ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Έναρξη του δημοσίου διαλόγου για αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

15/05/2017

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη δημοσίου διαλόγου επί των προσχεδίων νομοθετημάτων που αφορούν την οδική ασφάλεια και ειδικότερα, την αναπροσαρμογή των ποινών σε θέματα που κρίθηκε ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις τροχαίες συγκρούσεις, ιδιαιτέρως αυτές που σχετίζονται με θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς.

Όπως έχει διαπιστωθεί, οι ποινές που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία για συγκεκριμένα αδικήματα που θεωρούνται οι βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων είναι πολύ χαμηλές σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλες χώρες που θεωρούνται προηγμένες στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων.
Αυτό έχει διαπιστωθεί μέσω μελέτης που έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προβλεπόμενες στην υφιστάμενη νομοθεσία σχετικές ποινές δεν είναι αποτρεπτικές.
Ενόψει αυτού, κρίθηκε αναγκαία η προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση – κατόπιν διαλόγου που διεξήχθη με εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς – ως μέρος της ευρύτερης, πολυδιάστατης στρατηγικής που ακολουθούμε με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που επιφέρουν θανάτους ή / και σοβαρούς τραυματισμούς, στον τόπο μας.

Τα προσχέδια νομοθετημάτων αναρτώνται από σήμερα στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.mjpo.gov.cy, για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης απόψεων από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Επίσης, πρόσκληση για να εκφράσουν τις απόψεις τους αποστάληκε σε όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τις απόψεις τους στο Υπουργείο το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2017, ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή ταχυδρομικώς, στις πιο κάτω διευθύνσεις:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: afrangou@mjpo.gov.cy

Τηλεομοιότυπο: 22 518356

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Λεωφόρος Αθαλάσσας 125
1461 Λευκωσία


Σχετικά Αρχεία:


Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως