Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες15/05/2015

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στο 9° Εκλογικό Συνέδριο (Κογκρέσο) του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Συνδικάτων (C.E.S.P.), το οποίο μετρά 27 χρόνια ζωής, με μέλη από συνολικά 19 χώρες και εργάζεται για την προάσπιση των συμφερόντων 300,000 περίπου μελών της Αστυνομίας, μέσα από την συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και την επίτευξη κοινών στόχων.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να καλωσορίσω όλες τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των χωρών-μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών Συνδικάτων στην Κύπρο και να υπογραμμίσω τη πολύμορφη και πολυεπίπεδη κοινωνική προσφορά των μελών των Αστυνομικών Σωμάτων, τα οποία μεριμνούν 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο για την διαμόρφωση της κοινωνικής γαλήνης και ασφάλειας, τη διασφάλιση και διατήρηση της έννομης τάξης, την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, καθώς και για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Η Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, έθεσε ως προτεραιότητά της, την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς και προχώρησε στην ενίσχυση του νομικού οπλοστασίου της Αστυνομίας, και ταυτόχρονα, ενίσχυσε και ενισχύει τα μέλη της όσον αφορά την επιμόρφωση, την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων τους, ώστε να διευκολύνει τον δύσκολο αγώνα που καλείται να φέρει σε πέρας καθημερινά. Η ενίσχυση των Υπηρεσιών της Αστυνομίας με προσωπικό και με σύγχρονο εξοπλισμό, η βελτίωση των επιχειρησιακών δεξιοτήτων του προσωπικού, καθώς και των συνθηκών εργασίας και ανέλιξης τους, και η υιοθέτηση διοικητικών πρακτικών που ενισχύουν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση, αποτελούν για την Κυβέρνηση μας, μόνιμες και διαρκείς επιδιώξεις.

Με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς των μελών της Αστυνομίας της Κύπρου, ώστε η προσέγγιση με τον πολίτη να μην του προκαλεί αισθήματα αδικίας ή ασέβειας, επεκτείναμε το σύστημα Προειδοποιήσεων / Παρατηρήσεων στις τροχαίες παραβάσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους οδηγούς να συμμορφωθούν με τους κανόνες οδικής ασφάλειας, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι η καταγγελία, συνιστά μέτρο για βελτίωση και αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και όχι μέσο τιμωρίας του πολίτη. Οι αστυνομικοί μας γίνονται πιο επικοινωνιακοί και αντιμετωπίζουν με σεβασμό τον άνθρωπο, επανακτώντας την εμπιστοσύνη του κοινού, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τον επαγγελματισμό και τη σκληρή τους δουλειά, υπηρετούν με εντιμότητα τον κάθε πολίτη, ισόνομα και δίκαια.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης και οι επιμέρους στόχοι, με κυρίαρχο τον εκσυγχρονισμό του Σώματος της Αστυνομίας της Κύπρου έχει καθημερινά, απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο επιχειρησιακός ρόλος της Αστυνομίας έχει ενισχυθεί και ήδη το προσωπικό τυγχάνει ορθολογιστικότερης διαχείρισης, μεταχείρισης και αξιοποίησης, αφού απαλλάσσεται σταδιακά από την εκτέλεση καθηκόντων μη αστυνομικής φύσεως.

Οι Αστυνομικοί της Κύπρου αποτελούν πλέον έναν πιο ευέλικτο, πιο ανθρωποκεντρικό και κυρίως έναν πιο αποτελεσματικό οργανισμό, και παρά τις περικοπές στον προϋπολογισμό, τα προβλήματα υποστελέχωσης και τις αυξημένες απαιτήσεις εξαιτίας της οικουμενικής τρομοκρατικής απειλής, εργάζονται μεθοδικά, παραγωγικά και με περισσότερο ζήλο έναντι στις καθημερινές προκλήσεις.

Μέσα από την αγαστή συνεργασία του Υπουργείου με την ηγεσία της Αστυνομίας, τους Συνδέσμους Αστυνομίας και χάρις της μεγάλης προσπάθειας της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος στον καθημερινό αγώνα που διεξάγουμε για την αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι τα ναρκωτικά, τα τροχαία δυστυχήματα, η σεξουαλική παρενόχληση, η νεανική παραβατικότητα και η βία στους αθλητικούς χώρους, καταφέραμε να καταγράφονται πραγματικά αξιέπαινα αποτελέσματα και να αναδεικνύεται καθημερινά ο σημαντικός ρόλος και η συμβολή των Αστυνομικών προς τον πολίτη και την κοινωνία γενικότερα.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο και την συμβολή των μελών της Αστυνομίας και με συνεργάτη τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου, προχωρήσαμε στην αλλαγή του συστήματος καταβολής των υπερωριών, αυξάνοντας την αναλογία της καταβολής της χρηματικής αποζημίωσης και εργαζόμαστε μεθοδευμένα ώστε αυτή να καταβάλλεται εις ολόκληρο, κυρίως σε επιχειρησιακής φύσεως καθήκοντα. Περαιτέρω, προωθούμε τη λήψη μέτρων και ρυθμίσεων που αφορούν την ασφάλεια των μελών της Αστυνομίας, όπως είναι το νομικό πλαίσιο για τους υπό κάλυψη αστυνομικούς και η σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων που θα εξυπηρετούν την προστασία των μελών από τις καθημερινές παρεμβάσεις στην άσκηση των καθηκόντων τους. Παράλληλα, ενισχύουμε την άσκηση των καθηκόντων τους, με τη νομοθεσία για άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, βάσει δικαστικού διατάγματος, και με ουσιαστικές αλλαγές που γίνονται στις διοικητικές δομές και την εσωτερική λειτουργία της Αστυνομίας.

Ταυτόχρονα, βελτιώνουμε τη διοικητική επάρκεια, τις επαγγελματικές ικανότητες και τις διευθυντικές δεξιότητες των μελών μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πέραν της τεχνικής κατάρτισης και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα οποία θα παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της Αστυνομίας, προωθήθηκε η αλλαγή του μοντέλου αστυνόμευσης, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο νέο μοντέλο κοινοτικής αστυνόμευσης, ώστε η μικροεγκληματικότητα και τα καθημερινά προβλήματα στις γειτονιές, να έχουν μια περισσότερο φιλική, και ανθρωποκεντρική θεώρηση.

Με γνώμονα την τήρηση του Νόμου, με οδηγό τις προσδοκίες των πολιτών και την απαίτηση για ασφάλεια και ευνομία στο τόπο μας, συναισθανόμαστε την ανάγκη μετάβασης στη νέα εποχή, η οποία θέτει τέλος στα φαινόμενα αυθαιρεσίας, της παραβατικής συμπεριφοράς, της ανομίας και της ατιμωρησίας που τις συνέπειες τους, πληρώνει σήμερα ο λαός μας. Στηρίζουμε και ενισχύουμε από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο, το έργο του κάθε αστυνομικού, στη δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη καθημερινή αποστολή του, να διαφυλάξει τη τάξη και να προστατεύσει τα δικαιώματα του κάθε μέλους της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα σήμερα, που το έργο της Αστυνομίας καθίσταται βαρύτερο και ίσως, σημαντικότερο από ποτέ. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε μόνιμο και αξιόπιστο συνεργάτη τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου, τον οποίο συγχαίρουμε για την συμβολή του, στην κοινή προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου και για αναβάθμιση του ρόλου και της αξιοπιστίας του Αστυνομικού στο τόπο μας.
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στο 9° Εκλογικό Συνέδριο (Κογκρέσο) του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Συνδικάτων (C.E.S.P.), το οποίο μετρά 27 χρόνια ζωής, με μέλη από συνολικά 19 χώρες και εργάζεται για την προάσπιση των συμφερόντων 300,000 περίπου μελών της Αστυνομίας, μέσα από την συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και την επίτευξη κοινών στόχων. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να καλωσορίσω όλες τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των χωρών-μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών Συνδικάτων στην Κύπρο και να υπογραμμίσω τη πολύμορφη και πολυεπίπεδη κοινωνική προσφορά των μελών των Αστυνομικών Σωμάτων, τα οποία μεριμνούν 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο για την διαμόρφωση της κοινωνικής γαλήνης και ασφάλειας, τη διασφάλιση και διατήρηση της έννομης τάξης, την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, καθώς και για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, έθεσε ως προτεραιότητά της, την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς και προχώρησε στην ενίσχυση του νομικού οπλοστασίου της Αστυνομίας, και ταυτόχρονα, ενίσχυσε και ενισχύει τα μέλη της όσον αφορά την επιμόρφωση, την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων τους, ώστε να διευκολύνει τον δύσκολο αγώνα που καλείται να φέρει σε πέρας καθημερινά. Η ενίσχυση των Υπηρεσιών της Αστυνομίας με προσωπικό και με σύγχρονο εξοπλισμό, η βελτίωση των επιχειρησιακών δεξιοτήτων του προσωπικού, καθώς και των συνθηκών εργασίας και ανέλιξης τους, και η υιοθέτηση διοικητικών πρακτικών που ενισχύουν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση, αποτελούν για την Κυβέρνηση μας, μόνιμες και διαρκείς επιδιώξεις. Με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς των μελών της Αστυνομίας της Κύπρου, ώστε η προσέγγιση με τον πολίτη να μην του προκαλεί αισθήματα αδικίας ή ασέβειας, επεκτείναμε το σύστημα Προειδοποιήσεων / Παρατηρήσεων στις τροχαίες παραβάσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους οδηγούς να συμμορφωθούν με τους κανόνες οδικής ασφάλειας, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι η καταγγελία, συνιστά μέτρο για βελτίωση και αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και όχι μέσο τιμωρίας του πολίτη. Οι αστυνομικοί μας γίνονται πιο επικοινωνιακοί και αντιμετωπίζουν με σεβασμό τον άνθρωπο, επανακτώντας την εμπιστοσύνη του κοινού, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τον επαγγελματισμό και τη σκληρή τους δουλειά, υπηρετούν με εντιμότητα τον κάθε πολίτη, ισόνομα και δίκαια. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης και οι επιμέρους στόχοι, με κυρίαρχο τον εκσυγχρονισμό του Σώματος της Αστυνομίας της Κύπρου έχει καθημερινά, απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο επιχειρησιακός ρόλος της Αστυνομίας έχει ενισχυθεί και ήδη το προσωπικό τυγχάνει ορθολογιστικότερης διαχείρισης, μεταχείρισης και αξιοποίησης, αφού απαλλάσσεται σταδιακά από την εκτέλεση καθηκόντων μη αστυνομικής φύσεως. Οι Αστυνομικοί της Κύπρου αποτελούν πλέον έναν πιο ευέλικτο, πιο ανθρωποκεντρικό και κυρίως έναν πιο αποτελεσματικό οργανισμό, και παρά τις περικοπές στον προϋπολογισμό, τα προβλήματα υποστελέχωσης και τις αυξημένες απαιτήσεις εξαιτίας της οικουμενικής τρομοκρατικής απειλής, εργάζονται μεθοδικά, παραγωγικά και με περισσότερο ζήλο έναντι στις καθημερινές προκλήσεις. Μέσα από την αγαστή συνεργασία του Υπουργείου με την ηγεσία της Αστυνομίας, τους Συνδέσμους Αστυνομίας και χάρις της μεγάλης προσπάθειας της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος στον καθημερινό αγώνα που διεξάγουμε για την αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι τα ναρκωτικά, τα τροχαία δυστυχήματα, η σεξουαλική παρενόχληση, η νεανική παραβατικότητα και η βία στους αθλητικούς χώρους, καταφέραμε να καταγράφονται πραγματικά αξιέπαινα αποτελέσματα και να αναδεικνύεται καθημερινά ο σημαντικός ρόλος και η συμβολή των Αστυνομικών προς τον πολίτη και την κοινωνία γενικότερα. Αναγνωρίζοντας τον ρόλο και την συμβολή των μελών της Αστυνομίας και με συνεργάτη τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου, προχωρήσαμε στην αλλαγή του συστήματος καταβολής των υπερωριών, αυξάνοντας την αναλογία της καταβολής της χρηματικής αποζημίωσης και εργαζόμαστε μεθοδευμένα ώστε αυτή να καταβάλλεται εις ολόκληρο, κυρίως σε επιχειρησιακής φύσεως καθήκοντα. Περαιτέρω, προωθούμε τη λήψη μέτρων και ρυθμίσεων που αφορούν την ασφάλεια των μελών της Αστυνομίας, όπως είναι το νομικό πλαίσιο για τους υπό κάλυψη αστυνομικούς και η σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων που θα εξυπηρετούν την προστασία των μελών από τις καθημερινές παρεμβάσεις στην άσκηση των καθηκόντων τους. Παράλληλα, ενισχύουμε την άσκηση των καθηκόντων τους, με τη νομοθεσία για άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, βάσει δικαστικού διατάγματος, και με ουσιαστικές αλλαγές που γίνονται στις διοικητικές δομές και την εσωτερική λειτουργία της Αστυνομίας. Ταυτόχρονα, βελτιώνουμε τη διοικητική επάρκεια, τις επαγγελματικές ικανότητες και τις διευθυντικές δεξιότητες των μελών μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πέραν της τεχνικής κατάρτισης και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα οποία θα παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της Αστυνομίας, προωθήθηκε η αλλαγή του μοντέλου αστυνόμευσης, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο νέο μοντέλο κοινοτικής αστυνόμευσης, ώστε η μικροεγκληματικότητα και τα καθημερινά προβλήματα στις γειτονιές, να έχουν μια περισσότερο φιλική, και ανθρωποκεντρική θεώρηση. Με γνώμονα την τήρηση του Νόμου, με οδηγό τις προσδοκίες των πολιτών και την απαίτηση για ασφάλεια και ευνομία στο τόπο μας, συναισθανόμαστε την ανάγκη μετάβασης στη νέα εποχή, η οποία θέτει τέλος στα φαινόμενα αυθαιρεσίας, της παραβατικής συμπεριφοράς, της ανομίας και της ατιμωρησίας που τις συνέπειες τους, πληρώνει σήμερα ο λαός μας. Στηρίζουμε και ενισχύουμε από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο, το έργο του κάθε αστυνομικού, στη δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη καθημερινή αποστολή του, να διαφυλάξει τη τάξη και να προστατεύσει τα δικαιώματα του κάθε μέλους της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα σήμερα, που το έργο της Αστυνομίας καθίσταται βαρύτερο και ίσως, σημαντικότερο από ποτέ. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε μόνιμο και αξιόπιστο συνεργάτη τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου, τον οποίο συγχαίρουμε για την συμβολή του, στην κοινή προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου και για αναβάθμιση του ρόλου και της αξιοπιστίας του Αστυνομικού στο τόπο μας.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.