Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία Τύπου02/02/2016
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου o Υπουργός Εξωτερικών εξουσιοδοτήθηκε όπως, σε συνεργασία με τους Υπουργούς Άμυνας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καταρτίσει την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με περίοδο ισχύος πέντε ετών και ημερομηνία έναρξης της ισχύος της τον Ιανουάριο του 2017.

H ραγδαία μεταβολή του διεθνούς στρατηγικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος έχει επηρεάσει σημαντικά τις συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. H Κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας, προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επάρκεια σε προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας για την προστασία των ζωτικών της συμφερόντων και όλων των Κυπρίων πολιτών.

Η Στρατηγική θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη χάραξη πολιτικής που θα ισχυροποιήσει τη θέση και θα αναβαθμίσει το ρόλο της Κύπρου, ως περιφερειακού παράγοντα σταθερότητας στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη βάση της εν λόγω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συσταθεί Ομάδα Δράσης για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, η οποία απαρτίζεται από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υπουργείο Εσωτερικών. Στη διαδικασία συμβάλλουν επίσης οι υπηρεσίες ασφάλειας του κράτους και συνεισφέρουν συμβουλευτικά το Γεωστρατηγικό Συμβούλιο και το Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών την ευθύνη του συνολικού συντονισμού της Ομάδας Δράσης και της συγγραφής της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας, την οποία θα παρουσιάσει δημόσια ο Υπουργός Εξωτερικών μέχρι το τέλος του 2016.

Σχετική ανακοίνωση στην Τουρκική Γλώσσα επισυνάπτεται.
Αρχείο Acrobat Reader BASIN BÜLTENİ.pdf (135,14 Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις