Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες03/06/2014

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ μέσα στο πλαίσιο της εκστρατείας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, για να μιλήσω για ένα τόσο επίκαιρο και σοβαρό θέμα που αφορά το σημαντικό πρόβλημα της Ασφαλούς Κοινωνικής Δικτύωσης, κυρίως για τους νεαρούς χρήστες του διαδικτύου.

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν κοινωνικές δομές οι οποίες συνδέουν άτομα ή επιχειρήσεις σε θέματα αξιών, οραμάτων, ιδεών, φιλίας και άλλων δεσμών, ενώ οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν υπηρεσίες για τη δημοσιοποίηση και το διαμοιρασμό επαφών και η δημοτικότητά τους στη σημερινή πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σήμερα, η νέα γενιά μεγαλώνει χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή της ζωή, ενώ η συχνότητα της χρήσης μεγαλώνει με την ηλικία και η χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι πλέον δεδομένη εκτός του χώρου του σχολείου.

Αυτό που η Πολιτεία καλείται να εξετάσει και να αντιμετωπίσει σήμερα είναι «Τι απήχηση έχουν αυτές οι νέες εξελίξεις στη σημερινή κοινωνία και ειδικά στους νέους», αφού έχουν ριζικά μεταβάλει τον τρόπο επικοινωνίας υπερκεράζοντας τις παραδοσιακές ανθρώπινες ενασχολήσεις και σε πολλές περιπτώσεις οδηγώντας σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Έχουμε ήδη προσεγγίσει ως κοινωνικό πρόβλημα το φαινόμενο του Διαδικτυακού Εκφοβισμού ο οποίος είναι μία από τις επιπτώσεις της μη προσεκτικής χρήσης του διαδικτύου.

Βάσει ερευνών, η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με την περισσότερη χρήση των κοινωνικών δικτύων κατ’ αναλογία πληθυσμού, όπως επίσης και σε καταγγελίες για ψεύτικους λογαριασμούς (fake accounts) αλλά και σε απόπειρες εκμετάλλευσης παιδιών για πρόσκληση σε παιδική πορνογραφία.

Eπιπλέον, στον τόπο μας, πρόσφατα έχουμε γίνει μάρτυρες τραγικών περιπτώσεων κακοποίησης ανηλίκων ως αποτέλεσμα της λανθασμένης και ανεξέλεγκτης χρήσης της κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της για μείωση γενικά της εγκληματικότητας έχει τεθεί ως μια εκ των βασικότερων προτεραιοτήτων η χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία.

Ενόψει της επιτακτικής ανάγκης για χάραξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής με άμεσα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έχει θέσει ως στόχο στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, τη δημιουργία ενός Κέντρου Ανεξάρτητης Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για τη μελέτη της εξέλιξης του εγκλήματος και τη λήψη συγκεκριμένων θέσεων απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που λειτουργούν ως γενεσιουργά αίτια του εγκλήματος.


Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Πολλοί είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν με την κακή χρήση της κοινωνικής δικτύωσης αφού είναι ένα παράθυρο ανοικτό μέσα στο ίδιο το σπίτι και στην ιδιωτική ζωή του καθενός μας, και απ’ έξω πολλοί είναι οι επιτήδειοι που παραμονεύουν να βρουν ευκαιρία να εισχωρήσουν για διάφορους λόγους με σκοπό την εκμετάλλευση.

Εξάλλου, η υπερενασχόληση με διαδικτυακές εφαρμογές και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες σε ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, άγχος και ψυχοπαθολογία. Επιπλέον, η διαρκής και λανθασμένη ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που να τύχουν στη συνέχεια κακόβουλων συμπεριφορών και ενεργειών.

Μέσω της στενής συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων, του Υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των ειδικών, είναι δυνατό να επιτευχθεί η δημιουργία ενός δικτύου αυτοπροστασίας των νεαρών χρηστών με την κατάλληλη εκπαίδευση που θα συμβάλει και στην μείωση του εγκλήματος.

Στόχος της Κυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, ήταν εξαρχής η αντιμετώπιση της μάστιγας του οργανωμένου εγκλήματος και είναι αποφασισμένη να εξαλείψει τις αιτίες που το δημιουργούν και να προστατέψει την κοινωνία μας από φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν σε απόπειρες εκμετάλλευσης και διαδικτυακή θυματοποίηση.

Ο χώρος του σχολείου, και ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά, μπορούν να συμβάλουν τόσο στην αντιμετώπιση, όσο και στην πρόληψη για Ασφαλή Κοινωνική Δικτύωση με τη σωστή εκπαίδευση και πληροφόρηση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών.

Όσο αναπόφευκτη κι αν φαίνεται ότι είναι η ενσωμάτωση των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία γεγονός παραμένει ότι η ανάγκη για μελέτη της ασφαλούς χρήσης δεν είναι αμελητέα.

Κυρίες και Κύριοι,

Με γνώμονα μια κοινωνία με υγιή παιδιά και μια Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, στο πρόγραμμα διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη έγιναν προτάσεις που συμπορεύονται με τα διεθνή πρότυπα και αφορούν τα ακόλουθα:
• σύσταση δικαστηρίου αρμόδιου για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι
• ανάπτυξη του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, δηλαδή της αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη το θύμα από το θύτη
• σύσταση Συνηγόρου ανηλίκου

Στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας, το Συμβούλιο Εγκληματικότητας έχει εκπονήσει το δεύτερο (2ο) Εθνικό Σχέδιο Δράσης του για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας το οποίο περιλαμβάνει διακόσιες δέκα επτά (217) πολυτομεακές δράσεις.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της σωστής ενημέρωσης και ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, στη δημιουργία υγιών προτύπων για ταύτιση.

Εξάλλου, στο πεδίο δράσης της αστυνομίας λαμβάνονται μέτρα για ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, μέσα στο πλαίσιο των γενικών μέτρων για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης θα στηρίξει με θέρμη κάθε προσπάθεια για απάντηση στις προκλήσεις των καιρών και εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης, και κατ’ επέκταση ενός ασφαλέστερου κοινωνικού περιβάλλοντος σε ένα Κράτος Δικαίου.


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ μέσα στο πλαίσιο της εκστρατείας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, για να μιλήσω για ένα τόσο επίκαιρο και σοβαρό θέμα που αφορά το σημαντικό πρόβλημα της Ασφαλούς Κοινωνικής Δικτύωσης, κυρίως για τους νεαρούς χρήστες του διαδικτύου. Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν κοινωνικές δομές οι οποίες συνδέουν άτομα ή επιχειρήσεις σε θέματα αξιών, οραμάτων, ιδεών, φιλίας και άλλων δεσμών, ενώ οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν υπηρεσίες για τη δημοσιοποίηση και το διαμοιρασμό επαφών και η δημοτικότητά τους στη σημερινή πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Σήμερα, η νέα γενιά μεγαλώνει χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή της ζωή, ενώ η συχνότητα της χρήσης μεγαλώνει με την ηλικία και η χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι πλέον δεδομένη εκτός του χώρου του σχολείου. Αυτό που η Πολιτεία καλείται να εξετάσει και να αντιμετωπίσει σήμερα είναι «Τι απήχηση έχουν αυτές οι νέες εξελίξεις στη σημερινή κοινωνία και ειδικά στους νέους», αφού έχουν ριζικά μεταβάλει τον τρόπο επικοινωνίας υπερκεράζοντας τις παραδοσιακές ανθρώπινες ενασχολήσεις και σε πολλές περιπτώσεις οδηγώντας σε επικίνδυνα μονοπάτια. Έχουμε ήδη προσεγγίσει ως κοινωνικό πρόβλημα το φαινόμενο του Διαδικτυακού Εκφοβισμού ο οποίος είναι μία από τις επιπτώσεις της μη προσεκτικής χρήσης του διαδικτύου. Βάσει ερευνών, η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με την περισσότερη χρήση των κοινωνικών δικτύων κατ’ αναλογία πληθυσμού, όπως επίσης και σε καταγγελίες για ψεύτικους λογαριασμούς (fake accounts) αλλά και σε απόπειρες εκμετάλλευσης παιδιών για πρόσκληση σε παιδική πορνογραφία. Eπιπλέον, στον τόπο μας, πρόσφατα έχουμε γίνει μάρτυρες τραγικών περιπτώσεων κακοποίησης ανηλίκων ως αποτέλεσμα της λανθασμένης και ανεξέλεγκτης χρήσης της κοινωνικής δικτύωσης. Η Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της για μείωση γενικά της εγκληματικότητας έχει τεθεί ως μια εκ των βασικότερων προτεραιοτήτων η χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία. Ενόψει της επιτακτικής ανάγκης για χάραξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής με άμεσα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έχει θέσει ως στόχο στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, τη δημιουργία ενός Κέντρου Ανεξάρτητης Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για τη μελέτη της εξέλιξης του εγκλήματος και τη λήψη συγκεκριμένων θέσεων απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που λειτουργούν ως γενεσιουργά αίτια του εγκλήματος. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Πολλοί είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν με την κακή χρήση της κοινωνικής δικτύωσης αφού είναι ένα παράθυρο ανοικτό μέσα στο ίδιο το σπίτι και στην ιδιωτική ζωή του καθενός μας, και απ’ έξω πολλοί είναι οι επιτήδειοι που παραμονεύουν να βρουν ευκαιρία να εισχωρήσουν για διάφορους λόγους με σκοπό την εκμετάλλευση. Εξάλλου, η υπερενασχόληση με διαδικτυακές εφαρμογές και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες σε ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, άγχος και ψυχοπαθολογία. Επιπλέον, η διαρκής και λανθασμένη ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που να τύχουν στη συνέχεια κακόβουλων συμπεριφορών και ενεργειών. Μέσω της στενής συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων, του Υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των ειδικών, είναι δυνατό να επιτευχθεί η δημιουργία ενός δικτύου αυτοπροστασίας των νεαρών χρηστών με την κατάλληλη εκπαίδευση που θα συμβάλει και στην μείωση του εγκλήματος. Στόχος της Κυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, ήταν εξαρχής η αντιμετώπιση της μάστιγας του οργανωμένου εγκλήματος και είναι αποφασισμένη να εξαλείψει τις αιτίες που το δημιουργούν και να προστατέψει την κοινωνία μας από φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν σε απόπειρες εκμετάλλευσης και διαδικτυακή θυματοποίηση. Ο χώρος του σχολείου, και ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά, μπορούν να συμβάλουν τόσο στην αντιμετώπιση, όσο και στην πρόληψη για Ασφαλή Κοινωνική Δικτύωση με τη σωστή εκπαίδευση και πληροφόρηση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών. Όσο αναπόφευκτη κι αν φαίνεται ότι είναι η ενσωμάτωση των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία γεγονός παραμένει ότι η ανάγκη για μελέτη της ασφαλούς χρήσης δεν είναι αμελητέα. Κυρίες και Κύριοι, Με γνώμονα μια κοινωνία με υγιή παιδιά και μια Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, στο πρόγραμμα διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη έγιναν προτάσεις που συμπορεύονται με τα διεθνή πρότυπα και αφορούν τα ακόλουθα: • σύσταση δικαστηρίου αρμόδιου για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι
• ανάπτυξη του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, δηλαδή της αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη το θύμα από το θύτη
• σύσταση Συνηγόρου ανηλίκου Στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας, το Συμβούλιο Εγκληματικότητας έχει εκπονήσει το δεύτερο (2ο) Εθνικό Σχέδιο Δράσης του για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας το οποίο περιλαμβάνει διακόσιες δέκα επτά (217) πολυτομεακές δράσεις. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της σωστής ενημέρωσης και ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, στη δημιουργία υγιών προτύπων για ταύτιση. Εξάλλου, στο πεδίο δράσης της αστυνομίας λαμβάνονται μέτρα για ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, μέσα στο πλαίσιο των γενικών μέτρων για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης θα στηρίξει με θέρμη κάθε προσπάθεια για απάντηση στις προκλήσεις των καιρών και εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης, και κατ’ επέκταση ενός ασφαλέστερου κοινωνικού περιβάλλοντος σε ένα Κράτος Δικαίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις