Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Αρχείο


Αιτήσεις
Κατά την επίσκεψή του στο Αναγνωστήριο ο ερευνητής συμπληρώνει την Αίτηση για Επιθεώρηση Αρχείων στην οποία, αφού καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία, σημειώνει τους κωδικούς των αρχείων προς επιθεώρηση.

Η αντίστοιχη Αίτηση για Aντιγραφή Aρχείων συμπληρώνεται όταν ο ερευνητής επιθυμεί να αναπαραγάγει κάποια αποσπάσματα των αρχείων που ερεύνησε.


 • Αιτήσεις για Επιθεώρηση Αρχείων και για Aντιγραφή Aρχείων

 • Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

  Ψηφιακός Ηρόδοτος

  Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

  International Council on Archives

  Τμήμα Αρχαιοτήτων

  Κυπριακές Βιβλιοθήκες

  IMI

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

  Σχέδιο Δράσης Διάσωσης Αρχειακών Συλλογών

  112