Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

14/10/2016

Λουξεμβούργο, 13-14 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2016.

Την πρώτη ημέρα των εργασιών του Συμβουλίου απασχόλησαν θέματα μετανάστευσης. Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, με στόχο να εντοπιστούν τα κενά και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, καθώς επίσης και η αναδιατύπωση του νομοθετικού πακέτου για το Άσυλο. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος μετεγκατάστασης και την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών της Ελλάδας και της Ιταλίας μέσω της αποστολής εμπειρογνωμόνων. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκε και ο βαθμός εφαρμογής της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, καθώς και οι αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί. Οι Υπουργοί είχαν, εξάλλου, την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πρόταση που υποβλήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή σε σχέση με ένα μόνιμο μηχανισμό επανεγκατάστασης.

Στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης και τοποθετήθηκαν επί της πορείας εφαρμογής του Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης και των Συμφώνων Μετανάστευσης με τις χώρες προτεραιότητας, οι οποίες στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος είναι η Αιθιοπία, το Μάλι, ο Νίγηρας, η Νιγηρία και η Σενεγάλη. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει την εφαρμογή των Συμφώνων με τις χώρες εκείνες που χρειάζονται τη βοήθεια της ΕΕ για βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικών υποδομών τους με τρόπο που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξή τους. Αξιολογώντας την επιτυχία των συμφώνων αυτών, αφού χαιρέτισε τη συμφωνία με το Αφγανιστάν ο κ. Νικολάου τόνισε ότι η Κύπρος θα επιθυμούσε στο εγγύς μέλλον την επέκταση των Συμφώνων και σε χώρες της Ασίας όπως το Πακιστάν και το Ιράν, λόγω της μεγάλης μεταναστευτικής πίεσης προς την ΕΕ και των πρακτικών δυσκολιών που εντοπίζονται με ορισμένες εξ αυτών, όσον αφορά τις επιστροφές. Κατά τη συζήτηση, ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις από κράτη μέλη, οι οποίες αναδεικνύουν τις μεγάλες διαφορές που τα χωρίζουν στον τρόπο χειρισμού και αντιμετώπισης του θέματος και τοποθετούν το μεταναστευτικό ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά τους.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συμβουλίου, τους Υπουργούς απασχόλησαν θέματα δικαιοσύνης. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η Οδηγία για την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (PIF).

Αναφορικά με την Οδηγία PIF, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενδεχόμενη συμπερίληψη των αδικημάτων Φ.Π.Α. εντός του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας, θέση τη οποία στηρίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων τους, συμφώνησαν στην ανάγκη για περαιτέρω μελέτη ενός τέτοιου ενδεχομένου στη βάση των προτάσεων που ακούστηκαν, με σκοπό την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης που θα θέτει σαφή κριτήρια και θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων, όπως για παράδειγμα τα σοβαρά διασυνοριακά αδικήματα.

Σε σχέση με την πρόταση Κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου επί του συμβιβαστικού κειμένου αναφορικά με τη συνεργασία που θα υπάρχει με τη Eurojust, τη συνεργασία με τρίτες χώρες και μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, καθώς και το δικαστικό έλεγχο. Ταυτόχρονα επανέλαβε τους προβληματισμούς μας αναφορικά με την προτεινόμενη διαδικασία συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων και το παραδεκτό του αποδεικτικό υλικού.


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

ReForm

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις