Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Νομοσχέδιο που ρυθμίζει το Δικαίωμα Πρόσβασης σε Πληροφορίες

09/05/2014

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για ενίσχυση της διαφάνειας και της πληροφόρησης των πολιτών και σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης έχει προχωρήσει στην ετοιμασία του Νομοσχεδίου ο “περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες”, μέσω του οποίου δίνεται στον πολίτη γενικό δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές ενώ θεσπίζονται εξαιρέσεις, με βάση τις οποίες αυτό το δικαίωμα περιορίζεται. Το Νομοσχέδιο περιέχει ακόμη διατάξεις που αφορούν στην ενάσκηση του δικαιώματος, στις υποχρεώσεις της διοίκησης καθώς και στις δυνατότητες που δίδονται στον πολίτη, εάν πιστεύει ότι το δικαίωμα πρόσβασης δεν γίνεται σεβαστό.

Ακόμη, το εν λόγω Νομοσχέδιο επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές, τόσο στην δομή όσο και στις αρμοδιότητες, του γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με αρχή την τροποποίηση του τίτλου της θέσης και του γραφείου του σε Επίτροπο Πληροφοριών. Η δομή του γραφείου του Επιτρόπου Πληροφοριών θα περιλαμβάνει αρμοδιότητες κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας που ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες από τη μια πλευρά και αρμοδιότητες κατ’ εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την άλλη.

Το Νομοσχέδιο θα βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για περίοδο 21 ημερών, αντί της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, με στόχο την υποβολή απόψεων από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, πριν από την αποστολή του στο Γενικό Εισαγγελέα, για τον αναγκαίο νομοτεχνικό έλεγχο.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εκφέρει απόψεις για το περιεχόμενο και τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου, καλείται όπως τις αποστείλει γραπτώς προς την Έφορο Κρατικού Αρχείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: statearchives@sa.mjpo.gov.cy ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κρατικό Αρχείο / Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Λεωφ. Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου 2014.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1405 Νομοσχέδιο.pdf

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης