Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Μήνυμα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

08/03/2017

Η 8η Μαρτίου είναι η ημέρα που τιμούμε όλοι μαζί τη γυναίκα, ευχόμενοι να έχει το μέλλον που της αξίζει. Να μπορεί να ζει τη ζωή που επιθυμεί και να υλοποιεί τα οράματά της. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην ισότητα, στη δημοκρατία, την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, θα ήθελα να εκφράσω, εκ μέρους της Πολιτείας, τη βαθιά εκτίμηση και το σεβασμό μου προς όλες τις γυναίκες της Κύπρου, τις γυναίκες της ζωής, της δράσης και της προόδου, οι οποίες συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών μέσα στην οικογένεια.

Ο εορτασμός της γυναίκας σηματοδοτείται φέτος από μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ισότητας: την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία, γνωστής και ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Αυτή η Κυβέρνηση επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση και έθεσε από την πρώτη στιγμή ως ύψιστη προτεραιότητα την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και από τον Ιούνιο του 2015 – οπότε και υπέγραψε την Σύμβαση, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης - εργάστηκε μεθοδικά και συντονισμένα με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για την επικύρωσή της. Στα πλαίσια αυτά, λήφθηκαν σειρά μέτρων και ενεργειών για σταδιακή υλοποίηση των προνοιών της Σύμβασης, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους, όπως:
  • Η ετοιμασία και κατάθεση νομοσχεδίου για ποινικοποίηση της παρενόχλησης (harassment) και της παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking), στις 17 Ιανουαρίου, 2017 στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
  • Η ετοιμασία νομοσχεδίου όσον αφορά την ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών, στη βάση μελέτης σχετικά με τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, προκειμένου να συνάδουν με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και μελέτης σχετικά με την Αξιολόγηση και Διαχείριση του Κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 51 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Το νομοσχέδιο σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
  • Η έναρξη υλοποίησης ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος, το 2016, για τη βία κατά των γυναικών, με στόχο τη διενέργεια διαφωτιστικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο γύρω από το πρόβλημα της έμφυλης βίας.
  • Η συνέχιση της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας ανδρών και γυναικών και ειδικότερα, της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, σε συνεργασία με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και τους συνεργαζόμενους εταίρους.
  • Η λειτουργία σε 24ωρη βάση της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των θυμάτων βίας, με την επιχορήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Συνδέσμου για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στο θέμα της αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
  • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα τη Βία κατά των Γυναικών, με τη συμμετοχή ξένων εμπειρογνωμόνων - ειδικών σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο την επιμόρφωση επαγγελματιών από όλες τις κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με το χειρισμό περιστατικών βίας, τους φορείς ισότητας και τις Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές θετικές εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων, με τη ψήφιση σημαντικών νομοθεσιών, αλλά και το σχεδιασμό και την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων, με σημαντικότερο το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2014. Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους τομείς του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις θέσεις λήψεως αποφάσεων, της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών και της καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων.

Ήδη, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου, με απώτερο στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και δυσκολιών που ταλανίζουν μεταξύ άλλων και τις γυναίκες, και ειδικότερα αυτές που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, προτάσεις που υποβλήθηκαν από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και Ομάδα Ακαδημαϊκών για προώθηση τροποποιήσεων στις νομοθεσίες Οικογενειακού Δικαίου, έχουν τεθεί σε ευρεία δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος Μαρτίου, 2017.

Ταυτόχρονα, έχουν προωθηθεί και ετοιμαστεί από το Υπουργείο σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων σε σχέση με τα οικογενειακά δικαστήρια που αφορούν την ταχύτητα εκδίκασης υποθέσεων, την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και γενικότερα τη δικαιοδοσία των οικογενειακών δικαστηρίων με στόχο την εξοικονόμηση δικαστικού χρόνου και την προστασία των ευάλωτων συζύγων, σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, έχουμε και άλλα πολλά ακόμα να προσφέρουμε ως Πολιτεία και ως κοινωνία μέχρι την πλήρη επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που δυσχεραίνουν την πρόοδο στον τομέα αυτό.

Διαβεβαιώνοντας για την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκφράζω για άλλη μια φορά τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλες τις γυναίκες της Κύπρου για την προσφορά τους.

Εύχομαι ολόθερμα σε όλες τις γυναίκες και στην κάθε μία προσωπικά ευόδωση των προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών σας στόχων και επιδιώξεων.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης