Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες10/03/2015

Aναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της συμβολής της γυναίκας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, η Πολιτεία έχει καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Την μέρα αυτή μας δίνεται η ευκαιρία να αποτίνουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στη γυναίκα της ζωής, της δράσης και της προσφοράς. Είναι λοιπόν με σεβασμό που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, για να εκφράσω την προσωπική μου εκτίμηση για την πολυδιάστατη προσφορά σας στην κοινωνία, τον πολιτισμό, τα γράμματα, την ανάπτυξη και την ευημερία της σύγχρονης κοινωνίας.

Το Tμήμα Eργαζομένων Γυναικών από το 1965 που ιδρύθηκε, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΣEK, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα με στόχο την πραγμάτωση των εργατικών διεκδικήσεων των γυναικών, την αναγνώριση και ανέλιξη της γυναίκας, την ισοτιμία και ίση μεταχείριση της, την ίση αμοιβή, τη γονική άδεια, την προστασία της μητρότητας, το σεβασμό της αξιοπρέπειας της εργαζόμενης στο χώρο εργασίας και, γενικά, τη δικαιωματική θέση της στην κοινωνία και την επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων των εργαζόμενων γυναικών.

Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας και συμβολίζει τον πολυετή αγώνα των γυναικών για ισότητα σε όλους τους τομείς. Μια μέρα τιμής για τους αγώνες των γυναικών όλου του κόσμου, που συνεχίζουν να μάχονται για να πετύχουν τα αυτονόητα: την εξάλειψη των διακρίσεων και την διαμόρφωση ενός μέλλοντος, όπου να μπορεί να ζει και να εργάζεται η γυναίκα χωρίς εμπόδια και προκαταλήψεις. Αναμφίβολα η 8η Μαρτίου είναι μια μέρα αφιερωμένη στη Δημοκρατία.

Οι στερεότυποι ρόλοι της γυναίκας ανήκουν πλέον σε άλλες εποχές. Για να προοδεύσει μια κοινωνία πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι δημοκρατική. Η δίκαιη εκπροσώπηση της γυναίκας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καθρέφτης του πολιτισμού.

Η δίκαιη εκπροσώπηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προωθείται ενεργά μέσα από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας, είναι ένας από τους δώδεκα κρίσιμους τομείς προβληματισμού της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995 και κατοχυρώνεται μέσα στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών 2010–2015 υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης στον τομέα αυτό.

Σε ό,τι αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση στα κέντρα λήψεως αποφάσεων παρατηρούμε ότι: Οι γυναίκες αποτελούν το 33% των Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι γυναίκες Ευρωβουλευτές αποτελούν το 36% του Ευρωκοινοβουλίου. Στην Κύπρο, η γυναικεία εκπροσώπηση στη Βουλή ανέρχεται μόλις στο 11%, ενώ στην Ευρωβουλή, το 16,6 % της κυπριακής εκπροσώπηση είναι γυναίκες. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η γυναικεία εκπροσώπηση φτάνει στο 18%, αριθμώντας μόλις 84 από 472 Δημοτικούς Συμβούλους.

Η Κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τις γυναικείες οργανώσεις και για σκοπούς αποτελεσματικότερης προώθησης των πολιτικών εξάλειψης της κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών, καθιέρωσε τον θεσμό και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διόρισε την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ενώ, στην άσκηση των καθηκόντων της, στηρίζεται από την Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας είναι ο βασικός πυλώνας στη διαμόρφωση και προώθηση της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή στοχεύσαμε στην αναβάθμιση του.

Με γνώμονα την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά του τόπου μας και την προώθηση της ισότητας στην εργασία, την παιδεία, τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, και για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη προωθεί δραστικότερα μέτρα και πολιτικές μέσω του Νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα 2014-17. Στο νέο αυτό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Ιανουαρίου 2015, κάτω από τον στρατηγικό στόχο για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, περιλαμβάνεται πρόνοια για υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και δράσεις με στόχο τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της.

Συγκεκριμένα, με σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και των πολιτικών που εφαρμόζονται στο τόπο μας, προωθούμε για ψήφιση σειρά νομοθετικών μέτρων που ρυθμίζουν την ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας, όπως είναι η παρενοχλητική παρακολούθηση και η αύξηση των προβλεπόμενων ποινών.

Παράλληλα προωθείται η υιοθέτηση σειρά θετικών μέτρων, περιλαμβανομένης και της ποσόστωσης, για την συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στην πολιτική. Μελετούνται πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και το αποτέλεσμα της μελέτης θα τεθεί τόσο στον Εθνικό Μηχανισμό, όσο και σε διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Στόχος μας η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, της συμμετοχής στα εκλογικά ψηφοδέλτια και στα θεσμικά κέντρα ή πολιτειακά σώματα.

Αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της προσφοράς των γυναικών στον τόπο μας σε όλους τους τομείς της ζωής, επιθυμώ να τις διαβεβαιώσω πως η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να καταρρίψει τα εμπόδια, θωρακίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη με δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.

Σήμερα ο αγώνας για ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα, ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, είναι επίκαιρος και ταυτόχρονα τόσο αναγκαίος. Πρόκειται για ένα κατεξοχήν πολιτικό και κοινωνικό αγώνα γιατί η κάθε μορφή διάκρισης σε βάρος της γυναίκας, συνεπάγεται αδικία και εκμετάλλευση. Η Ημέρα της Γυναίκας πρέπει να μας εμπνέει για να συνεχίζουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειες για επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κάθε μέρα και όλες τις μέρες του χρόνου.

Δραττόμενος της ευκαιρίας της Ημέρας της Γυναίκας, επιθυμώ να σας εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση και το σεβασμό μου για τους αγώνες αλλά και να σας ευχαριστήσω για την μεγαλειώδη προσφορά, εσάς, των γυναικών, στην ανθρώπινη ζωή.
Aναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της συμβολής της γυναίκας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, η Πολιτεία έχει καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Την μέρα αυτή μας δίνεται η ευκαιρία να αποτίνουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στη γυναίκα της ζωής, της δράσης και της προσφοράς. Είναι λοιπόν με σεβασμό που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, για να εκφράσω την προσωπική μου εκτίμηση για την πολυδιάστατη προσφορά σας στην κοινωνία, τον πολιτισμό, τα γράμματα, την ανάπτυξη και την ευημερία της σύγχρονης κοινωνίας. Το Tμήμα Eργαζομένων Γυναικών από το 1965 που ιδρύθηκε, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΣEK, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα με στόχο την πραγμάτωση των εργατικών διεκδικήσεων των γυναικών, την αναγνώριση και ανέλιξη της γυναίκας, την ισοτιμία και ίση μεταχείριση της, την ίση αμοιβή, τη γονική άδεια, την προστασία της μητρότητας, το σεβασμό της αξιοπρέπειας της εργαζόμενης στο χώρο εργασίας και, γενικά, τη δικαιωματική θέση της στην κοινωνία και την επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων των εργαζόμενων γυναικών. Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας και συμβολίζει τον πολυετή αγώνα των γυναικών για ισότητα σε όλους τους τομείς. Μια μέρα τιμής για τους αγώνες των γυναικών όλου του κόσμου, που συνεχίζουν να μάχονται για να πετύχουν τα αυτονόητα: την εξάλειψη των διακρίσεων και την διαμόρφωση ενός μέλλοντος, όπου να μπορεί να ζει και να εργάζεται η γυναίκα χωρίς εμπόδια και προκαταλήψεις. Αναμφίβολα η 8η Μαρτίου είναι μια μέρα αφιερωμένη στη Δημοκρατία. Οι στερεότυποι ρόλοι της γυναίκας ανήκουν πλέον σε άλλες εποχές. Για να προοδεύσει μια κοινωνία πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι δημοκρατική. Η δίκαιη εκπροσώπηση της γυναίκας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καθρέφτης του πολιτισμού. Η δίκαιη εκπροσώπηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προωθείται ενεργά μέσα από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας, είναι ένας από τους δώδεκα κρίσιμους τομείς προβληματισμού της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995 και κατοχυρώνεται μέσα στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών 2010–2015 υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση στα κέντρα λήψεως αποφάσεων παρατηρούμε ότι: Οι γυναίκες αποτελούν το 33% των Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι γυναίκες Ευρωβουλευτές αποτελούν το 36% του Ευρωκοινοβουλίου. Στην Κύπρο, η γυναικεία εκπροσώπηση στη Βουλή ανέρχεται μόλις στο 11%, ενώ στην Ευρωβουλή, το 16,6 % της κυπριακής εκπροσώπηση είναι γυναίκες. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η γυναικεία εκπροσώπηση φτάνει στο 18%, αριθμώντας μόλις 84 από 472 Δημοτικούς Συμβούλους. Η Κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τις γυναικείες οργανώσεις και για σκοπούς αποτελεσματικότερης προώθησης των πολιτικών εξάλειψης της κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών, καθιέρωσε τον θεσμό και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διόρισε την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ενώ, στην άσκηση των καθηκόντων της, στηρίζεται από την Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας είναι ο βασικός πυλώνας στη διαμόρφωση και προώθηση της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή στοχεύσαμε στην αναβάθμιση του. Με γνώμονα την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά του τόπου μας και την προώθηση της ισότητας στην εργασία, την παιδεία, τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, και για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη προωθεί δραστικότερα μέτρα και πολιτικές μέσω του Νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα 2014-17. Στο νέο αυτό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Ιανουαρίου 2015, κάτω από τον στρατηγικό στόχο για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, περιλαμβάνεται πρόνοια για υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και δράσεις με στόχο τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της. Συγκεκριμένα, με σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και των πολιτικών που εφαρμόζονται στο τόπο μας, προωθούμε για ψήφιση σειρά νομοθετικών μέτρων που ρυθμίζουν την ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας, όπως είναι η παρενοχλητική παρακολούθηση και η αύξηση των προβλεπόμενων ποινών. Παράλληλα προωθείται η υιοθέτηση σειρά θετικών μέτρων, περιλαμβανομένης και της ποσόστωσης, για την συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στην πολιτική. Μελετούνται πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και το αποτέλεσμα της μελέτης θα τεθεί τόσο στον Εθνικό Μηχανισμό, όσο και σε διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Στόχος μας η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, της συμμετοχής στα εκλογικά ψηφοδέλτια και στα θεσμικά κέντρα ή πολιτειακά σώματα. Αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της προσφοράς των γυναικών στον τόπο μας σε όλους τους τομείς της ζωής, επιθυμώ να τις διαβεβαιώσω πως η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να καταρρίψει τα εμπόδια, θωρακίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη με δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες. Σήμερα ο αγώνας για ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα, ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, είναι επίκαιρος και ταυτόχρονα τόσο αναγκαίος. Πρόκειται για ένα κατεξοχήν πολιτικό και κοινωνικό αγώνα γιατί η κάθε μορφή διάκρισης σε βάρος της γυναίκας, συνεπάγεται αδικία και εκμετάλλευση. Η Ημέρα της Γυναίκας πρέπει να μας εμπνέει για να συνεχίζουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειες για επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κάθε μέρα και όλες τις μέρες του χρόνου. Δραττόμενος της ευκαιρίας της Ημέρας της Γυναίκας, επιθυμώ να σας εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση και το σεβασμό μου για τους αγώνες αλλά και να σας ευχαριστήσω για την μεγαλειώδη προσφορά, εσάς, των γυναικών, στην ανθρώπινη ζωή.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.