Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


Η Δημοκρατία έχει συνάψει διμερείς Συμφωνίες με τα ακόλουθα κράτη:

Τσεχοσλοβακία, Κυρ. Νόμος 68/82
Ουγγαρία, Κυρ. Νόμος 7/83
Βουλγαρία, Κυρ. Νόμος 18/84
Ελλάδα, Κυρ. Νόμος 55/84
Συρία Κυρ. Νόμος 160/86
Σοβιετική Ένωση, Κυρ. Νόμος 172/86
Γιουγκοσλαβία, Κυρ. Νόμος 179/86
Αίγυπτος, Κυρ. Νόμος 32(ΙΙΙ)/92
Κίνα, Κυρ. Νόμος 19(ΙΙΙ)/95
Πολωνία, Κυρ. Νόμος 10(ΙΙΙ)/97,

που καλύπτουν Νομική/Δικαστική Συνεργασία, συπεριλαμβανομένου και του θέματος της αναγνώρισιης και ετκέλεσης αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, έχει προσχωρήσει στη σύμβαση για την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, η οποία συνομολογήθηκε στη Χάγη την 1 και 2 1971 (Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 11/76). Η Σύμβαση αυτή όμως έχει ισχύ λειτουργίας μόνο μεταξύ της Δημοκρατίας της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας χώρες που έχουν προσχωρήσει σε αυτή.

Επίσης η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων που συνομολογήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 10.6.1958. Οι Χώρες- μέλη της Σύμβασης αναγράφονται στο http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html

Για διευκόλυνση της εγγραφής και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων στην Κύπρο έχει ψηφιστεί ο Νόμος 121(Ι)/2000, Νόμος που προνοεί για την Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων, στον οποίο καθορίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως η αρμόδια αρχή και καλύπτει οποιαδήποτε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που είναι απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού σώματος ή οργάνου ξένης χώρας με την οποία η Δημοκρατία συνδέεται με Συνθήκη για το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων και η οποία απόφαση είναι εκτελεστής στη χώρα στην οποία εκδίδεται.Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η Δημοκρατία δεσμεύεται με τον Κανονισμό της Ε.Ε. με αρ. 44/2001 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat GR.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat GR -ammendment.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EN.pdf


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Ημερίδας

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδια που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής και για τη ρύθμιση του lobbying

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδιο για μεταφορά των υποχρεώσεων της οδηγίας 2016/681 (PNR) στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

ReForm

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης