Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση επί της Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη Αλλοδαπή, που συνομολογήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20.6.1956. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 50/78. Για την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Κεντρικές Αρχές των άλλων Συμβαλλόμενων Χωρών. Σκοπός της Σύμβασης είναι: η διευκόλυνση της διεκδικήσεως διατροφής από κάποιο πρόσωπο που δικαιούται διατροφής (απαιτών) από κάποιο άλλο πρόσωπο που οφείλει διατροφή (καθ’ ου η απαίτηση) και το οποίο βρίσκεται σε άλλη χώρα.

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η Δημοκρατία δεσμεύεται με τον Κανονισμό της Ε.Ε. με αρ. 4/2009 για τη Διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου 2011.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στις επίσημες ιστοσελίδες της Ε.Ε.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4-2009-gr.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4-2009-en.pdf


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

ReForm

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις