Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες09/05/2016

Αμφιθέατρο CNP Ασφαλιστικής

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας 9 – 15 Μαΐου, μια εκστρατεία διαφώτισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πυροπροστασία, με τίτλο: «Η Πρόληψη στην πράξη…είναι ευθύνη όλων μας». Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την CNP Ασφαλιστική για την επιχορήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σ’ αυτή την εκστρατεία. Η πρόληψη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κάθε μορφής ζωής που συνυπάρχει μαζί της, αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της και στο πλαίσιο της πολιτικής για βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης και την μείωση των ζημιών, ενισχύει εμπράκτως τον τομέα της πυρασφάλειας του τόπου, τόσο με την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων και μέτρων, όσο και με την ενίσχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης και του προσωπικού, όπως είναι η αύξηση του αριθμού πρόσληψης εποχικών Εργατών Πυρόσβεσης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση για πρόσληψη 169 εποχικών πυροσβεστών φέτος, ενώ από πέρσι, αποφασίστηκε ότι ο χρόνος εργοδότησης τους θα είναι οι 8 μήνες και όχι οι 6, όπως ίσχυε προηγουμένως. Ταυτόχρονα και για τον ίδιο σκοπό, από πέρσι έχουν λειτουργήσει τρεις νέοι σταθμοί επί 24ώρου βάσεως, επιπρόσθετα με όσους λειτουργούσαν προηγουμένως, και από φέτος θα λειτουργεί τέταρτος σταθμός.

Συνεπεία των πιο πάνω πολιτικών, είναι γεγονός ότι στον τομέα της πυρασφάλειας, έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα τόσο σε σχέση με τον χρόνο ανταπόκρισης όσο και σε σχέση με τον χρόνο κατάσβεσης των πυρκαγιών, παγκύπρια. Τη χρονιά που πέρασε σημειώθηκε μεν αύξηση των πυρκαγιών κατά περίπου 20% σε σχέση με το 2014, εντούτοις λόγω της άμεσης ανταπόκρισης των δυνάμεων πυρόσβεσης οι ζημίες από τις πυρκαγιές έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ. Το στοιχείο αυτό είναι αποτέλεσμα της αύξησης της ετοιμότητας των μέσων πυρόσβεσης που διαθέτει η Δημοκρατία, καθώς ο άμεσος χρόνος ανταπόκρισης συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς και συνεπάγεται μείωση των ζημιών.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ανταποκριθεί εντός δέκα λεπτών σε πέραν του 65 % και εντός 15 λεπτών σε άλλο ένα 20% των πυρκαγιών, ενώ σε λιγότερο από 60 λεπτά τέθηκαν υπό έλεγχο το 93% των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν παγκυπρίως, κατά τη διάρκεια του 2015. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μόνο σε δύο περιπτώσεις πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο εντός 24 ωρών. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι οι σχεδιασμοί μας επιφέρουν αποτέλεσμα, όμως δεν εφησυχάζουμε και σκοπός μας είναι η περαιτέρω βελτίωση, ώστε η ανταπόκριση να είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις, σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Η Κυβέρνηση έχει μεριμνήσει για την επάρκεια πτητικών μέσων προς αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη θερινή περίοδο. Από πέρσι έχουμε αυξήσει τον αριθμό των πτητικών μέσων κατά δύο, με τη χρήση των ελικοπτέρων Bell, με αποτέλεσμα να έχουμε συνολικά οκτώ πτητικά μέσα, ενώ στην περίπτωση που δεν αρκούν τα δικά μας μέσα, θα έχουμε τη συνδρομή των Βρετανικών Βάσεων, του Ισραήλ και της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης Ίκαρος, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες ώστε η αξιοποίηση των πτητικών μέσων να είναι όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική τόσο με το συντονισμό όσο και με την απόδοση της συμμετοχής τους.
Έχουμε, επίσης, προχωρήσει από πέρσι στη λειτουργία Παρατηρητηρίων Υπαίθρου στις Κοινότητες Χοιροκιτίας, Κιβίδων και Αρόδων την περίοδο Μαΐου – Νοεμβρίου. Τα Παρατηρητήρια αυτά ανεγείρονται σε συνεργασία με τους Επάρχους Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, με την οικονομική συνδρομή των Κοινοτήτων της γύρω περιοχής. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διασπορά των πυροσβεστικών μας δυνάμεων ανά το παγκύπριο, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών.

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση προχωρά με τη λήψη άλλων μέτρων ενίσχυσης του έργου της πυρόσβεσης, όπως είναι η ενδυνάμωση του Σώματος με τεχνικά μέσα και η υλοποίηση έργων υποδομής. Πέραν της αγοράς σύγχρονων οχημάτων, προχωρά η ανέγερση του Σταθμού Βασιλικού για την πυροσβεστική κάλυψη του Ενεργειακού Κέντρου στην περιοχή, η επέκταση του Πυροσβεστικού Σταθμού Λεμεσού και η ανέγερση περιφερειακού Σταθμού στην Αθηένου.

Υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, καθώς η Κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη. Όμως, η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, και γι αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για εθελοντική συμμετοχή. Ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων, των τοπικών αρχών, των Επαρχιακών Διοικήσεων, της Πολιτικής Άμυνας, του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομών, των ΜΚΟ και κάθε Εθελοντή Πυροσβέστη είναι καθοριστικής σημασίας στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και είναι μέσα από τη συνδρομή τους και την προτροπή περισσότερων εθελοντών να συνδράμουν που θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον καθαυτό αγώνα με την πύρινη λαίλαπα. Η Υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στην εκπαίδευση των υπαρχουσών εθελοντικών ομάδων, ενώ ολοκληρώνεται η εκπαίδευση των εθνοφρουρών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως Παρατηρητές για εντοπισμό πυρκαγιών.

Θέλω να τονίσω τη σημασία της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που διαμένουν στην ύπαιθρο. Έχοντας αποκομίσει τα πλέον θετικά αποτελέσματα από την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς – ο οποίος αριθμεί 60,000 συμμετέχοντες – ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών σε θέματα πρόληψης, παρακολούθησης αλλά και συνδρομής, όπου είναι εφικτό, όσον αφορά την κατάσβεση πυρκαγιών, μέσω της ένταξής τους στον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη, ο οποίος αυτή τη στιγμή αριθμεί μόνο 150 άτομα.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης πυρκαγιών ήταν και πέρσι τα καψαλίσματα, ειδικότερα κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο και ότι από το σύνολο των 6811 πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, οι 4332 ήταν αγροτικές. Έτσι, προς καλύτερη δυνατή ενημέρωση των κατοίκων των κοινοτήτων ήδη άρχισαν να πραγματοποιούνται συσκέψεις με τις τοπικές αρχές πέραν των 170 κοινοτήτων ανά το παγκύπριο, για την προληπτική δράση και άμεση εμπλοκή τους σε θέματα πρόβλεψης και καταστολής πυρκαγιών. Ευελπιστώ στην άριστη συνεργασία μας για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις είτε εξαιτίας της άγνοιας, είτε λόγω αμέλειας.

Έχοντας υπόψη τις θανάσιμες επιπτώσεις που μπορεί ο αγώνας με τη φωτιά να επιφέρει, θα ήθελα να εξάρω το αλτρουιστικό, ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί το κάθε μέλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Είναι πολλοί οι πυροσβέστες που θυσίασαν ακόμη και τη ζωή τους στη μάχη κατά των πυρκαγιών, για να σώσουν συνανθρώπους τους, για να σώσουν ένα κομμάτι από τη γη μας.

Κηρύττοντας την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας καλώ όλους, τον καθένα από το δικό του μετερίζι, να εργαστεί και να συνεργαστεί με τον ίδιο ζήλο, όπως πάντα, για να προστατεύσουμε τη γη αυτή που ανήκει σε όλους μας και στις μελλοντικές γενεές. Καλή δύναμη σε όλους και ευελπιστώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα αποτελέσει και αυτή τη χρονιά την κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιών στον τόπο μας.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.