Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις


1.Πως μπορώ να επικοινωνήσω απευθείας μαζί σας;
2. Τι χρειάζεται να ξέρω σχετικά με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο;
3. Tι χρειάζεται να ξέρω σχετικά με την γραμμή του Πολίτη (1460);
4. Τι χρειάζεται να ξέρω για την γραμμή παροχή βοήθειας στο κοινό (1498);


1. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω απευθείας μαζί σας;


Η διεύθυνση του Υπουργείου (τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση) είναι καταχωρημένη στη σελίδα
«Επικοινωνία».
Στον κατάλογο με τα ονόματα των Λειτουργών που είναι καταχωρημένος στη σελίδα «Υπουργείο– Προσωπικό –Oργανωτική Δομή» μπορείτε να βρείτε το τηλέφωνο.
Αρχή Σελίδας
2.Τι χρειάζεται να ξέρω σχετικά με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο;

Η Κυπριακή Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά απαγορεύει την εισαγωγή, κατοχή, κατοχή και χρήση όλων των ειδών ναρκωτικών ακόμα και για μικρές ποσότητες που προορίζονται για προσωπική χρήση.
Οι ποινές που προνοεί η Νομοθεσία στην Κύπρο για κατοχή, εισαγωγή, προμήθεια, καλλιέργεια για τις προαναφερθείσες ουσίες, είναι ιδιαίτερα αυστηρές για όλα τα αδικήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αστυνομία
e-mail:
http://www.policepress@cytanet.com.cy

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ
Αρχή Σελίδας
3. Τι χρειάζεται να ξέρω σχετικά με την γραμμή του Πολίτη (1460);
Γραμμή του Πολίτη (1460)
Η Γραμμή του Πολίτη (1460), η οποία λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως στο Κ.Ε.Μ. (Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων) Αρχηγείου, ανταποκρίνεται σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών. Οι κλήσεις αυτές αφορούν ένα ευρύ πεδίο θεμάτων μεταξύ των οποίων και περιπτώσεις μη Αστυνομικής φύσεως, όπου οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται να αποταθούν σε άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες του Κράτους για επίλυση του προβλήματος τους.
Αρχή Σελίδας

4. Τι χρειάζεται να ξέρω για την γραμμή παροχή βοήθειας στο κοινό (1498);

Παροχή Βοήθειας στο Κοινό
Στο Αρχηγείο της Υ.ΚΑ.Ν. λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως η Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (τηλ. 1498), μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό να αποταθεί ανώνυμα ή επώνυμα είτε για να διαβιβάσει πληροφορίες, είτε για να ζητήσει βοήθεια και συμβουλές σε θέματα που αφορούν εξαρτησιογόνες ουσίες. Μέσω της γραμμής αυτής παρέχεται ενημέρωση στο κοινό, βοήθεια και στήριξη σε χρήστες και στις οικογένειες τους και όταν κριθεί αναγκαίο, παραπομπή τους σε θεραπευτικά προγράμματα ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
Αρχή Σελίδας