Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινοτικά Προγράμματα


ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από το 2002, η Κύπρος μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Δράση κατά των Διακρίσεων (περιόδου 2001-2006). Το Πρόγραμμα προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με δημοσιοποίηση και κυκλοφορία του πληροφοριακού υλικού και ενθάρρυνση αρμοδίων φορέων για αξιοποίηση του Προγράμματος και απορρόφηση κονδυλίων της Ε.Ε., μέσα από υποβολή προτάσεων για διάφορες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και δράσεις.

Στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια Προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτήθηκαν δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων του κυβερνητικού και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με θέματα διακρίσεων.

Συγκεκριμένα:

· Διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2003 Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Η πολιτική και το κοινοτικό κεκτημένο της Ε.Ε. στα θέματα των διακρίσεων»

· Διοργανώθηκε το Μάιο του 2004 ενημερωτικό Σεμινάριο με θέμα «Πολυπολυτισμική αστυνόμευση»

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.E. http://europa.eu.int/comm/index_en.htm


ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Στα πλαίσια διαφώτισης και ευαισθητοποίησης αρμοδίων φορέων, του κυβερνητικού και ιδιωτικού τομέα, σε θέματα διακρίσεων καθώς επίσης ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού η Νομική Μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επιμελήθηκε και εξέδωσε τις πιο κάτω εκδόσεις:

(α) ΄Εκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την Εφαρμογή των Συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά του Ρατσισμού

(β) ΄Εκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά των Διακρίσεων σε Τομείς του Κοινοτικού Κεκτημένου

(γ) National Report of the Republic of Cyprus on the Implementation of the Conclusions of the European and World Conferences against Racism

(δ) Report of the Republic of Cyprus Against Discrimination in the Fields of the EU Acquis - Policy and Measures Against Discrimination

(ε) Report to the European Commission according to Article 17 of the Racial Directive (No.2000/43/EC)
(στ) Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την εξάλειψη των Διακρίσεων


Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη και συμβουλές σε κάθε Κράτος - Μέλος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα - www.stop-discrimination.info.Επίσης, η Νομική Μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του ΥΔΔΤ) έχει συμβάλει ενεργά στην προετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (για τα έτη 2003, 2004 και 2005) στο Δίκτυο Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα το οποίο συστάθηκε το 2002 από την ΕυρωπαΪκή Επιτροπή (ΓΔ Δικαιοσύης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) και σκοπός του είναι η υποβολή στοιχείων για την κατάσταση της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη και στην ΕΕ.
Η εν λόγω έκθεση βρίσκεται και στο διαδύκτιο στη διεύθυνση: http://cridho.cpdr.ucl.ac.be

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
Tρίτη έκθεση για την Κύπρο

Ανώτερος Λειτουργός της Μονάδας Νομικών Θεμάτων συντόνισε και επιμελήθηκε το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) για τη σύνταξη της Τρίτης Εκθεσης για την Κύπρο σε θέματα διακρίσεων.

Από τη δημοσίευση της δεύτερης έκθεσης της ECRI για την Κύπρο στις 3 Ιουλίου 2001, έχει σημειωθεί πρόοδος σε πολλά από τα πεδία που είχαν επισημανθεί στην έκθεση εκείνη. Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο κατά των φυλετικών διακρίσεων έχει ενισχυθεί σημαντικά, όπως αντικατοπτρίζεται στην επικύρωση του Πρωτοκόλλου Νο. 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την υιοθέτηση πρωτογενούς νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και την επέκταση της εντολής και των εξουσιών του Επιτρόπου Διοικήσεως για την αντιμετώπιση των φυλετικών διακρίσεων. Έχει ληφθεί ένα πλήθος σημαντικών μέτρων, περιλαμβανομένης της έκδοσης διαβατηρίων και άλλων προσωπικών εγγράφων για τη βελτίωση της θέσης των μελών της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, εκ των οποίων, μετά τη μερική άρση των περιορισμών στην ελευθερία διακίνησης στις δυο πλευρές της Πράσινης Γραμμής τον Απρίλιο του 2003, αυξανόμενοι αριθμοί ζουν και εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την εξέταση της διεθνούς προστασίας έχει τεθεί πλέον σε ισχύ. Έχει εισαχθεί ο θεσμός της παρακολούθησης των ρατσιστικών περιστατικών από την αστυνομία.

Η Έκθεση δημοσιοποιήθηκε στις 16 Μαίου 2006 και το πλήρες κείμενό της καταχωρείται στην παρούσα ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.


Tρίτη έκθεση για την Κύπρο


Οργανισμός Θεμελιωδών Διακρίσεων της Ε.Ε.

Ανώτερος Λειτουργός της Μονάδας Νομικών Θεμάτων αποτελεί τα τελευταία 4 χρόνια το σύνδεσμο/σημείο επαφής με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας (EUMC – European Monitoring Center on Racism and Xenophobia), το οποίο από 1.3.07 μετεξελίχθηκε σε Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ίδρυση ενός κοινοτικού οργανισμού, που θα έχει ως καθήκον την παροχή πληροφοριών και δεδομένων σε ζητήματα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συμβάλλει στη μεγαλύτερη γνώση και στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα ζητήματα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ένωση και κατ’ επέκταση στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση του εν λόγω Οργανισμού, καθώς επίσης την εθνική πληροφόρηση που παρέχεται κάτω από τη θεματική ενότητα EUMC Infosheet for Cyprus επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://eumc.eu.int. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απονεμήθηκε από την Κοινοπολιτεία στο Δημοτικό Σχολείο Άγιος Αντώνιος στη Λεμεσού το 2ο Βραβείο Καλής Πρακτικής στην Εκπαίδευση.
AΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ[attachment "Congrats from the thrid winner.jpg" deleted by Areti Charalambous/MJPO/Gov]

Για ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σε θέματα που άτπονται της δικαιοσύνης η Νομική Μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επιμελήθηκε και εξέδωσε πληροφοριακά δελτία αναφορικά με:


(α) Τα νομικά επαγγέλματα στην Κύπρο


(β) Η διασυνοριακή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος

(γ) Νομική αρωγή στην Κύπρο

(δ) Legal Aid in Cyprus


(ε) Έννομη Τάξη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ/ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της παρακολούθησης και της εφαρμογής του Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης κατά των Διακρίσεων (2001-2006), πραγματοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μετέχει ενεργά, ως ακολούθως:

· Ημερίδα της ΙΝΕΚ-ΠΕΟ με θέμα «Ρατσισμός και Κοινωνικές Διακρίσεις στην Απασχόληση (17.3.04).
Παρουσίαση ΑΛΝΘ κας Καίτης Ανδρέου με θέμα:
«Ο Περί Ισης Μεταχείρισης (Φυλετική και Εθνοτική Καταγωγή) Νόμος του 2004» και το Κοινοτικό Πρόγραμμα κατά των Διακρίσεων».· Σεμινάριο Εθνικής Ομάδας κατά των Διακρίσεων με θέμα «Μέσα Επικοινωνίας και Διαφορετικότητα», (25.10.05).
Παρουσίαση ΑΛΝΘ κας Καίτης Ανδρέου με θέμα:
«Οι προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ και η Κύπρος κατά των Διακρίσεων».


· Σεμινάριο παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου με θέμα «Οι Νέοι κατά των Διακρίσεων», (30.11.05).
Παρουσίαση ΑΛΝΘ κας Καίτης Ανδρέου με θέμα:
«Η νομοθετική πτυχή της προσπάθειας που καταβάλλει η ΕΕ και η Κύπρος κατά των Διακρίσεων»
-------------------------------------------------------

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?page_id=418&language=EL

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Brief Cyprus’s report on issues concerning the fight against discriminationΕΚΔΟΣΗ ΠΙΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (2007)
PUBLICATIONS OF THE LEGAL UNIT OF THE MJPO, 2007 - 2008

Standard Final Activity Report on the Implementation of the 2007 European Year of Equal Opportunities for all at national level"National Activities of the European Year of Equal Opportunities for All 2007 - Let's make Equality a Reality" (Greek and English version)"National Strategy and Priorities for the European Year 2007 - Equal Opportunities for All, Cyprus" (Greek and English version)
"Description and Evaluation of the Activities taken place during the European Year of Equal Opportunities for All (2007)" (Greek and English document)"Policy and Measures Against Discrimination - Report of the Republic of Cyprus against discrimiantion in the fields of the European Union Acquis" - Revised edition 2007 (Greek and Egnlish version)
Comprehensive Report prepared by the Legal Unit
of the Ministry of Justice and Public Order

Combating Racism, intolerance and xenophobia


Σχετικά Αρχεία:

ATT6MRLR
(Μέγεθος Αρχείου: 427,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ekthesis - ratsismos 2003 grk.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 536,28Kb)
ATT9EDEG
(Μέγεθος Αρχείου: 368,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ekthesis kata ton diakrisevn grk.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 665,55Kb)
ATT252U1
(Μέγεθος Αρχείου: 301,39Kb)
2003 eng.pdf Report-Racism.2003 eng.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 286,37Kb)
ATTJK3K5
(Μέγεθος Αρχείου: 212,65Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Report-PolicyAndMeasuresAgainstDiscrimination en.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 501,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Report_to_the_European_Commission.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 112,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Πληροφοριακό Δελτίο - Εξάλειψη των Διακρίσεων.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 576,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πληροφοριακό Δελτίο - Εξάλειψη των Διακρίσεων.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 200,26Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG Congrats from the thrid winner.jpg
(Μέγεθος Αρχείου: 76,91Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG Students working.jpg
(Μέγεθος Αρχείου: 58,64Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Appendix A.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 36,72Kb)
General of the Commonwealth.jpg The headteacher with the Sec. General of the Commonwealth.jpg
(Μέγεθος Αρχείου: 422,83Kb)
ATTDY0P0
(Μέγεθος Αρχείου: 58,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πληροφοριακό Δελτίο - Νομικά επαγγέλματα στην Κύπρο.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 156,71Kb)
ATTK3YCO
(Μέγεθος Αρχείου: 50,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πληροφοριακό Δελτίο - Διασυνοριακή άσκηση του Δικηγορικού ….pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 183,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Πληροφοριακό Δελτίο -Νομική Αρωγή στην Κύπρο.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 54,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πληροφοριακό Δελτίο -Νομική Αρωγή στην Κύπρο.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 184,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word LEGAL AID IN CYPRUS.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 43,35Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat LEGAL AID IN CYPRUS.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 139,78Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΈΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 50,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word filetiki-arhiko-ka(1).doc
(Μέγεθος Αρχείου: 59,16Kb)
PPT ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ(1).PPT
(Μέγεθος Αρχείου: 226,42Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word filetiki ethnotiki katagogi(2).doc
(Μέγεθος Αρχείου: 72,41Kb)
PPT ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ(2).PPT
(Μέγεθος Αρχείου: 226,42Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word filetiki ethnotiki -25-11-05-κα(3).doc
(Μέγεθος Αρχείου: 119,84Kb)
2005(3).PPT ΟιΝέοιΚατάΤωνΔιακρίσεων.2005(3).PPT
(Μέγεθος Αρχείου: 397,26Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ_2007.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 259,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word sp2007-07-02-23KA1.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 30,6Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Conclusions-EN.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 80,3Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Brief Presentation on the Legacy of the 2007 EYEO.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 40,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word FINAL Εκθεση προς ΕΕ 0511291.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 96,38Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word briefCyreport_2008.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 103,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat OI_NEOI_KATA_TON_DIAKRISEON.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1217,94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PRAKTIKA.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1217,94Kb)
lnk Shortcut to Final Activity Report.lnk
(Μέγεθος Αρχείου: 0,32Kb)
lnk Shortcut to Enlish document 13x30_EN.lnk
(Μέγεθος Αρχείου: 0,33Kb)
lnk Shortcut to Greek document 13x30_GR.lnk
(Μέγεθος Αρχείου: 0,33Kb)
lnk Shortcut to national strategy.lnk
(Μέγεθος Αρχείου: 0,31Kb)
lnk Shortcut to national_strategy_(greek).lnk
(Μέγεθος Αρχείου: 0,34Kb)
lnk Shortcut to Περιγραφή και Αξιολόγηση των Δράσεων του Ευρωπαικού Έτους Ίσ.lnk
(Μέγεθος Αρχείου: 0,45Kb)
Jan2008.B5.en.lnk Shortcut to ReportCYAgainstDiscrimination.Jan2008.B5.en.lnk
(Μέγεθος Αρχείου: 0,39Kb)
Jan2008.B5.gr.lnk Shortcut to ΕκθεσηΚΔκατάΔιακρίσεωνΚΚ.Jan2008.B5.gr.lnk
(Μέγεθος Αρχείου: 0,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CombatingRacismIntoleranceXenophobia-ComprehensiveReport b….pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 217,54Kb)

No documents found


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Brexit και Κύπρος

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες