Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου

03/12/2014

Τελευταία συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υπό την Ιταλική Προεδρία
O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με το οποίο ολοκληρώνεται η Προεδρία της Ιταλίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Οι Υπουργοί αναμένεται να προβούν σε μια αξιολόγηση της προόδου των εργασιών που έλαβαν χώρα κατά τους τελευταίους έξι μήνες και να καθορίσουν το πολιτικό στίγμα για τα ανοικτά ζητήματα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών υπό τη Λετονική προεδρία, που αναλαμβάνει για το επόμενο εξάμηνο.

Σημαντικό μέρος των εργασιών αναμένεται να αφιερωθεί στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν την πορεία εφαρμογής τόσο της Στρατηγικής της Ένωσης για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης τρομοκρατών, όσο και των μέτρων που αποφασίστηκαν για την αντιμετώπιση των ξένων μαχητών, καθώς επίσης τρόπους βελτίωσης της δίωξης τρομοκρατών και δικαστικής συνεργασίας. Επίσης, σε σχέση με το ίδιο θέμα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόταση Οδηγίας για χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Στα πλαίσια των εργασιών του, το Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης μεγάλο αριθμό νομοθετικών προτάσεων μεταξύ των οποίων και η Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, όπου οι Υπουργοί αναμένεται να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία. Θα συζητηθούν επίσης οι Προτάσεις για διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα περιουσιακών σχέσεων συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων, καθώς επίσης η Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών και της Ένωσης ευρύτερα, μέσω του ποινικού δικαίου.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Νικολάου θα έχει συναντήσεις με τον Κύπριο Επίτροπο για θέματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη, με τον οποίο θα συζητήσει ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Επίσης, ο κ. Νικολάου θα συναντηθεί με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσει την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων των κρατών μελών για σκοπούς προστασίας των πολιτών της Ένωσης από τρομοκρατικές απειλές. Στα πλαίσια αυτά, θα ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την προοπτική χρηματοδότησης από μέρους της Επιτροπής για εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου, αλλά και τις διεργασίες που γίνονται σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου για την προώθηση της πρότασης οδηγίας για τη διατήρηση των δεδομένων των επιβατών (PNR).

Τέλος, στο πλαίσιο της συνάντησης των Υπουργών των κμ, ο κ. Υπουργός θα έχει συνάντηση και με την Επίτροπο Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κα Věra Jourová, στην οποία θα αναλύσει τις θέσεις της Δημοκρατίας επί σημαντικών προτάσεων που συζητούνται στο Συμβούλιο. Παράλληλα, θα συζητήσει μαζί της την εφαρμογή μέτρων επιτάχυνσης της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη και ταχύτερης απονομή της, με έμφαση στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης καθώς επίσης και τα χρηματοδοτικά προγράμματα για εκπαίδευση των δικαστών και δικηγόρων.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης