Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο

11/09/2019

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών.

Σε δηλώσεις του μετά από το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης είπε πως επιδίωξή μας, μέσω της εφαρμογής του Σχεδίου, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων, με απώτερο σκοπό την ανατροπή των πατριαρχικών και ανδροκρατούμενων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών δομών και μηχανισμών.

Προς τούτο, το Σχέδιο θέτει επτά βασικούς στόχους προτεραιότητας, οι οποίοι είναι:
1. Καταπολέμηση της έμφυλης βίας και πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
2. Ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψεως αποφάσεων
3. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου
4. Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων γυναικών
5. Επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας, με συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
6. Εξάλειψη στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων
7. Εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα ετοιμάστηκε στη βάση εισηγήσεων που υπέβαλαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, Κυβερνητικοί και μη, που παράγουν ή/και εφαρμόζουν πολιτικές και δράσεις που προάγουν την ισότητα των φύλων. Επίσης, μεταξύ άλλων, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη ευρωπαϊκές νομοθεσίες, πολιτικές, δεσμεύσεις και έρευνες, η Διακήρυξη της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι νέοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που τέθηκαν το 2015 με ορίζοντα επίτευξης το 2030.

Επί του ιδίου θέματος, πρόσθεσε ο κ. Υπουργός, δηλαδή της προώθησης της ισότητας των φύλων, είχα χθες [σ.σ. 10 Σεπτεμβρίου 2019] μια πολύ γόνιμη συνάντηση με τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, όπου μαζί τις εκπροσώπους των γυναικείων οργανώσεων που συμμετέχουν στον Εθνικό Μηχανισμό, δώσαμε άμεσα πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που τέθηκαν, που ενθαρρύνουν την ισότητα των φύλων και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.

Ομοίως να σας ενημερώσω, συνέχισε ο κ Σαββίδης, ότι η Αστυνομία, μετά από συστάσεις μας, έλαβε συγκεκριμένες πρόσθετες δράσεις, οι οποίες είναι εν εξελίξει και εδράζονται σε τέσσερις πυλώνες, για αποτελεσματικότερο χειρισμό περιστατικών βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας.

«Τα θέματα ισότητας αποτελούν πολύ σοβαρά ζητήματα που δεικνύουν και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία. Για τούτο και οι συνέργειες και η συνεργασία σε αυτό το ευαίσθητο θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία είναι ιδιαζούσης σημασίας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα οπισθοδρόμησης σε ό,τι έχει κατακτηθεί μέχρι σήμερα, σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επεσήμανε ο κ. Υπουργός.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες