Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Δηλώσεις για το θέμα του εκσυγχρονισμού του Οικογενειακού Δικαίου

26/04/2017

Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου είναι επιβεβλημένη τόσο σε σχέση με την εφαρμογή των σχετικών νόμων όσο και σε σχέση με την ανάγκη η νομοθεσία να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις, επεσήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, κληθείς, σήμερα, να σχολιάσει τα νομοσχέδια που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου.

Αναφερόμενος στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε:

«Μετά από μελέτη του θέματος και εισηγήσεων που είχαμε λάβει από διάφορα κόμματα, προχωρήσαμε στον ορισμό δύο Επιτροπών – μιας στην οποία μετείχαν εμπειρογνώμονες και μιας στην οποία μετείχα ακαδημαϊκοί – με σκοπό την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου. Όταν αναφερόμαστε σε «Οικογενειακό Δίκαιο» μιλάμε για ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε διάφορες νομοθεσίες - δεν αφορά μόνο τον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο, αλλά και άλλους νόμους όπως είναι οι νόμοι που αφορούν τον γάμο, τις σχέσεις και τέκνων, την υιοθεσία, ακόμα και την κληρονομική διαδοχή. Από αυτές τις ρυθμίσεις θα τροποποιηθούν συνολικά οκτώ Νόμοι.

Οι δύο Επιτροπές έχουν υποβάλει τις εισηγήσεις τους, έγινε επεξεργασία των εισηγήσεων και στη συνέχεια, αφού υποβλήθηκαν σε δημόσιο διάλογο, λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των οργανισμών ή ατόμων που υπέδειξαν ενδιαφέρον. Αναμένονται οι απόψεις του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα νομοσχέδια και με τη συμπλήρωσή τους θα υποβληθούν στη Νομική Υπηρεσία για σκοπούς νομοτεχνικού ελέγχου.

Με βάση τις εισηγήσεις αναθεωρείται η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, ώστε από τη μια, να προωθηθεί η εκδίκαση υποθέσεων κατά ταχύτερο τρόπο και από την άλλη, το Δικαστήριο να προστατεύσει περαιτέρω τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά αναγνωρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις. Προσπάθειά μας είναι να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το σύστημα προστασίας του παιδιού, τόσο σε σχέση με τη διατήρηση επικοινωνίας με τους γονείς του όσο και στον τρόπο ρύθμισης ζητημάτων που το αφορούν προσωπικά, ώστε να μπορεί να εκφράζει ενώπιον του Δικαστηρίου τη δική του άποψη, η οποία θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με τους λόγους διαζυγίου και εισάγεται το συναινετικό διαζύγιο το οποίο συνιστά ισχυρό κλονισμό του γάμου. Γίνονται ρυθμίσεις στη βάση λαθών που έχουν διαπιστωθεί στις σχετικές νομοθεσίες και ρυθμίζονται θέματα που έχουν προκύψει λόγω αλλαγών που έχουν προκύψει στις σχετικές νομοθεσίες».

Περαιτέρω, ο κ. Νικολάου υπογράμμισε ότι η αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου κρίθηκε αναγκαία έχοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση του περί Γάμων Νόμου έγινε πριν από 15 περίπου χρόνια – όπως και η ρύθμιση των άλλων σχετικών ζητημάτων. «Η αναθεώρηση που γίνεται τώρα είναι επιβεβλημένη τόσο σε σχέση με την απαίτηση για εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου όσο και σε σχέση με την ανάγκη η νομοθεσία να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις».

Ερωτηθείς σχετικά με το συναινετικό διαζύγιο, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι οι εν διαστάσει σύζυγοι θα μπορούν να υποβάλουν στο Δικαστήριο συναινετική αίτηση για διαζύγιο και η σύμφωνη γνώμη τους να διαλύσουν τον γάμο τους θα αποτελεί λόγο ισχυρού κλονισμού του γάμου, γιατί είναι κλονισμός του γάμου είναι αποτέλεσμα της κοινής επιθυμίας να τον διαλύσουν και ότι δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν μαζί.

Ερωτηθείς κατά πόσο θα υπάρχει ρύθμιση και για τα περιουσιακά στοιχεία, ο κ. Υπουργός ανέφερε: «Σε κάθε περίπτωση διαδικασίας διαζυγίου, το δικαστήριο ρυθμίζει τα θέματα επικοινωνίας, σχέσεων γονέων και τέκνων, τα περιουσιακά ζητήματα που προκύπτουν συνεπεία της διάλυσης του γάμου – δηλαδή τα όσα απέκτησαν οι δύο σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου – και για το σκοπό αυτό υπάρχουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες».

Τέλος, σε ερώτηση εάν στη νέα νομοθεσία θα προβλέπεται κάτι για τα προγαμιαία συμβόλαια, ο κ. Υπουργός σχολίασε ότι κάθε ζευγάρι μπορεί να ρυθμίσει είτε πριν είτε μετά τον γάμο τα περιουσιακά του στοιχεία, όπως το ίδιο κρίνει, όπως και το τι θα συμβεί σε περίπτωση διάλυσης του γάμου και επεσήμανε ότι: «Δεν νομίζω ότι είναι ορθό να ρυθμίζεται, είτε πριν την τέλεση γάμου είτε κατά την διάρκεια, ο τρόπος κατανομής της περιουσίας που θα αποκτήσουν ή απέκτησαν κατά την διάρκεια του γάμου, όταν ο γάμος έχει στόχο την συνέχεια και όχι το χωρισμό».


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης