Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες14/05/2014

«Ευρωεκλογές: Ήρθε η ώρα της ποσόστωσης;»

Αγαπητή κυρία Επίτροπε,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση ενόψει των Ευρωεκλογών του 2014.

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές: την Αρχή Ισότητας του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δείκτης πολιτισμού μιας χώρας.

Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες δεν γίνεται η γυναίκα να απέχει από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων!

Τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Κύπρο, είναι αδιανόητο, το 2014, να μην αξιοποιούνται οι γνώσεις, τα ταλέντα και οι εμπειρίες των γυναικών λαμβανομένου υπόψη και του υψηλού μορφωτικού τους επιπέδου.

Κυρίες και κύριοι,

«Ήγγηκεν η ώρα», στις Ευρωεκλογές του 2014, η κοινωνία να καταρρίψει τα στερεότυπα και να προωθήσει τις γυναίκες στα κέντρα λήψεως αποφάσεων στηρίζοντας τους θεσμούς για κοινωνική δικαιοσύνη.

Για να προοδεύσει μια κοινωνία πρέπει, φυσικά και πάνω απ’ όλα, να είναι δημοκρατική. Οι στερεότυποι ρόλοι της γυναίκας ανήκουν πλέον σε περασμένες εποχές. Η δίκαιη εκπροσώπηση της γυναίκας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καθρέφτης της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού.

Η Σύμβαση των Η.Ε. για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας προωθεί την ίση συμμετοχή γυναικών και αντρών στην εξουσία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και είναι ένας από τους δώδεκα κρίσιμους τομείς προβληματισμού της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει την ισότητα των φύλων, ενώ η Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών 2010–2015, υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης στον τομέα αυτό. Στα όργανα της ΕΕ οι γυναίκες αποτελούν το 33% των Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι γυναίκες Ευρωβουλευτές το 36% του Ευρωκοινοβουλίου.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι γυναίκες αριθμούν το 24% των μελών στα υπουργικά συμβούλια, το 26% των εθνικών κοινοβουλίων και το 30% των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Στην Κύπρο,
  • Η γυναικεία εκπροσώπηση στη Βουλή αντιστοιχεί μόλις στο 11%, δηλαδή 7 γυναίκες από τους 56 βουλευτές, ενώ στην Ευρωβουλή, μέχρι στιγμής, οι γυναίκες στην κυπριακή αντιπροσωπεία είναι το 33%, δηλαδή 2 από τα έξι μέλη.
  • Στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε μία γυναίκα από τους 11 υπουργούς, δηλαδή ποσοστό 9.1%, ενώ από τους 5 συνταγματικούς αξιωματούχους οι 2 είναι γυναίκες, και από τους 5 Επιτρόπους οι 4 είναι γυναίκες.
  • Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η γυναικεία αντιπροσώπευση αντιστοιχεί στο 18%, αριθμώντας 84 από 472 Δημοτικούς Συμβούλους, ενώ δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα Δήμαρχος.
  • Στο Δικαστικό Σώμα οι γυναίκες κατέχουν το 44% του συνολικού αριθμού δικαστών. Παράλληλα στο Ανώτατο Δικαστήριο ο αριθμός των γυναικών αυξήθηκε και σήμερα είναι 3 από τους 13 δικαστές.
  • Στη Δημόσια Υπηρεσία οι γυναίκες κατέχουν το 33% των ανώτερων θέσεων.

Πρόσφατα η Κυβέρνηση προχώρησε στο διορισμό γυναίκας Επιτρόπου Ισότητας, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη της προώθησης της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ισότητας όπως: η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών του Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της γυναίκας, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη νομοθετική κατοχύρωση της ισότητας και την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων.

Κυρίες και Κύριοι,

Από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, η διάχυση της Αρχής της Ισότητας υπήρξε σημαντικός στόχος της κυβέρνησης, για όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας.

Προωθούμε την υιοθέτηση θετικών δράσεων, περιλαμβανομένων και νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της ισότητας και στην εξάλειψη των διακρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-17, το οποίο, μεταξύ άλλων, καλύπτει διαβούλευση για την ετοιμασία μέτρων και πρακτικών, που θα καλύπτουν και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά του τόπου μας. Η δική μας προσέγγιση στις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, ορίζει ότι η προώθηση του στόχου της ισότητας δεν πρέπει να εξαντλείται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αλλά ότι αντίθετα, όλες οι πολιτικές και μέτρα πρέπει να κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου σε όλους τους τομείς όπως:
  • Στην οικονομική ζωή: καθόσον αφορά τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών οι οποίες υφίστανται στην αγορά εργασίας, π.χ. στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας τους, καθώς και στη διευκόλυνση μιας καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες
  • Στην ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση: αξιοποιούμε πολιτικές και θετικά μέτρα, όπως για παράδειγμα είναι το νομοσχέδιο για την ποσόστωση στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοσίων Εταιρειών, τα οποία στοχεύουν την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων, την προώθηση γυναικών στη λήψη πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα,
  • Στα κοινωνικά δικαιώματα: η διάσταση του φύλου να ενσωματωθεί ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των γυναικών,
  • Στα ατομικά δικαιώματα: το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, ενθαρρύνοντας την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, το σεβασμό των δικαιωμάτων για την παροχή ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση της βίας που έχει σχέση με το φύλο και την εμπορία γυναικών,
  • Στους Γυναικείους και ανδρικούς ρόλους και στερεότυπα: τα γυναικεία και ανδρικά στερεότυπα που στιγματίζουν την κοινωνία μας και η αλλαγή συμπεριφορών, στάσεων, κανόνων και αξιών, συνιστούν υποχρέωση όλων μας που μπορεί να επέλθει μόνο μέσω της παιδείας και του πολιτισμού μας, στη βάση των στρατηγικών και δράσεων που η κυβέρνηση προωθεί μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 2014-2017.

Η κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας πιστεύει απόλυτα στην προώθηση της Ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής για την καλύτερη λειτουργία της Δημοκρατίας και των θεσμών της.

Η ώρα της κάλπης έχει φτάσει! Η Κύπρος πρέπει να εκπροσωπηθεί επάξια και δημοκρατικά στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της Κύπρου, μιας χώρας που σέβεται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ασπάζεται τη Δημοκρατία, δίνοντας σε όλους τους πολίτες της, γυναίκες και άνδρες, ίσες ευκαιρίες για να προσφέρουν στην κοινωνία. Από την προσφορά αυτή, η κοινωνία έχει μόνο να κερδίσει!

Ιωνάς Νικολάου
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
«Ευρωεκλογές: Ήρθε η ώρα της ποσόστωσης;» Αγαπητή κυρία Επίτροπε,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση ενόψει των Ευρωεκλογών του 2014. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές: την Αρχή Ισότητας του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δείκτης πολιτισμού μιας χώρας. Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες δεν γίνεται η γυναίκα να απέχει από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων! Τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Κύπρο, είναι αδιανόητο, το 2014, να μην αξιοποιούνται οι γνώσεις, τα ταλέντα και οι εμπειρίες των γυναικών λαμβανομένου υπόψη και του υψηλού μορφωτικού τους επιπέδου. Κυρίες και κύριοι, «Ήγγηκεν η ώρα», στις Ευρωεκλογές του 2014, η κοινωνία να καταρρίψει τα στερεότυπα και να προωθήσει τις γυναίκες στα κέντρα λήψεως αποφάσεων στηρίζοντας τους θεσμούς για κοινωνική δικαιοσύνη. Για να προοδεύσει μια κοινωνία πρέπει, φυσικά και πάνω απ’ όλα, να είναι δημοκρατική. Οι στερεότυποι ρόλοι της γυναίκας ανήκουν πλέον σε περασμένες εποχές. Η δίκαιη εκπροσώπηση της γυναίκας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καθρέφτης της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού. Η Σύμβαση των Η.Ε. για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας προωθεί την ίση συμμετοχή γυναικών και αντρών στην εξουσία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και είναι ένας από τους δώδεκα κρίσιμους τομείς προβληματισμού της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει την ισότητα των φύλων, ενώ η Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών 2010–2015, υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης στον τομέα αυτό. Στα όργανα της ΕΕ οι γυναίκες αποτελούν το 33% των Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι γυναίκες Ευρωβουλευτές το 36% του Ευρωκοινοβουλίου. Στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι γυναίκες αριθμούν το 24% των μελών στα υπουργικά συμβούλια, το 26% των εθνικών κοινοβουλίων και το 30% των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Στην Κύπρο, Η γυναικεία εκπροσώπηση στη Βουλή αντιστοιχεί μόλις στο 11%, δηλαδή 7 γυναίκες από τους 56 βουλευτές, ενώ στην Ευρωβουλή, μέχρι στιγμής, οι γυναίκες στην κυπριακή αντιπροσωπεία είναι το 33%, δηλαδή 2 από τα έξι μέλη. Στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε μία γυναίκα από τους 11 υπουργούς, δηλαδή ποσοστό 9.1%, ενώ από τους 5 συνταγματικούς αξιωματούχους οι 2 είναι γυναίκες, και από τους 5 Επιτρόπους οι 4 είναι γυναίκες. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η γυναικεία αντιπροσώπευση αντιστοιχεί στο 18%, αριθμώντας 84 από 472 Δημοτικούς Συμβούλους, ενώ δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα Δήμαρχος. Στο Δικαστικό Σώμα οι γυναίκες κατέχουν το 44% του συνολικού αριθμού δικαστών. Παράλληλα στο Ανώτατο Δικαστήριο ο αριθμός των γυναικών αυξήθηκε και σήμερα είναι 3 από τους 13 δικαστές. Στη Δημόσια Υπηρεσία οι γυναίκες κατέχουν το 33% των ανώτερων θέσεων. Πρόσφατα η Κυβέρνηση προχώρησε στο διορισμό γυναίκας Επιτρόπου Ισότητας, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη της προώθησης της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ισότητας όπως: η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών του Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της γυναίκας, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη νομοθετική κατοχύρωση της ισότητας και την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων. Κυρίες και Κύριοι, Από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, η διάχυση της Αρχής της Ισότητας υπήρξε σημαντικός στόχος της κυβέρνησης, για όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας. Προωθούμε την υιοθέτηση θετικών δράσεων, περιλαμβανομένων και νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της ισότητας και στην εξάλειψη των διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-17, το οποίο, μεταξύ άλλων, καλύπτει διαβούλευση για την ετοιμασία μέτρων και πρακτικών, που θα καλύπτουν και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά του τόπου μας. Η δική μας προσέγγιση στις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, ορίζει ότι η προώθηση του στόχου της ισότητας δεν πρέπει να εξαντλείται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αλλά ότι αντίθετα, όλες οι πολιτικές και μέτρα πρέπει να κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου σε όλους τους τομείς όπως: Στην οικονομική ζωή: καθόσον αφορά τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών οι οποίες υφίστανται στην αγορά εργασίας, π.χ. στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας τους, καθώς και στη διευκόλυνση μιας καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες
Στην ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση: αξιοποιούμε πολιτικές και θετικά μέτρα, όπως για παράδειγμα είναι το νομοσχέδιο για την ποσόστωση στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοσίων Εταιρειών, τα οποία στοχεύουν την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων, την προώθηση γυναικών στη λήψη πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα,
Στα κοινωνικά δικαιώματα: η διάσταση του φύλου να ενσωματωθεί ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των γυναικών,
Στα ατομικά δικαιώματα: το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, ενθαρρύνοντας την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, το σεβασμό των δικαιωμάτων για την παροχή ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση της βίας που έχει σχέση με το φύλο και την εμπορία γυναικών,
Στους Γυναικείους και ανδρικούς ρόλους και στερεότυπα: τα γυναικεία και ανδρικά στερεότυπα που στιγματίζουν την κοινωνία μας και η αλλαγή συμπεριφορών, στάσεων, κανόνων και αξιών, συνιστούν υποχρέωση όλων μας που μπορεί να επέλθει μόνο μέσω της παιδείας και του πολιτισμού μας, στη βάση των στρατηγικών και δράσεων που η κυβέρνηση προωθεί μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 2014-2017. Η κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας πιστεύει απόλυτα στην προώθηση της Ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής για την καλύτερη λειτουργία της Δημοκρατίας και των θεσμών της. Η ώρα της κάλπης έχει φτάσει! Η Κύπρος πρέπει να εκπροσωπηθεί επάξια και δημοκρατικά στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της Κύπρου, μιας χώρας που σέβεται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ασπάζεται τη Δημοκρατία, δίνοντας σε όλους τους πολίτες της, γυναίκες και άνδρες, ίσες ευκαιρίες για να προσφέρουν στην κοινωνία. Από την προσφορά αυτή, η κοινωνία έχει μόνο να κερδίσει! Ιωνάς Νικολάου
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες