Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


Η Δημοκρατία έχει συνάψει διμερείς Συμφωνίες με τα ακόλουθα κράτη:

Τσεχοσλοβακία, Κυρ. Νόμος 68/82
Ουγγαρία, Κυρ. Νόμος 7/83
Βουλγαρία, Κυρ. Νόμος 18/84
Ελλάδα, Κυρ. Νόμος 55/84
Συρία Κυρ. Νόμος 160/86
Σοβιετική Ένωση, Κυρ. Νόμος 172/86
Γιουγκοσλαβία, Κυρ. Νόμος 179/86
Αίγυπτος, Κυρ. Νόμος 32(ΙΙΙ)/92
Κίνα, Κυρ. Νόμος 19(ΙΙΙ)/95
Πολωνία, Κυρ. Νόμος 10(ΙΙΙ)/97,

που καλύπτουν Νομική/Δικαστική Συνεργασία, συπεριλαμβανομένου και του θέματος της αναγνώρισιης και ετκέλεσης αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, έχει προσχωρήσει στη σύμβαση για την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, η οποία συνομολογήθηκε στη Χάγη την 1 και 2 1971 (Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 11/76). Η Σύμβαση αυτή όμως έχει ισχύ λειτουργίας μόνο μεταξύ της Δημοκρατίας της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας χώρες που έχουν προσχωρήσει σε αυτή.

Επίσης η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων που συνομολογήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 10.6.1958. Οι Χώρες- μέλη της Σύμβασης αναγράφονται στο http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html

Για διευκόλυνση της εγγραφής και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων στην Κύπρο έχει ψηφιστεί ο Νόμος 121(Ι)/2000, Νόμος που προνοεί για την Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων, στον οποίο καθορίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως η αρμόδια αρχή και καλύπτει οποιαδήποτε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που είναι απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού σώματος ή οργάνου ξένης χώρας με την οποία η Δημοκρατία συνδέεται με Συνθήκη για το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων και η οποία απόφαση είναι εκτελεστής στη χώρα στην οποία εκδίδεται.Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η Δημοκρατία δεσμεύεται με τον Κανονισμό της Ε.Ε. με αρ. 44/2001 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat GR.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat GR -ammendment.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EN.pdf


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

ReForm

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις