Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες30/06/2016
3
Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ανδρέα Μυλωνά, στο συνέδριο με θέμα «Οι διεθνείς εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία: “Η πρόκληση στη σταθερότητα, την ενέργεια και την ασφάλεια”, Πανεπιστήμιο Frederick, αίθουσα “Τάσσος Παπαδόπουλος”, Λευκωσία, 30.6.2016, 9 π.μ

-------------------------------------------
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνεται να χαιρετίσω το πολύ σημαντικό σημερινό συνέδριο με θέμα: “Οι διεθνείς εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία: “Η πρόκληση στη σταθερότητα, την ενέργεια και την ασφάλεια”. Θέλω, ευθύς εξαρχής να συγχαρώ θερμά το Πανεπιστήμιο Frederick για την πρωτοβουλία του να αναλάβει τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με στόχο την ενημέρωση και τον προβληματισμό γύρω από θέματα διεθνούς αλλά, όπως αποδεικνύεται, και εθνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι προκλήσεις που προκύπτουν στα επίπεδα της ενέργειας, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νοτιανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία.

Η, κάτω από ακαδημαϊκό πρίσμα, προσέγγιση των διεθνών εξελίξεων που σχετίζονται με τις περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τη χώρα μας δίδει τη δυνατότητα εμβάθυνσης της γνώσης, κατανόησης των ιστορικών και άλλων λόγων που επιδρούν σ’ αυτές, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών και βεβαίως, αξιολόγησης του βαθμού που μας επηρεάζουν και λήψης των απαιτούμενων αποφάσεων. Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι προτάσεις των εισηγητών είμαι βέβαιος ότι μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για διασφάλιση της σταθερότητας και ασφάλειας στον τόπο μας αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κύπρος, ως μέλος της Ε.Ε., συμμετέχει ενεργά σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών και σχεδίων δράσης και εργάζεται εντατικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την πρόληψη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής.

Οι εικόνες από ειδεχθείς τρομοκρατικές πράξεις που μεταφέρονται πλέον καθημερινά από τα ΜΜΕ, οι σχεδόν καθημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία και οι πρόσφατες πολύνεκρες επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης, προκαλούν σε όλους συγκλονισμό. Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, και πρωτίστως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η Αστυνομία, έχοντας πλήρη επίγνωση του ασύμμετρου της τρομοκρατικής απειλής και των κινδύνων που υπάρχουν στην περίπτωση μας λόγω κυρίως της εγγύτητας της Κύπρου προς τη Συρία και το Ιράκ και της παρουσίας στην Κύπρο δυτικών συμφερόντων έχουν καταστήσει την αποτροπή της απειλής αυτής ως μιας από τις ύψιστες προτεραιότητες τους.

Θα πρέπει σχετικά να αναφέρω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές, έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και λαμβάνει συνεχώς μέτρα για υλοποίηση της.

Η Εθνική Στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες (Πρόληψη, Προστασία, Καταστολή, Αντίδραση) και η υλοποίηση της βασίζεται σε διακυβερνητική συνεργασία.

· Η Πρόληψη αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών μέσα από την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων, της ένταξης των μεταναστών, της παροχής ίσων ευκαιριών, κλπ.

· Η Προστασία αναφέρεται κυρίως στις κρίσιμες υποδομές. Στην προστασία τους από ενδεχόμενη επίθεση και στη διενέργεια αποτελεσματικών συνοριακών ελέγχων.

· Η Καταστολή αφορά κυρίως την πρόληψη και την καταστολή της τρομοκρατίας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες στη βάση διμερών και πολυμερών συμφωνιών ή νομικών πράξεων ευρωπαϊκού δικαίου, τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων εκτίμησης της απειλής μέσω αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, την αποτελεσματική δίωξη των παρανομούντων, την αξιολόγηση και αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, την εκπαίδευση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη λήψη μέτρων πρόληψης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και την αντιμετώπιση της προπαγάνδας στο διαδίκτυο.

· Τέλος, στα πλαίσια της Αντίδρασης λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης της ετοιμότητας χειρισμού ενδεχόμενου τρομοκρατικού χτυπήματος, μείωσης των συνεπειών του και επιστροφής στην ομαλότητα, την επικοινωνία, τη συνεργασία με εξωτερικό, κ.α.

Η ανταλλαγή πληροφοριών για ύποπτα πρόσωπα, μεταξύ των εθνικών αρχών ασφάλειας, βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μας με άλλες χώρες, δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Ως Κύπρος έχουμε αναπτύξει συνεργασία με γειτονικές χώρες, όπως ο Λίβανος, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, για την αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων.

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της τρομοκρατικής απειλής, σε εθνικό επίπεδο λαμβάνονται από την Αστυνομία αυξημένα μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές και ευάλωτους στόχους, όπως στα λιμάνια, τις μαρίνες, στα αεροδρόμια, στα οδοφράγματα, κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής αλλά και σε πλείστες όσες Πρεσβείες. Ταυτόχρονα, η Αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες της. Ουσιαστική συμβολή στο έργο της Αστυνομίας προσφέρει και αριθμός στελεχών της Εθνικής Φρουράς τα οποία συνδράμουν κυρίως στην προστασία των Αεροδρομίων μας. Τα μέτρα αυτά αξιολογούνται σε τακτική βάση, σύμφωνα με την καθιερωθείσα διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου της απειλής, που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σημειώσω ότι, ως αρμόδιο Υπουργείο, συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες που διεξάγονται στην ΕΕ για υιοθέτηση του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για την τρομοκρατία και ενός πακέτου μέτρων το οποίο θα αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια των συνόρων και θα συμβάλει στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στα πλαίσια της ανάγκης να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις πολλαπλές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συνθήκες που δημιουργούνται στην γύρω από την Κύπρο περιοχή, εξαιτίας δηλαδή της γεωπολιτικής μας θέσης, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μελέτη για τη δημιουργία Ακτοφυλακής ως μιας ανεξάρτητης Υπηρεσίας. Μιας ξεχωριστής μονάδας που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η μονάδα αυτή, η οποία θα έχει την ευθύνη να επιτηρεί από τον αέρα και από τη θάλασσα τις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Κύπρο, θα περιλαμβάνει σκάφη και αεροσκάφη που σήμερα βρίσκονται σε διάφορες Υπηρεσίες και κατά βάση κάτω από την Αστυνομία Κύπρου. Στόχος είναι η αύξηση των ελέγχων των ακτών και της θαλάσσιας περιοχής γύρω από την Κύπρο, εφόσον το θέμα των μεταναστευτικών ροών από τις γειτονικές χώρες έχει δημιουργήσει την ανάγκη να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, να επιτηρούμε σε συνεχή βάση τις ακτές μας και την ΑΟΖ, και να ανταποκρινόμαστε εντός συγκεκριμένου χρόνου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Θα ήθελα να τονίσω στο συνέδριο σας, ότι οι αρχές ασφαλείας του κράτους, βρίσκονται και θα συνεχίσουν να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία, σε συνάρτηση με τα επίπεδα επικινδυνότητας, μέτρα ασφάλειας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μια φορά την ευαρέσκεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τη διοργάνωση του συγκεκριμένου αυτού συνεδρίου και να ευχηθώ στους διοργανωτές, τους εισηγητές και γενικά στους συμμετέχοντες κάθε επιτυχία στις εργασίες του.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις