Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες07/12/2016

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου μεταβαίνει, σήμερα, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.

Οι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν την πρόταση κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και την πρόταση οδηγίας του σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με στόχο την επίτευξη γενικής προσέγγισης επί των κειμένων.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν την οδηγία για τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, η οποία θέτει τις βάσεις για διευκόλυνση του διαδικτυακού εμπορίου και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αναμένεται να αποτελέσει η χρήση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και το θέμα της κρυπτογράφησης για τη βελτίωση της ποινικής δικαιοσύνης στον κυβερνοχώρο. Στόχος είναι να καθοριστούν κοινές γραμμές δράσης και αντιμετώπισης των πρακτικών προβλημάτων για βελτίωση των δυνατοτήτων συλλογής και προσκόμισης αποδεικτικού υλικού ενώπιον Δικαστηρίων από τις διωκτικές αρχές, για αντιμετώπιση του διαδικτυακού εγκλήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί κατά τις συζητήσεις στα θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων σε σχέση με τη δράση του Ισλαμικού κράτους. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας και της ριζοσπαστικοποίησης μέσω του διαδικτύου. Περαιτέρω, θα συζητήσουν αναφορικά με το χειρισμό και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν αναφορικά με τους μεγάλους αριθμούς επιστρεφόντων μαχητών, συνεπεία της σταδιακής κατάρρευσης του ισλαμικού κράτους.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης για την πρόοδο εργασιών που επιτεύχθηκε στο νομοθετικό πακέτο του Ασύλου και κατά τη διάρκεια του γεύματος θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της Αρχής της Αλληλεγγύης στα θέματα Ασύλου. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν οι διάφορες επιλογές με στόχο την εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της εκπλήρωσης ων υποχρεώσεων των κρατών μελών και της εφαρμογής μέτρων αλληλεγγύης σε περιπτώσεις υπέρμετρων μεταναστευτικών πιέσεων.

Τέλος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για την ετοιμότητα ανταπόκρισης των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων, κάνοντας αναφορά στην ενίσχυση των μέσων και της δυνατότητας επέμβασης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με υπηρεσίες άμεσης ανάγκης και ασφαλείας.

Ο κ. Νικολάου επιστρέφει στην Κύπρο το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης