Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019-2024

22/05/2019

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αξιολογώντας τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2012-2017, έκρινε ότι η φύση, η συνθετότητα και η εξέλιξη της εγκληματικότητας στην Κύπρο καθιστούσε επιβεβλημένη τη σύζευξη, με επιστημονικό τρόπο, όλων των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι ήταν αναγκαία μια επιστημονικά τεκμηριωμένη, συνεκτική και ισορροπημένη δέσμη μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής και εγκληματοπροληπτικών δράσεων που θα περιλαμβάνει ευρείας κλίμακας νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με συμμετοχή και συνευθύνη όλων των φορέων αντεγκληματικής πολιτικής.

Με αυτά τα δεδομένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εκπόνησε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019-2024.

Το τελικό κείμενο του Σχεδίου Δράσης διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση με την Αστυνομία και αφού λήφθηκαν υπόψη οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει για πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Λήφθηκε επίσης σοβαρά υπόψη η σχετική νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου και των κυπριακών δικαστηρίων σε υποθέσεις που αφορούν στην εφαρμογή και ερμηνεία του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του εγκλήματος. Πριν από την οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019-2024 έγινε, επίσης, εκτεταμένη συζήτηση και διαβούλευση με το Επιστημονικό Κέντρο Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο Σχέδιο Δράσης το νέο Σχέδιο Δράσης 2019- 2024, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 15 Μαίου, 2019, ανταποκρίνεται σε νέες, σύγχρονες ανάγκες, δεδομένα και προκλήσεις της κοινωνίας και λαμβάνει υπόψη νέες τάσεις και μορφές εγκληματικότητας. Το χαρακτηρίζει η αντίληψη ότι η ανάγνωση και διαχείριση του εγκληματικού φαινομένου δεν μπορεί να είναι μονοπαραγοντική και ότι η καταλληλότερη πολιτική για την αντιμετώπισή του, πρέπει να έχει συμμετοχικό χαρακτήρα και να κινείται, ταυτόχρονα, σε διαφορετικά επίπεδα και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο Σχέδιο αντανακλώνται προτεραιότητες που χαράχτηκαν και μέτρα που λήφθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τα τελευταία χρόνια, όπως η ριζική αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος και η αναδιαμόρφωση του χαρακτήρα της Αστυνόμευσης.

Το Σχέδιο Δράσης καθιερώνει ως προγραμματικό στόχο και με πρακτικό τρόπο την ευαισθητοποίηση, ενεργό συμμετοχή και τη συνέργεια των πολιτών, ιδίως των νέων, και φορέων στη χάραξη και εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής. Περιλαμβάνει ευρείες και σύνθετες προτάσεις και δράσεις καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κλιμακωτής υλοποίησης τους εντός της επόμενης πενταετίας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019-2024 εστιάζει σε έξι πυλώνες (Νομοθετικές παρεμβάσεις, Δικονομικές μεταρρυθμίσεις, ποινολογία σωφρονιστική, Αστυνόμευση, κρατικός μηχανισμός, Συνέχιση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2012- 2017) για τους οποίους προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις, πρωτοβουλίες, νομοθετικά και θεσμικά μέτρα, καθώς και συγκεκριμένοι φορείς υλοποίησης και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης