ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέματα Γυναίκας


Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί


Στην Κύπρο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιείται στον τομέα της ισότητας και των δικαιωμάτων της Γυναίκας.

Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος των γυναικείων οργανώσεων στην ενημέρωση των γυναικών για τις νομοθεσίες που ψηφίζονται και τα δικαιώματά τους, στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, τη στήριξη και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων γυναικών, ιδιαίτερα των θυμάτων βίας, αλλά και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή.

H Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τον πολύ σοβαρό ρόλο των οργανώσεων στην εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας, τις αντιμετωπίζει ως ισότιμους συνεργάτες της, διαβουλεύεται και συνεργάζεται μαζί τους, ενώ παράλληλα τις στηρίζει και τις επιχορηγεί ιδιαίτερα στα πλαίσια του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Στα πλαίσια του Συμβουλίου του ΕMΔΓ συμμετέχουν με απόφαση του Υπουργικού οι βασικές γυναικείες και συνδικαλιστικές Οργανώσεις του τόπου. Πέραν από τις Οργανώσεις αυτές, ένας ευρύτερος αριθμός οργανώσεων συνεργάζεται με τον ΕΜΔΓ στα πλαίσια της Εθνικής Επιτροπής.Οργανώσεις - Μέλη Εθνικής Επιτροπής ΕΜΔΓ:


Πρωτοβουλίες / Δράσεις

Σχετικά Αρχεία:
Πίσω

© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως