Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Θέματα Γυναίκας


Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

Η Ισότητα Ανδρών και Γυναικών αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυβερνητικής Πολιτικής η οποία προωθείται μέσω της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Tάξεως και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. (ΕΜΔΓ).

Μονάδα Ισότητας

Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποτελεί την Κυβερνητική Υπηρεσία που φέρει την κύρια ευθύνη της διαμόρφωσης, συντονισμού και εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα Ισότητας καθώς και της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων.

Ταυτόχρονα αποτελεί τη Γενική Γραμματεία του ΕΜΔΓ η οποία παρέχει γραμματειακή/διοικητική και επιστημονική υποστήριξη στα συμβουλευτικά όργανα του ΕΜΔΓ και κυρίως στο Συμβούλιο και προωθεί τις αποφάσεις τους.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Μονάδα Ισότητας) ορίστηκε αρμόδια αρχή για την έκδοση Πιστοποιητικών Συμβατότητας των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. • ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣI. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
 • Division for the Advancement of Women
 • Documents
 • Security Council resolution 1325(2000) on Women and peace and security
 • General Assembly resolution 62/134 on eliminating rape and other forms of sexual violence in all their manifestations, including in conflict and related situations
 • General Assembly resolution 62/140 on the girl child
 • Ψήφισμα ΓΣ Ηνωμένων Εθνών με θέμα Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women violence against women as a barrier to.pdf


II. Ευρωπαϊκή Ένωση


EIGE REPORT- Poverty, gender and intersecting inequalities in EU.pdfEIGE REPORT- Poverty, gender and intersecting inequalities in EU.pdf
III. Συμβούλιο της Ευρώπης

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ψήφισμα ΓΣ Ηνωμένων Εθνών με θέμα Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women violence against women as a barrier to.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 60,6Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat The European Charter for Equality.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 345,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ευρωπαικός Χάρτης για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 271,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EIGE REPORT- Poverty, gender and intersecting inequalities in EU.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1999,3Kb)

 • Βία εναντίον της Γυναίκας
 • Διεθνείς Συμβάσεις
 • Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • Εκθέσεις Προόδου
 • Έρευνες - Μελέτες
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Νομοθεσία
 • Πολιτική/ Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • Προτάσεις για Σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία / Ταμείο Συνοχής
 • Συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
 • Χρηματοδοτήσεις - Χορηγίες

 • Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

  Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

  Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

  Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

  Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

  Brexit και Κύπρος

  ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

  JCC - Fines

  APOSTILLE

  ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

  IMI

  Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

  Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

  Διαμεσολάβηση

  Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

  Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κυπριακές Βιβλιοθήκες