ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

04/03/2014

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Τις εργασίες του Συμβουλίου απασχόλησε η πρόταση Οδηγίας σχετικά με δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι σε ποινικές διαδικασίες και η οποία ρυθμίζει μια σειρά από δικαιώματα για τα παιδιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτική πρόσβαση σε δικηγόρο σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, την πλήρη ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους, την εξαίρεση τους από τη διαδικασία εξέτασης σε δημόσιες ακροάσεις και τη χωριστή κράτηση τους από τους ενήλικους κρατουμένους, όταν αυτά στερούνται της ελευθερίας τους.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και ειδικότερα του δικαιώματος της ελευθερίας. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, το μέτρο στέρησης της ελευθερίας δε θα πρέπει να εφαρμόζεται πριν από την καταδίκη, άλλα ακόμα και σε περίπτωση καταδίκης, θα πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο το οποίο θα επιβάλλεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Είμαστε υπέρ εναλλακτικών μέτρων, συμπλήρωσε, τα οποία θα διέπονται από παιδοκεντρική και διαπαιδαγωγική προσέγγιση όπως, για παράδειγμα, η κοινοτική εργασία, η υποχρεωτική εκπαίδευση και η αποκαταστατική δικαιοσύνη. Αναφερόμενος στις δίκες παρουσία ακροατηρίου, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι για λόγους προστασίας των ανηλίκων, οι συνεδρίες των δικαστηρίων θα μπορούσαν να είναι κλειστές και μόνο στις περιπτώσεις που το δικαστήριο κρίνει ότι δεν επηρεάζονται τα συμφέροντά τους να είναι δημόσιες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των ανηλίκων σε δικηγόρο με την παροχή και νομικής αρωγής, στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις επί της Πρότασης Κανονισμού για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο οποίος, ως θεσμός, θα είναι αρμόδιος για την έρευνα και δίωξη σε σχέση με αδικήματα που αφορούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τη διαφθορά, τη φορολογική απάτη και τα οποία πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Σε παρέμβασή του, ο κ. Νικολάου υποστήριξε την ανάγκη οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη βάση ενός κολεγιακού μοντέλου αποτελούμενου από εισαγγελείς υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη και θα είναι γνώστες του δικαίου του κράτους καταγωγής τους. Το γεγονός αυτό, ανέφερε, θα βοηθήσει στην ταχεία και αποτελεσματική δίωξη των αδικημάτων αυτών και θα προστατεύσει δραστικά τα οικονομικά συμφέροντα ενός κράτους, αλλά και της ΕΕ, αφού από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες μας, η διερεύνηση διασυνοριακών αδικημάτων αυτής της φύσης διακρίνεται από καθυστέρηση και δαιδαλώδεις διαδικασίες. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης, εφόσον ως καλοί γνώστες του εθνικού δικαίου, οι εισαγγελείς θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του και ειδικότερα την εφαρμογή των αρχών της δίκαιης δίκης, υπογράμμισε. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι, για λόγους αποτελεσματικότητας, τα ήσσονος σημασίας αδικήματα θα πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού γρήγορα, σε τοπικό επίπεδο από τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως