Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διεθνής Συνεργασία


ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η ρύθμιση νομικών θεμάτων και η απονομή της δικαιοσύνης είναι θέματα που απαιτούν συνεχώς αυξανόμενη συνεργασία με άλλες χώρες τόσο στον τομέα του αστικού όσο και του ποινικού δικαίου, λόγω της αυξημένης διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών.

Με στόχο τη διευκόλυνση, επιτάχυνση και βελτίωση της διεθνούς αυτής συνεργασίας συστάθηκε και λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως από το 1999 η Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας, η οποία έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

α) συνομολόγηση διμερών συμβάσεων δικαστικής συνεργασίας

β) μελέτη και προώθηση της προσχώρησης της Κύπρου σε πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με νομικά θέματα και

γ) την εφαρμογή των πιο πάνω διμερών και πολυμερών συμβάσεων καθώς και του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε θέματα δικαστικής συνεργασίας.

Τα τηλέφωνα της Μονάδας Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας είναι:

Αστικά Θέματα: +357 22805928, +357 22805932, +357 22805973

Ποινικά Θέματα: +357 22805928, +357 22805942, +357 22805973, +357 22805974, +357 22805908

Επιδόσεις Εγγράφων: +357 22805964, +357 22805975

ΠΙστοποιήσεις Εγγράφων (Apostille) Λευκωσίας : +357 22805998

ΠΙστοποιήσεις Εγγράφων (Apostille) Λεμεσού : +357 25345650, +357 25345651

Τηλεομοιότυπο Μονάδας: +357 22518328.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: registry@mjpo.gov.cy


 • ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 • Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

  Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

  Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

  Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

  Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

  Brexit και Κύπρος

  ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

  JCC - Fines

  APOSTILLE

  ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

  IMI

  Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

  Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

  Διαμεσολάβηση

  Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

  Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κυπριακές Βιβλιοθήκες