Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Εγκληματολογική Μονάδα


ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Το έργο της Μονάδας Εγκληματολογικών Ερευνών αφορά, μεταξύ άλλων, στη διεξαγωγή μελετών/ ερευνών, στη διαμόρφωση πολιτικής για την πρόληψη, αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη μεταχείριση αδικοπραγούντων, στην παρακολούθηση της και υποβολή εισηγήσεων σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με την πρόληψη/ έλεγχο της εγκληματικότητας, μεταχείρισης αδικοπραγούντων, στο συντονισμό διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών οι οποίες ασχολούνται με θέματα κοινωνικής άμυνας και εγκληματικότητας, στη διοργάνωση συνεδριών/ σεμιναρίων, καθώς και στο χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

  Παράλληλα, η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών συμμετέχει στις εργασίες Επιτροπών που συγκροτούνται για ειδικά θέματα εγκληματικότητας και ναρκωτικών καθώς και θέματα που άπτονται κοινωνικής πολιτικής. Έχει αναλάβει, επίσης, την επιστημονική και διοικητική (Γραμματεία) υποστήριξη του Συμβουλίου Εγκληματικότητας και των Υπεπιτροπών του.

  Σκοπός του Συμβουλίου Εγκληματικότητας, το οποίο συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι η διαμόρφωση εθνικής αντεγκληματικής πολιτικής και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών/ φορέων που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

 • Μελέτες - Έρευνες - Πολιτική
 • Ναρκωτικά
 • Στατιστικά Εγκληματικότητας
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ
 • Συμβούλιο Εγκληματικότητας
 • Συνέδρια - Ομιλίες - Εκθέσεις

 • Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

  Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

  Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

  Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

  Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

  Brexit και Κύπρος

  ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

  JCC - Fines

  APOSTILLE

  ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

  IMI

  Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

  Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

  Διαμεσολάβηση

  Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

  Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κυπριακές Βιβλιοθήκες