Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Θέματα ΓυναίκαςΕθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας


Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συστάθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 1994 για να προωθεί την ισότητα και τα δικαιώματα της γυναίκας σ’ όλους τους τομείς της ζωής, υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τελεί υπό την αιγίδα και προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και σ’ αυτό μετέχουν Κυβερνητικοί Λειτουργοί, Γυναικείες, Συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις.

Στόχοι ΕΜΔΓ:
· εξάλειψη των διακρίσεων και η κατοχύρωση της ισότητας σ’ όλους τους τομείς του δικαίου,

· αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή και γενικά στις θέσεις λήψεως αποφάσεων,

· διαφώτιση των γυναικών για τα δικαιώματα τους και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την ισότητα.

· πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, και η ενδυνάμωση και ενίσχυση των Μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα αυτό.

Ο ΕΜΔΓ αποτελείται από τα ακόλουθα Σώματα:

(i)Συμβούλιο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας: με Πρόεδρο την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, κα Ιωσηφίνα Αντωνίου και εκπροσώπους 20 γυναικείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών.

Οργανώσεις - Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ:
Μέλη Συμβουλίου EMΔΓ - Σεπτέμβριος 2020.docxΜέλη Συμβουλίου EMΔΓ - Σεπτέμβριος 2020.docx


Οργανώσεις – Μέλη Συμβουλίου:

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 40.609 και ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 1994, εντάχθηκαν οι ακόλουθες οργανώσεις:

1) Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία
2) Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ
3) ΓΟΔΗΚ
4) Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση
5) Παγκύπρια Κίνηση Ίσα Δικαιώματα – Ίσες Ευθύνες
6) Τμήμα Γυναικών ΟΕΒ
7) Τμήμα Γυναικών ΠΕΟ
8) Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ
9) Τμήμα Γυναικών ΔΕΟΚ
10) Τμήμα Γυναικών ΠΑΣΥΔΥ

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 50.437 και ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 1999, εντάχθηκαν οι ακόλουθες οργανώσεις:

11) ΓΟΔΗΣΥ
12) Γυναικεία Οργάνωση Ενωμένων Δημοκρατών – ΓΟΕΔ

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 56.294 και ημερομηνία 28 Αυγούστου 2002, εντάχθηκε η οργάνωση:

13) Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών – ΚΟΓΕΕ

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 60.741 και ημερομηνία 28 Ιουλίου 2004, εντάχθηκαν οι ακόλουθες οργανώσεις:

14) Τουρκοκυπριακή γυναικεία οργάνωση Women’s Research Centre
15) Τουρκοκυπριακή γυναικεία οργάνωση New Cyprus Party (πρώην Patriotic Unity Movement)

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 64.653 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2006, εντάχθηκε η οργάνωση:

16) Γυναικεία Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κόμματος - ΓΟΕΚ.

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 69.052 και ημερομηνία 1 Ιουλίου 2009, εντάχθηκε η οργάνωση:

17) Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 72.739 και ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2011, εντάχθηκαν οι ακόλουθες οργανώσεις:

18) Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων - ΓΥ.Κ.Ο.
19) Ένωση Κυπρίων Αγροτών - ΕΚΑ

(ii) Διαϋπουργική Επιτροπή: με Πρόεδρο το Γενικό Διευθυντή και τους Αρμόδιους Λειτουργούς για τα Δικαιώματα της Γυναίκας από όλα τα Υπουργεία και το Γραφείο Προγραμματισμού.

Αρμοδιοι λειτουργοι doc-14.11.19.docΑρμοδιοι λειτουργοι doc-14.11.19.doc

(iii) Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας: στην οποία συμμετέχουν όλες οι Οργανώσεις - Μέλη του Συμβολίου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, όλοι οι Αρμόδιοι Λειτουργοί για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και 69 άλλες Οργανώσεις και Οργανισμοί που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Επιτροπή ΕΜΔΓ-Εθνική Επιτροπή.docxΕπιτροπή ΕΜΔΓ-Εθνική Επιτροπή.docx
(iv) Γενική Γραμματεία: παρέχει γραμματειακή/διοικητική και επιστημονική υποστήριξη στα συμβουλευτικά όργανα του Εθνικού Μηχανισμού, προωθεί και υλοποιεί τις αποφάσεις τους. Χρέη Γραμματείας του ΕΜΔΓ εκτελεί η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΜΔΓ:
Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας υλοποίησε τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

1. Πρόγραμμα για την ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας με τίτλο «Γυναίκες στον Κόσμο των Επιχειρήσεων – Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας».

2. Πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων και το ρόλο των ανδρών, με θέμα: «Ο ρόλος των ανδρών στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής»

3. Πρόγραμμα για την ισότητα και τους ρόλους των δύο φύλων με θέμα: “Ισότητα Ανδρών και Γυναικών – Ευθύνη και των Δύο Φύλων»

4. Πρόγραμμα με τίτλο Ισότητα – Η Νέα Διάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοινοτικού Πλαισίου Στρατηγικής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών.

O Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, συμμετείχε ως εταίρος στις πιο κάτω Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που υλοποίησαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2004-2006 προγράμματα για την ισότητα των φύλων στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal:

(ι) Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΛΑΝΗ» για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανοικτές Πόρτες» που αφορά στη συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποθέσεων (Συντονιστής Εταίρος: Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου).

(ιι) Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΝΔΩΡΑ» για την υλοποίηση του προγράμματος «Μετατρέποντας τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας από κόστος σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων. Ενίσχυση κινήτρων για όλους τους αποφασίζοντες σε επιχειρήσεις, συντεχνίες, οργανισμούς» (Συντονιστής Εταίρος: Σ.Ε.Κ).

(ιιι) Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΠΑ» για την υλοποίηση του προγράμματος «Προώθηση Ανέργων μέσω της Εξειδικευμένης Κατάρτισης και της Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» (Συντονιστής Εταίρος: Ο.Ε.Β.).

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ATTOJD7J.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 103,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Επιτροπή ΕΜΔΓ-Εθνική Επιτροπή.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 69,78Kb)
11.19.doc Αρμοδιοι λειτουργοι doc-14.11.19.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 58,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ATTD2HNG.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 58,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Επιτροπή ΕΜΔΓ-Εθνική Επιτροπή - 04 11 2019.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1020,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Μέλη Συμβουλίου EMΔΓ - Σεπτέμβριος 2020.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 43,43Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες