Ευχαριστώ όλους τους εμπλεκόμενους για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σταθμού της Περιστερώνας και ειδικότερα τους κατοίκους της περιοχής, τις ομάδες εθελοντών, που χωρίς την βοήθεια τους το έργο μας θα είναι πιο δύσκολο στην περιοχή.

Είμαστε βέβαιοι ότι από πλευράς των εμπλεκομένων υπηρεσιών θα υπάρξει πλήρης ετοιμότητα, συντονισμός και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πυρκαγιών στην ύπαιθρο.

Την ίδια ώρα θέλω να επισημάνω την εισήγηση να αναθεωρήσουμε νοοτροπίες του παρελθόντος, να εγκαταλείψουμε πρακτικές όπως το καψάλισμα και να γίνουμε πιο προστατευτικοί και επιμελείς στην προστασία του περιβάλλοντος μας και των περιουσιών μας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ενεργήσουμε για την πρόληψη των πυρκαγιών στην περιοχή μας και σε ολόκληρη την Κύπρο μας.

Εύχομαι σε όλα τα Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καλή δύναμη στο ανθρωπιστικό και αγαθό έργο τους, που ιδιαίτερα εντός της θερινής περιόδου καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο. Κυρίως όμως ευχόμαστε όλοι, ει δυνατόν, ο ανθρώπινος παράγοντας να μην αποτελέσει και φέτος την κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιών και οι πυρκαγιές να μην στιγματίσουν την κυπριακή ύπαιθρο.

Ιωνάς Νικολάου
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
Χαιρετισμός Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου στα εγκαίνια του νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Περιστερώνας Κυρίες και κύριοι, Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ για να τελέσουμε τα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του πυροσβεστικού σταθμού Περιστερώνας. Ενός πολύ σημαντικού σταθμού για τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και η μέριμνα για την προστασία της κάθε σπιθαμής του από κάθε μορφής κινδύνους, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και ως εκ τούτου η πυροπροστασία της υπαίθρου μας πρέπει να έχει ως λάβαρό της την Ετοιμότητα! Ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, η κυπριακή ύπαιθρος ταλανίζεται συστηματικά από τις πυρκαγιές, και καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αποτεφρωμένων τοπίων και πεθαμένων δέντρων καθοδόν προς τα βουνά ή τις παραλίες μας. Το σοβαρό πρόβλημα των πυρκαγιών στην κυπριακή ύπαιθρο θεωρείται από την Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως θέμα Ασφάλειας της χώρας μας. Με τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων του Πυροσβεστικού Σταθμού Περιστερώνας βάζουμε ακόμη ένα λιθαράκι στη βελτίωση της πυρασφάλειας της υπαίθρου μας, σε μια γεωγραφικά σημαντική περιοχή της Κύπρου, τόσο από πλευράς γεωλογικής όσο και σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Ο σημαντικός αυτός σταθμός για τη γύρω περιοχή, επανδρώνεται από το Μάιο μέχρι το Νοέμβριο από εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι στηρίζονται πάντοτε από έναν πυροσβέστη από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας, ενώ κατά τον υπόλοιπο χρόνο εξυπηρετείται από έκτακτους πυροσβέστες από τα γύρω χωριά οι οποίοι ανταποκρίνονται όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Κατά το 2013 ο πυροσβεστικός σταθμός Περιστερώνας ανταποκρίθηκε σε 414 κλήσεις πυρκαγιάς και σε 11 ειδικές εξυπηρετήσεις. Το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελεί μια σημαντικότατη πτυχή της πολιτικής της κυβέρνησης και στηρίζεται ολοένα και περισσότερο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως εφαρμόζοντας την πολιτική στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, έχει θέσει τους εξής στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: Την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπό την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού της έργου και της προσφοράς της προς την Κυπριακή κοινωνία. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Υπηρεσίας, προς αποφυγή των συναρμοδιοτήτων με άλλες υπηρεσίες. Την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Υπηρεσίας και την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της, μετά από αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισής του και τον περιορισμό του χρόνου ανταπόκρισης μας στην περίπτωση πυρκαγιάς. Την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης με πτητικά μέσα και σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών, που σχετίζονται με την ανόρυξη, μεταφορά και υγροποίηση του φυσικού αερίου. Τον καταρτισμό των απαραίτητων σχεδίων δράσης, πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών που προκύπτουν συνεπεία της αξιοποίησης του φυσικού αερίου στην περιοχή μας, τόσο επί θαλάσσης όσο και στη ξηρά. Την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΜΑΚ και την εκπαίδευση των μελών της. Την ενοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης του τόπου στο πλαίσιο ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού με αποσαφηνοποίηση των αρμοδιοτήτων των δυνάμεων αυτών. Οι πυρκαγιές έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και από την άλλη, η προσπάθεια για καταστολή των πυρκαγιών συνεπάγεται πάντοτε υψηλό οικονομικό κόστος λόγω της εμπλοκής μεγάλου αριθμού πυροσβεστικών οχημάτων, εναέριων μέσων, βαρέων μηχανημάτων και μεγάλου αριθμού προσωπικού. Παρά την οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος, η κυβέρνηση δεν έχει θέσει σε καμία περίπτωση θέμα περικοπών όσον αφορά την Πυρασφάλεια. Έμπρακτη απόδειξη αποτελούν τα εξής: Η εκμίσθωση εναέριων μέσων πυρόσβεσης και
Η αύξηση του αριθμού πρόσληψης εποχικών Εργατών Πυρόσβεσης, από 129 σε 160 για το 2014, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αντιπυρικής περιόδου του καλοκαιριού
Η εκπαίδευση των Πυροσβεστών μας στην Κύπρο και το εξωτερικό, των εθελοντικών οργανώσεων, των στρατιωτών μας και των ομάδων δράσης των κοινοτήτων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η Κυβέρνηση δίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων και στα πλαίσια αυτά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων της Πολιτικής Άμυνας, των ομάδων δράσης των Κοινοτήτων και του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομών, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να συνδράμουν στο έργο της σε θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιών και πλημμύρων, και έχουμε παράλληλα αναπτύξει συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προσκόπων Κύπρου. Χαιρετίζω δε και τη σημαντική προσφορά Εθελοντών συμπατριωτών μας στην αντιμετώπιση εκδηλώσεων πυρκαγιών, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά καθαρός πατριωτισμός και αλτρουισμός. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία της συμβολής οργανωμένων ομάδων εθελοντών σε περιπτώσεις κατάσβεσης πυρκαγιών αλλά και σε περιπολίες σε περιοχές της υπαίθρου με υψηλή επικινδυνότητα. Γι αυτό σας καλώ να ενισχύσετε τις ομάδες αυτές τόσο για σκοπούς πρόληψης όσο και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκδηλώσεων πυρκαγιάς στην περιοχή μας. Οι κλιματολογικές αλλαγές ανά το παγκόσμιο έχουν επηρεάσει και τον τόπο μας και συνεπώς φροντίσαμε να εκπαιδεύσουμε, το προσωπικό τόσο της ΕΜΑΚ, όσο και άλλων μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε θέματα αντιμετώπισης καταστάσεων πλημμυρών, σε περιπτώσεις διασώσεων από χείμαρρους και πυρκαγιές, αξιοποιώντας παράλληλα και τις εκπαιδεύσεις που προσφέρονται στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo Da Vinci. Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Δράσης Ίκαρος, το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών με σκοπό τον συντονισμό και την ασφάλεια των εναέριων πτητικών μέσων για αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε περιπτώσεις που απαιτούνται πάνω από έξι εναέρια πτητικά μέσα (Αστυνομίας, Εθνικής Φρουράς, Τμήματος Δασών και εκμισθωμένα πτητικά μέσα) για αντιμετώπιση της κατάστασης. Επιπρόσθετα ενισχύονται τα πτητικά μέσα με τη χρήση των Ελικοπτέρων Bell της Αστυνομίας τα οποία αντί να εκποιηθούν, όπως ήταν η απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης, θα διατηρηθούν και αξιοποιηθούν για τις ανάγκες. Αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελεί η ΕΜΑΚ, προχωρήσαμε σε τροχοδρόμηση των διαδικασιών για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση του προσωπικού και την αποτελεσματική λειτουργία της ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της και οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος του χρόνου. Εκτός από τον Πυροσβεστικό Σταθμό που εγκαινιάζουμε σήμερα, έχουμε επίσης τροχοδρομήσει τη λειτουργία δύο Υποσταθμών Υπαίθρου οι οποίοι προβλέπεται να λειτουργήσουν τέλος Μαΐου, ένας στη Χοιροκιτία και ένας στις Κιβίδες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Πυροσβεστικός Σταθμός Περιστερώνας, έχει ανεγερθεί με την οικονομική συνδρομή της Κοινότητας Περιστερώνας και σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, χωρίς την συνδρομή των οποίων το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Στο σημείο αυτό επιτρέψετε μου να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ αφού με την πολύτιμη βοήθεια τους, θα επιτυγχάνεται η διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων ανά το παγκύπριο με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μας στο δύσκολο έργο που επιτελεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, χρειαζόμαστε τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Κοινοτήτων και του κάθε Κοινοτάρχη, με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αγροτικών πυρκαγιών και είμαι σίγουρος ότι σας βρούμε δίπλα μας, αρωγούς και συμπαραστάτες. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους βοήθησαν στην διεκπεραίωση του έργου για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων του και ειδικότερα τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας, τους οποίους η συμβολή ήταν πολύ σημαντική στην ολοκλήρωση του έργου. Ευχαριστώ όλους τους εμπλεκόμενους για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σταθμού της Περιστερώνας και ειδικότερα τους κατοίκους της περιοχής, τις ομάδες εθελοντών, που χωρίς την βοήθεια τους το έργο μας θα είναι πιο δύσκολο στην περιοχή. Είμαστε βέβαιοι ότι από πλευράς των εμπλεκομένων υπηρεσιών θα υπάρξει πλήρης ετοιμότητα, συντονισμός και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πυρκαγιών στην ύπαιθρο. Την ίδια ώρα θέλω να επισημάνω την εισήγηση να αναθεωρήσουμε νοοτροπίες του παρελθόντος, να εγκαταλείψουμε πρακτικές όπως το καψάλισμα και να γίνουμε πιο προστατευτικοί και επιμελείς στην προστασία του περιβάλλοντος μας και των περιουσιών μας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ενεργήσουμε για την πρόληψη των πυρκαγιών στην περιοχή μας και σε ολόκληρη την Κύπρο μας. Εύχομαι σε όλα τα Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καλή δύναμη στο ανθρωπιστικό και αγαθό έργο τους, που ιδιαίτερα εντός της θερινής περιόδου καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο. Κυρίως όμως ευχόμαστε όλοι, ει δυνατόν, ο ανθρώπινος παράγοντας να μην αποτελέσει και φέτος την κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιών και οι πυρκαγιές να μην στιγματίσουν την κυπριακή ύπαιθρο. Ιωνάς Νικολάου
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες