ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικός Διευθυντής


ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΔΔΤ

Ο Ανδρέας Ασσιώτης είναι απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master in Civic Design (Urban and Regional Planning) του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Άρχισε τη σταδιοδρομία του ως μέλος της Ομάδας του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας το 1981, εργοδοτήθηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το 1983 και συνέχισε να εργάζεται στην ίδια θέση μέχρι το 1987. Από το 1989, οπότε επέστρεψε από τις μεταπτυχιακές του σπουδές, μέχρι το 1997 υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Από τον Απρίλιο 1997, οπότε προήχθηκε σε Ανώτερο Λειτουργό Πολεοδομίας, μέχρι τον Μάρτιο 2001 ήταν Προϊστάμενος των Τομέων Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δήλωσης Πολιτικής και Ιεραρχικών Προσφυγών και Νομοθεσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Επιπρόσθετα, από το 1994 μέχρι το 2001 ήταν υπεύθυνος Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για θέματα Συμβουλίου της Ευρώπης (CEMAT) και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESDP).

Το Μάρτιο 2001 διορίσθηκε στη θέση του Επάρχου και υπηρέτησε ως Έπαρχος Κερύνειας μέχρι τον Μάρτιο 2012. Παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης του, ήταν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης για θέματα Πολεοδομίας, Οικοδομών και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την ίδια περίοδο ανέλαβε πολλά άλλα καθήκοντα μέσα στο ευρύ πεδίο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τον Μάρτιο 2000 διορίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και κατά την περίοδο Μαΐου 2002 - Μαρτίου 2003 διορίσθηκε Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπήρξε μέλος στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, από τον Απρίλιο 2001 μέχρι τον Ιούλιο 2012.

Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης διορίσθηκε ως Γενικός Διευθυντής την 01 Απριλίου 2012 και κατόπιν σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 μέχρι Απρίλιο 2018 υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με νέα Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 12 Απριλίου 2018 τοποθετήθηκε ως Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

No documents found


© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως