Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΑΠΑΓΩΓΗΑΠΑΓΩΓΗ

Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 25.10.1980. Για την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Κεντρικές Αρχές των άλλων συμβαλλόμενων μερών. Η εν λόγω Σύμβαση ισχύει μεταξύ της Δημοκρατίας και των πιο κάτω κρατών, για τις οποίες η Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι αποδέχεται την προσχώρηση τους.

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=24

Σκοπός της Σύμβασης είναι:

α) να διασφαλίσει την άμεση επιστροφή των παιδιών που παράνομα μετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα κράτη, και

β) να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα φύλαξης και επικοινωνίας βάσει της νομοθεσίας ενός συμβαλλόμενου κράτους γίνονται σεβαστά στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη.

Έντυπα υποβολής αίτησης για την επιστροφή παιδιού ή για την εξασφάλιση επικοινωνίας με βάση την πιο πάνω Σύμβαση διατίθενται πιο κάτω.


Επίσης, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. ισχύει ο κανονισμός της Ε.Ε. με αρ. 2201/2003 "Regulation (E.C.) concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility", repealing Regulation (E.C.) no 1347/2000.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2201-2003 regulation - GR.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2201-2003 regulation - EN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat List of Documents.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Λιστα με Εγγραφα Αιτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Γενικές πληροφορίες αναφορικά με το θέμα των γονικών απαγωγών ανήλικων παιδιών (κάτω των 16 ετών).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word AUTHORISATION - en.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - gr.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - gr.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - gr.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ACCESS FORM - en.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word RETURN FORM - en.doc


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Brexit και Κύπρος

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες